Chatt-teamet

Agnes

Fokusområden:

Prestationsångest, ätstörningar, nedstämdhet

Kort om mig:

Jag har alltid haft höga krav på mig själv och känt mig otillräcklig, vilket gjorde att jag under tonåren utvecklade en ätstörning och mådde väldigt dåligt. Det som verkligen hjälpte mig var att få prata med någon som jag kände tillit till och som kunde hjälpa mig att sortera bland mina tankar. Idag mår jag bra och vill gärna finnas där för dig som behöver någon att prata med.

Aleksandar

Fokusområden:

Självkänsla, stress och sårbarhet

Kort om mig:

Jag har under lång tid känt att jag inte räcker till, att jag behöver prestera eller vara något mer för att vara älskvärd och höra till. De senaste åren har jag använt mig av bla mindfulness, terapi och genuina samtal för att läka, finna ro i mig själv och lära mig njuta mer av livet (istället för att vara i stress och prestation). Om jag på något sätt kan stötta dig, så gör jag det gärna.

Angelika

Fokusområden:

Prestationsångest, familjeproblematik och självkänsla

Kort om mig:

Jag har alltid haft svårt att känna mig tillräcklig. Mycket på grund av sämre självkänsla som orsakats av en turbulent uppväxt utan den kärlek ett barn behöver. I jakt på bekräftelse från mina föräldrar växte min prestationsångest fram. Idag är jag glad och tacksam över att ha hittat mig själv och veta att jag räcker till precis som jag är. Det gör vi alla, och ibland behöver vi någon som tror på oss när ingen annan gör det. Jag vill gärna vara den som tror och finns för dig.

Caroline K

Fokusområden:

Övertänkande, ensamhet och kontroll

Kort om mig:

Att vara ung är inte lätt, det är första gången en på riktigt möts av vuxenvärlden. Som ung grubblade jag mycket kring min tillvaro och målade lätt svart på väggarna. Jag märkte att det hjälpte om jag delade med mig och pratade om det. Att få prata och utforska mina tankar gav mig en bra start till att förstå och få en bättre relation till mig själv. Jag finns här för dig för att hjälpa dig med dina tankar.

Caroline D

Fokusområden:

Nedstämdhet, tvång och närstående

Kort om mig:

Jag har genom åren som gått upplevt olika typer av känslor och händelser. Däribland tvång, nedstämdhet och ångest, både hos mig själv och personer i min omgivning. Under min uppväxt upplevde jag en avsaknad av en vuxen att nå ut till, även om jag upplevt både bra och trassliga relationer. Idag har jag fått det stöd jag önskat. Därför vill och hoppas jag på att kunna vara den som ser och hör dig!

Carro

Fokusområden:

HBTQ+, ideal och kontrollbehov

Kort om mig:

Under flera år av min uppväxt förnekade jag att jag mådde dåligt, hade problem med att hantera mat och lät mitt behov av kontroll styra mig i livet. Det var först när jag flyttade hemifrån som jag förstod att jag behövde hjälp och yttre stöd. Sedan dess har jag sökt och hittat strategier som fungerar för mig och mitt välmående, samtidigt som det också är pågående process. Nu vill jag finnas här och vara ett stöd för Dig.

Charlotta

Fokusområden:

Sorgbearbetning, katastroftankar och separationsångest

Kort om mig:

Tidigt i livet fick jag uppleva mina föräldrars skilsmässa och dödsfall i familjen vilket har präglat mig genom åren. Att försöka laga familjen, hålla ihop sårade relationer och samtidigt vara en presterande tonåring bidrog till tuffa inre konflikter. I vuxen ålder har jag hittat verktyg för att hantera det jag varit med om. Jag hade som ung behövt någon utomstående som lyssnade på mig och därför finns jag här för att stötta dig!

Clara

Fokusområden:

Ensamhet, självkänsla och högkänslighet

Kort om mig:

Jag har alltid varit extra mottaglig för intryck runt omkring mig såsom ljus, ljud och människors energier. Förr visste jag inte hur jag skulle hantera intrycken och blev därmed lätt överbelastad och kunde känna starka känslor av nedstämdhet, ensamhet och otillräcklighet. På senare år har jag lärt mig hantera intryck genom att lära känna mig själv och mina behov. Till dig som har det kämpigt just nu vill jag att du ska veta att du inte är ensam i detta. Tillsammans blir vi starkare.

