2. Föreläsning för vuxna

När samhället sviker söker unga det destruktiva

På grund av Covid-19 flyttar vi våra föreläsningar online! Kommande föreläsningar för vuxna, “När samhället sviker söker unga det destruktiva” hålls:

10/6 kl. 11:30 – 12:30 eller kl. 18:00 – 19:30

Anmäl dig till hej@teamtilia.se med namn, datum och tid så mailar vi dig en länk till föreläsningen.

Riktad till vuxna

Föreläsningen syftar bland annat till att öka kunskapen om psykisk (o)hälsa och ungas situation samt hur en som vuxen kan bemöta unga med psykisk (o)hälsa.  

Innehåll

  • Begreppsförklaring. Psykisk hälsa, ohälsa och sjukdom
  • En inblick i ungas vardag- utifrån en oro, ångest och stress relaterad psykisk ohälsa. Detta utifrån de tusentals unga Tilia möter i det stödjande arbetet
  • Bemötande. Hur en som vuxen kan möta unga med psykisk (o)hälsa, utifrån deras villkor
  • En personlig berättelse av en ung person. Om den egna upplevelsen av psykisk ohälsa kopplat till oro, ångest, stress

Pris & bokning

E-post: hej@teamtilia.se

OFFERT ATT LADDA NED!