Almedalsrapport del 4

Torsdagen inleddes tidigt med frukostseminarie på temat Killars psykiska ohälsa. Vi kopplade detta till statistik som visar på att fler killar begår suicid jämfört med tjejer, ändå är det merparten tjejer som söker stöd för sin psykiska ohälsa (och även annan typ av stöd). Utan att förminska tjejers (eller individer med annan könsidentitet) lidande, ville vi kasta ljus på killarna med denna statistik i ryggen, snacka machokultur och att våga visa känslor som kille. Vi höll i detta tillsammans med Suicide Zero, där generalsekreterare Alfred presenterade organisationen och deras arbete mot självmord.

13689470_258933054487916_329217753_n (1)
Adam (Tilia) och Mårten (Under Kelaret) snackade känslor och bjöd på sig själva med ord som gick rakt in i oss alla. Vi kan bara hålla med det som sades när micken nådde en deltagare i publiken:

”Att ni, Adam och Mårten, två unga killar delar era känslor på det sätt ni gör, visar att ni är förebilder, om några. Ni behövs.”
Kanske ger den kommentaren också svar på det vi valt att kalla seminariet. ”Hur ska vi få killar att prata om hur de mår?”

Tiden var alldeles för knapp för ett så otroligt viktigt ämne. Därför pratade vi vidare i podcast-form så det kommer komma ut ett litet bonus-avsnitt där grabbarna som alla ville höra mer av fortsätter prata och dela med sig. Vi pratar om att som kille på grund av machokulturen ha ett outtalat krav på sig att klara sig själv, likväl en norm och ett ideal för hur man får vara, där känslor inte inkluderas.
Vi pratade om hur farligt det kan bli, om känslor inte får vara okej som de är, när det är något grundläggande som alla vi människor har och behöver hantera. Att dessutom bli bestraffad för det. Att som man lära sig att stå på sig, att vara stark, så till den grad att man inte alls söker hjälp och stöd. Istället lider man i det tysta. Vi diskuterar också lösningar och killarna kommer fram till flera konstruktiva förslag. Lyssna på detta här!

Vi hade äran att hålla detta hos våra vänner från Skandia, och vi har redan planer på hur vi nästa år ska fortsätta lyfta ungas röster och där unga killars egna erfarenheter av psykisk ohälsa lyfts, samt finna långsiktig förändring och goda samarbeten, där målgruppen är i fokus.

Är du kille, behöver stöd och hjälp. Kontakta oss. Här finns volontärer som är unga, med olika könsidentiteter. Alla med en gemensam nämnare vi vet hur det är att känna.

Vill du läsa mer tipsar vi med varm hand om Under Kevlaret, skapat av Mårten Granlund som medverkar i detta avsnittet av podden. Så här säger han om sitt projekt: ”Vi lever i något som ofta kallas för en “machokultur”. Syftet med “Under Kevlaret” är att ifrågasätta machokulturen, sprida kunskap, att skapa en mötesplats för killar och framför allt; att visa att under ytan så är vi allihopa precis lika mycket människa och vi har alla samma behov.

Kombinationen av machokulturen och bristen på den psykiska ohälsans plats i samhället sätter vi killar i en svår sits. En sits som gör att oavsett hur dåligt man mår så är det något som man ska kämpa med ensam. Det får inte fortsätta att vara så.”

På samhällsnivå, finns en stor fara både för barn och unga att söka hjälp men inte få den.
På samma nivå finns däremot mycket hopp där vi med enkla medel, så som medmänsklighet, att lyssna och våga stanna kvar kan hjälpa någon till att se ljuset, förmedla hopp.

Tillsammans för ungas psykiska hälsa.