BeYou & självkänsla

Har du svårt att ta emot komplimanger? Är du orolig för vad andra ska tycka? Letar du bekräftelse i det yttre som ska stärka dig? Är det är svårt att våga göra saker av rädsla för att misslyckas?

Det är inte ditt fel – hjälp och stöd finns

Är svaret ja för dig på någon eller några av dessa frågor kan det röra sig om att du har en låg självkänsla. Om så är fallet, är det ingenting du behöver skuldbelägga dig själv för. Det är inte ditt fel att det blivit så.

Det är snarare så, att det är bra att du nu blivit medveten om detta. Det finns verktyg och förhållningssätt till livet som kan hjälpa dig till en bättre självkänsla. Tillsammans kan vi försöka jobba lite på att du ska få en bättre självkänsla och därigenom kan du få möjlighet att också må bättre.

Balansen mellan självkänsla och självförtroende

Att ha en god självkänsla, är en trygg och bra bas att stå på inför livet. Livet som innehåller både upp- och nedgångar. Att ha en god självkänsla innebär att du i större utsträckning känner och vet ditt värde, att du duger som du är – oavsett yttre faktorer. Ett gott självförtroende däremot, handlar om förtroendet och tilliten till att du klarar av att prestera, det handlar om vad du gör, snarare än den du är. I obalans och om självförtroendet har övertaget kan faktorer som resultat, betyg, titlar och likes ta överhanden och om du inte får något av detta känner du dig misslyckad som person. Är balansen god och självkänsla har övertaget, spelar yttre faktorer inte den avgörande rollen. Du känner att du är nog, oavsett vad. Detta är ett exempel av flera, hur balansen mellan självkänsla och självförtroende kan påverka vårt mående.

Vill du jobba med din självkänsla?

Vi är alla olika, en del föredrar att jobba med sin självkänsla på egen hand, andra tillsammans. Nedan finns därför lite olika alternativ. Känn efter vad som passar bäst för dig.

Anlita oss

MIN SJÄLVKÄNSLA, DOVE SELF ESTEEM

BE YOU

Individuellt

BEYOU-BOK i TILIASHOPPEN

SJÄLVKÄNSLA I TILIAPODDEN

Tillsammans med andra

BEYOU PÅ INSTA-LIVE, HELA VT 2021