1. Föreläsning för unga

Hur vet jag om det är psykisk (o)hälsa eller bara livet som gör ont?

En föreläsning om 90 minuter som syftar till att ge unga ökad kunskap kring psykisk hälsa. Vi reder i begreppen psykisk hälsa, ohälsa och sjukdom och lyfter den vanligt förekommande frågan ”Hur vet jag om det är psykisk ohälsa eller ´bara livet´ som gör ont?”. Vi belyser psykisk ohälsa främst kopplat till oro, ångest, stress och prestation. Vi berättar om egna erfarenheter för att avdramatisera samt skapa igenkänning.

Innehåll

  • Begreppsförklaring. Psykisk hälsa, ohälsa och sjukdom
  • Information om oro, ångest och stress, med fokus på känslan bakom symtomen
  • Få stöd. Hur en kan söka stöd och hjälp i offentlig-, privat-, och ideell sektor. Tilia erbjuder stöd inom senast 24 timmar efter att föreläsningen avslutats
  • Våra erfarenheter från Tilias stödjande arbete

“En fantastisk föreläsning som innehöll en perfekt kombination av kunskap, erfarenhet och ödmjukhet. Otrolig föreläsare som verkligen involverade och berörde alla lyssnare”
– Tarlan Oskooei, Ung med psoriasis


Pris & bokning

E-post: hej@teamtilia.se

OFFERT ATT LADDA NED