“Destruktiva normer, krav & ideal reproduceras dagligen och kan leda till ohälsa” #kraftsamlingpsykiskhälsa

Förra veckan var vi och snackade Tilia på en heldag som Sveriges kommuner och Landsting (SKL) ordnade. Dagen hette “Kraftsamling för psykisk hälsa” och när vi pratade med de lite olika människor från olika sektorer som var på plats, fick vi en känsla av att de upplevde denna dagen som något positivt och att dagen gett något mer än tidigare konferenser på ämnet psykisk hälsa. 

Det största pluset för dagen var såklart att vår Lollo fick scen-tid bland alla grymt duktiga organisationer och aktörer. Några av talarna (bland många andra) förutom vi på Tilia var Klas Bergling från Stiftelsen Tim Bergling Foundation, Carolina Klüft från Generation Pep, Martin Forster från KRY, Ullakarin Nyberg från Region Stockholm. 

Lollo förmedlade den känsla vi hör från många av er nu över 2000 unga medlemmar i Tilia, sammanfattningsvis kan vi säga att vi berör tre viktiga punkter. 

  • Att problematisera om unga verkligen blir lyssnade på utifrån deras perspektiv eller från den vuxnes perspektiv
  • Att i mindre utsträckning diskutera om den psykiska ohälsan ökar eller ej och i större utsträckning göra något med det unga berättar för oss
  • Att ifrågasätta hur samhällets normer, krav och ideal får unga att må (eller inte må)

Pratar MED dem det gäller, för vad som främjar den egna hälsan är väldigt individuellt. Våra medlemmar har mycket förslag och idéer på hur vi ska göra, men att de inte blir lyssnade på och/eller tagna på allvar.

Vi är fortfarande kvar i att spekulera om den psykiska ohälsan ökar eller inte ökar. Egentligen spelar det ingen roll, för vad unga upplever och säger är det vi ska reagera på. Många förändringar som unga själva föreslår handlar om strukturella förändringar.

Både på individ- och strukturell nivå missar vi att lyssna. Bland våra medlemmar finns en känsla av att många vuxna lyssnar – men kanske inte alltid för att “förstå” – alltså du kanske hör vad jag säger men utifrån ditt vuxna perspektiv. – Lollo, Tilia 

Dagen var egentligen inte specifikt inriktad på ungas situation men barn och unga berördes ändå återkommande. Bra tycker vi såklart! 😉 

IngMarie Wieselgren, SKL & Lollo Aronsson, Tilia

Största pluset ever måste vi ge till Thomas Lindén, Socialstyrelsen, vilken jäkla stjärna. Vi höll med om VARJE ord och stod nästan och hoppade från vår plats i publiken när han gav sin bild. Det känns helt fantastiskt när myndigheter (som vi också söker medel ifrån för att kunna verka) delar bilden om psykisk (o)hälsa med oss. Vi har känt att vi tidigare kämpat väldigt hårt för att göra oss hörda om att vi måste ha koll på begreppen psykisk hälsa – ohälsa – sjukdom för att kunna sätta in ”rätt” insatser och inte riskera massa onödigt lidande för människor bara för att det inte finns alternativ att få hjälp och stöd bortom vården samt bortom om en ohälsa blivit sjukdom eller krisartad. HEJJA! 

Jag tycker vi ska ta ett ansvar för att sprida en korrekt kunskap. Begreppet psykisk ohälsa är ohanterligt. Jag tycker vi ska säga vad vi menar när vi pratar om psykisk ohälsa. Annars säger någon att det ökar och någon att det minskar och det klokaste som någon sa (vår Lollo, hihi) är att det kanske inte spelar så stor roll, utan det viktigaste är att detta är ett stort problem – ett utav de 10 största inte bara här utan också globalt mot folkhälsan, och vi behöver få en bättre tillgänglighet, bland annat.

Å ena sidan är det ett stort hot mot folkhälsan, å andra sidan ser vi att tillgängligheten i psykiatrin ökar och stigmatiseringen minskar. Allt detta är en positiv utveckling.

Jag vill också hålla med om det Tilia sa under debatten. En riktning jag ofta hör är att det här är unga personer som bryter ihop för minsta lilla motgång, och de ska bort från våra akutmottagningar. Jag tycker istället att precis som för all fysisk sjukdom så är det viktigt att människor som mår dåligt söker hjälp och vi ska uppmuntra det. – Thomas Lindén, Socialstyrelsen

Vi är däremot lite bekymrade över den ständiga uppdelningen av tjejer och killar samt avsaknaden av att inkludera icke-binära. Detta är oerhört olyckligt och vi känner dessutom att skeva könsnormer ständigt reproduceras. Psykisk ohälsa har inte en könsidentitet !! Ett kön har heller inte en direktkoppling till en viss typ av problematik. Detta behöver vi kasta ljus på och göra något åt. ❤️

Tack IngMarie och SKL för ett så fint initiativ, hoppfull energi och kraften som uppstår i tillsammanshet. Dagen är inspelad och finns att kika på här! (Vår Lollo pratar 1:30:30 in i klippet).