Team Tilia instiftar priset Årets viktiga vuxna

Sedan Tilias start 2012 har vi hört många unga uttrycka en avsaknad av viktiga vuxna i vardagen och bland de som fattar beslut som rör dem. Samtidigt vet vi att det finns dem som, både genom närvaro och genom att nyttja sitt inflytande, kan inkludera unga och få dem att känna sig hörda, sedda och bekräftade. Just därför vill Tilia lyfta och sprida dessa goda exempel. Vi vill inspirera fler att våga finnas där på det sätt unga efterfrågar och behöver. Vi behöver och kan göra större skillnad för våra unga, tillsammans.

Tidigare i år förlorade vi en av våra stora inspirationskällor och en stark röst för ungas psykiska hälsa, Ing-Marie Wieselgren. Därför har vi i samråd med familjen valt att dela ut priset Årets viktiga vuxna i hennes anda.

– Louise Aronsson, verksamhetsledare Tilia 

Årets viktiga vuxna 2022

I år valde vi att dela ut priset till tre personer, som på banbrytande och unika sätt har verkat med unga i fokus:

  • Kerstin Evelius, utredare region Uppsala och styrelseledamot Tilia. Tidigare Nationell samordnare på området psykisk hälsa 2015-2018.
  • Anders Printz, Särskild utredare i samsjuklighetsutredningen. Tidigare ordförande i Tilia samt Nationell samordnare på området psykisk ohälsa 2012-2015.
  • Lidija Kolouh, Programansvarig för psykisk hälsa på Forte. Tidigare Utvecklingsledare på MUCF samt projektledare på Nordens välfärd center.

Team Tilias hederspris är just det bästa HEDERspriset! Jag är mycket stolt och djupt berörd. Att få ett pris från unga som bekräftar att jag gjort en liten skillnad åt rätt håll ger mig så mycket motivation och kraft att fortsätta arbeta med det jag så djupt tror på. Tack Team Tilia! Ni vet hur viktigt det är att LYSSNA, nu känns det som att ni har fått mig att känna mig lyssnad på och sedd för min lilla gärning som tjänsteperson.

Lidija Kolouh, pristagare Årets viktiga vuxna 2022


Priset Årets viktiga vuxna

Årets viktiga vuxna är ett nytt årligt pris där unga nominerar viktiga vuxna som gjort skillnad för dem. Priset är instiftat i Ing-Marie Wieselgrens anda och med anledning av att Tilia i år fyller 10 år. Nomineringen till Årets viktiga vuxna 2023 öppnar nästa år!


Kontakt

Press

Louise Aronsson

Tel: 0790 79 00 25

E-post: louise@teamtilia.se