Vi önskar oss 100%*

Vi svarar idag cirka 85% av våra stödsökande i chatten. Med din hjälp kan vi nå 100%.

Vill du vara med och ta oss till 100%?

Ge en chattplats direkt

Fler sätt att bidra

*Vad menar vi med 100%?

100% är andelen chattkonversationer vi vill besvara i vår stödchatt. 100% är kvaliteten på samtalen vi alltid strävar efter. 100% är andelen unga i Sverige vi vill ska känna sig lyssnade på. Förenklat kan en säga att det i just chatten finns tre svårigheter med detta:

  • Vi vet inte hur många som just ikväll tar sig modet att be om hjälp
  • Våra volontärer kan inte, för varken sin egen skull eller den stödsökande, ta emot hur många som helst
  • Våra handledare kan inte, varken för sin egen eller volontärernas skull, ha hand om hur många volontärer som helst

Idag når vi ungefär 85% av dom som söker sig till vår chatt. En chattkonversation kostar idag 130 kronor. Vi vill öppna upp fler platser i chatten.

Tillsammans med dig kan vi faktiskt nå 100% besvarade i chatten.

Ge en chattplats direkt

Hur fungerar chatten?

Sedan Tilia startade 2012 har stödchatten varit en stor del av kärnan i verksamheten. Den har funnits i olika former och vi har använt olika verktyg men några saker har varit konstant:

  • Chatten finns kvar 365 dagar per år, även de dagar annan stödverksamhet stänger ner, inte minst runt jul och andra högtider
  • Den stödsökande möts av volontärer, medmänniskor med egen erfarenhet av ämnen som tas upp

Det kan låta simpelt, men att finnas kvar och att lyssna är det vi ser att unga vi kommer i kontakt med har störst behov av. Det är också där de upplever att samhällets insatser misslyckas.

Vill du vara med och se till att fler unga blir lyssnade på?

Ge en chattplats direkt

Vad går pengarna till?

Det finns en enorm potential, inte minst ett år som detta, att utöka vår chattverksamhet. Vi har räknat ut att en chattkonversation idag kostar 130 kronor. Det innefattar kostnad för rekrytering, utbildning, samordning, handledning och kvalitetssäkring.

Idag har vi möjlighet att utbilda volontärer minst två gånger per år. Volontärerna får då, förutom introduktion till chattverktyget, utbildning i Tilias samtalsmetodik. Våra handledare stöttar sedan volontärerna i uppdraget och ser till att chatten håller god kvalitet för den stödsökande.

Vi vet att det finns enormt många unga där ute som efterfrågar stöd. Därför vill vi rekrytera och utbilda fler volontärer och handledare, för att inte bara möta 100% av de som söker sig till oss idag utan också ge möjlighet att nå ännu fler.

Med din hjälp når vi fler

Ge en chattplats direkt

 

 


 

Tilia är en ideell förening som är beroende av bidragsgivare. Alla gåvor gör stor skillnad för oss och möjliggör de projekt vi vill genomföra för barn och ungas psykiska hälsa.

Föreningens ekonomi granskas av revisor och vi redovisar samtliga intäkter via Årsrapporter. Läs mer i vår senaste verksamhetsberättelse.