2. Föreläsning för vuxna

När samhället sviker söker unga det destruktiva

Riktad till vuxna

Föreläsningen syftar bland annat till att öka kunskapen om psykisk (o)hälsa och ungas situation samt hur en som vuxen kan bemöta unga med psykisk (o)hälsa.  

Innehåll

  • Begreppsförklaring. Psykisk hälsa, ohälsa och sjukdom
  • En inblick i ungas vardag- utifrån en oro, ångest och stress relaterad psykisk ohälsa. Detta utifrån de tusentals unga Tilia möter i det stödjande arbetet
  • Bemötande. Hur en som vuxen kan möta unga med psykisk (o)hälsa, utifrån deras villkor
  • Om den egna upplevelsen av psykisk ohälsa kopplat till oro, ångest, stress

Grymt bra föreläsning. Så välgörande, proffsigt och snyggt om ungas inkludering. Tack för en nyanserad bild av ungas psykiska (o)hälsa

Åhörare, föreläsning för personal under Akutsjuksköterske-dagarna

Att ungas psykiska ohälsa ökar känns alltid så hopplöst, men nu kan jag se det ur ett annat perspektiv. Att unga är en generation som pratar mer om hur de mår. Tack, det tar jag verkligen med mig.

Åhörare, föreläsning för personal från kommun och region i Värmland


Pris & bokning

E-post: hej@teamtilia.se

OFFERT ATT LADDA NED