2. Föreläsning för vuxna

När samhället sviker söker unga det destruktiva

Riktad till vuxna

Föreläsningen syftar bland annat till att öka kunskapen om psykisk (o)hälsa och ungas situation samt hur en som vuxen kan bemöta unga med psykisk (o)hälsa.  

Innehåll

  • Begreppsförklaring. Psykisk hälsa, ohälsa och sjukdom
  • En inblick i ungas vardag- utifrån en oro, ångest och stress relaterad psykisk ohälsa. Detta utifrån de tusentals unga Tilia möter i det stödjande arbetet
  • Bemötande. Hur en som vuxen kan möta unga med psykisk (o)hälsa, utifrån deras villkor
  • En personlig berättelse av en ung person. Om den egna upplevelsen av psykisk ohälsa kopplat till oro, ångest, stress

Pris & bokning

E-post: hej@teamtilia.se

OFFERT ATT LADDA NED!