#20myter

En kampanj som ska sprida kunskap och nyansera bilden kring ungas psykiska (o)hälsa. Vi vill dels fånga upp den viktiga diskussion om psykisk (o)hälsa som pågår för fullt – men undvika att den stannar i en dyster verklighet.

Unga som lever med psykisk ohälsa är krigare och samhällets/medias bild av situationen stämmer ofta inte. Många av de vi möter i det dagliga arbetet på Tilia lyfter hur de mår och vill prata, men problemet ligger i att sällan bli hörd. 

Skam och tabu är till stor del krossat, nu måste omgivningen ta sitt ansvar och lära sig mer om ämnet psykisk ohälsa!  

Varje år stöttar vi tusentals unga personer som uttrycker frustration över att mötas av okunskap kring psykisk ohälsa då de försöker prata med sin omgivning eller professionella om sin ohälsa. Denna okunskap spär i många fall på känslan av att inte må bra – det vill vi ändra på!

Kampanjen

Kampanjen består av 20 vanliga myter om psykisk ohälsa. Myterna är insamlade via de unga vi dagligen möter i vårt stödjande arbete. Svaren kommer även dem från unga själva, samt att de är varvade med forskning och evidens där det är relevant.

Kampanjen kommer att genomföras under sommaren 2018, vi släpper 1-2 nya myter varje vecka på våra sociala medier. Utöver våra utvalda 20 myter finns utrymme för vem som helst att dela myter som de själva möts av och hashtagga inlägget med #20myter. Dessa kommer vi också sprida på sociala medier samt på vår hemsida.

Varför #20myter?

En av de felaktiga bilder från samhället/media ovan nämnt är att unga återkommande benämns en homogen grupp som mår dåligt. Samtidigt letas svar över huvudet på dem om varför det är så, ett svar som kommer att vara svårt att ge ett ensidigt svar på. Lika många unga som lider av psykisk ohälsa – lika många svar finns på frågan “Varför mår unga dåligt?”.

Visste du till exempel att 80% av Sveriges unga säger sig ha god hälsa?* Det får vi aldrig glömma bort. Viktigt är också att vi tar de 20% som lider av psykisk ohälsa på allvar. Det vill vi göra genom kampanjen #20myter. En myt, för varje %.

*Källa: Folkhälsomyndigheten

För dig som inte har hört talas om Tilia tidigare:

Tilia startade år 2012, för att fylla ett glapp i samhället med ett mer lättillgängligt stöd för unga med psykisk ohälsa. Glappet bestod av att många unga upplevde att de aldrig var ”tillräckligt sjuka” för att få vård och stöd. ”Varför finns bara inget mellanting?” var en vanlig fråga från unga. Dessutom ökar den psykiska ohälsan i kategorin unga mellan 16 – 24, ändå satte befintliga stödverksamheter ofta en gräns för stöd vid 18 års ålder.  Psykisk ohälsa har inte ett kön, vid Tilias start fanns cirka 60 tjejjourer i Sverige men inte mycket stöd för övriga – därför vänder vi oss till ALLA oavsett könstillhörighet. Vi tror på att vi alla är människor. <3 

Idag är Tilia en rikstäckande organisation. Vår stödjande del har öppet 365 dagar/år, stänger inte ned tider då unga som mest behöver oss, till exempel fredag/lördagskvällar eller midsommar, jul- och nyårsafton. Vi utökar dessutom vårt stöd då samhället i stort stänger ned, till exempel nu till sommaren. Vi lyfter dessutom det vi möts av där det i dagsläget går fel till i vårt opinionsbildande arbete med hopp om att bidra till att skapa ett tryggare samhälle. Ett annat sätt att skapa opinion är genom kampanjer. För några år sedan ville vi fokusera på att minska skam och tabu kring psykisk ohälsa och startade tillsammans med Fryshuset och Ungdomar.se den frekvent använda #psynligt. Nu är det dags för nästa steg: #20myter.

Organisationen är prisbelönt med bland annat Årets medmänniskor och Svenska hjältar år 2014, ChangeLeaders hos Reach for Change från 2016 och drivs med stöd av bland andra Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten. 

20 organisationer/personer för #20myter – TACK!

Vi kontaktade 20 speciellt utvalda helt fantastiska människor, personer, organisationer som på olika sätt arbetar för ungas psykiska (o)hälsa. Tack för att ni så ödmjukt och öppet gett av er tid och ert engagemang för kampanjen men också i ert dagliga arbete. Vi som gjorde #20myter (presenteras löpande per myt!) är:

Danny Lam och TNKVRT, Simon Billemar och Under Kevlaret, Ida Höckerstrand, Sofie Hallberg och Ångestpodden, Kitty “Fatnessmorsan” Grip, Tony Halldin Hultkvist och FATTA, musikern Victor Brodin, Siri Strand och Pillerpodden, Johanna Nordin och Mind, Jackie och TILIA, Jacob Fraiman och Unga KRIS, Amelie Roolf och SHEDO, Adam och TILIA, Micke Spreitz, Chris-Emelie Denstedt och Uppsala tjej- och transjour, musikern Kevin Aaustin, Mårten och TILIA, Esther Kazen – FeministpastornMicke Gunnarsson, Yasmin och TILIA, Annso och TILIA.