Erik

Fokusområden:

Prestationsångest, stress och högkänslighet

Kort om mig:

Under stora delar av min uppväxt, och även i vuxen ålder har jag upplevt ett behov av att prestera och göra bra ifrån mig. Rädslan för att misslyckas har ständigt funnits närvarande, oavsett situation. Ibland mer och ibland mindre. Tack vare att jag har haft personer som lyssnat och stöttat, har jag sakta men säkert funnit verktyg för att hantera mina känslor och tankar. Nu vill jag försöka ge tillbaka och vara den som lyssnar och stöttar.

Elvira

Fokusområden:

HBTQ+, ätstörningar och prestationskrav

Kort om mig:

Sedan jag var liten har jag kämpat med en dålig kroppsbild, höga krav på mig själv och ångest. När jag i tonåren hade mycket tankar om min sexuella läggning och upplevde en känsla av utmattning blev det tydligt för mig, hur skönt och viktigt det är att prata med någon, oavsett vem denna person är. Nu vill jag finns här för dig, i det du går igenom, för att du inte ska behöva bära det du bär på själv.

Emelie C

Fokusområden:

Självkänsla, ensamhet och högkänslighet

Kort om mig:

Jag känner in min omgivning och registrerar lätt förändringar i stämningar. Det kan vara utmanande att hantera och när jag var yngre bar jag på en oro över att såra andra. Jag gick runt som på nålar för att ingen skulle ta illa upp och vände ut och in på mig själv. Idag har jag hittat styrkor med de sidor som förr var något jag inte tyckte om hos mig själv, jag är till exempel en bra lyssnare. Jag vill finnas här för dig, och för det som du bär på just nu.

Emelie P

Fokusområden:

Oro, ångest och övertänkande

Kort om mig:

Jag har under min uppväxt varit en person som känner mycket oro och ängslan. Jag upplevde att livet kändes överväldigande och att min ångest och oro i många fall tog över mitt mående. När jag började sätta ord på och identifiera mina känslor för människor i min närhet kunde jag finna ett lugn i att jag inte var ensam. Idag mår jag bättre och vill kunna vara ett stöd för de som känner att livet ibland blir för mycket. Om du vill ha någon att prata med om det du bär på så finns jag här för Dig.

Emma

Fokusområden:

Depression, ångest och funktionsnedsättning

Kort om mig:

Under den senare delen av mina tonår bar jag på mycket ångest och nedstämdhet. Senare i livet drabbades jag av en funktionsnedsättning till följd av en olycka, vilket ledde till sorg och trauma som jag varit tvungen att bearbeta. Idag har jag fått verktyg för att hantera min hälsa bättre. Jag minns hur det är när det är som värst, ingen ska behöva vara ensam och det finns stöd att få. Nu vill jag vara ett stöd för dig.

Fanny

Fokusområden:

Oro, självkritik och ångest

Kort om mig:

I perioder har jag själv stängt många känslor och tankar inom mig på grund av skam och rädsla för sårbarhet, men idag förstår jag att det är okej att inte alltid må bra och att det finns stöd att få. Nu vill jag gärna få vara ditt stöd genom att finnas där, lyssna och hjälpa dig sätta ord på vad det än är som du bär på just nu.

Ida B

Fokusområden:

Familjeproblematik, prestationsångest och oro.

Kort om mig:

För mig var det viktigt att alltid prestera på topp trots olika händelser jag upplevde i familjen. Under min uppväxt hade jag ingen vuxen att prata och dela mina tankar med. Allt det jag hade inom mig, behöll jag för mig själv vilket gav mig både oro och stress att hantera ensam. Idag har lärt mig hur viktigt viktigt det är att ha någon vuxen som man kan prata med och som lyssnar och finns där för en, och jag vill gärna vara den personen för dig

Ida Å

Fokusområden:

otillräcklighet, självbild, självdestruktivitet

Kort om mig:

Som yngre upplevde jag ofta att jag behövde prestera för att vara tillräcklig och hade svårt att sortera bland mina känslor. Att öva på att sätta ord upplevelser, tankar och känslor var för mig väldigt viktigt, och jag vill gärna finnas här för att lyssna på dig.

Isabell

Fokusområden:

Ångest, Familjeproblematik och ätstörningar

Kort om mig:

Jag som person har tidigare haft nära till ångest och tvång, det i kombination med det missbruk som fanns närvarande i min uppväxt ledde till att jag utvecklade en ätstörning, som ett sätt att dämpa och kontrollera mina känslor. Tack vare tid och stöd från andra har jag funnit en trygghet och nya sätt för att hantera mina känslor. Att vädra mina tankar och sätta ord på mina känslor har för mig varit värdefullt, om du vill göra detsamma vore det en ära att få lyssna

Jenny

Fokusområden:

Familjeproblematik, självkänsla och ensamhet

Kort om mig:

Jag har vuxit upp med en känsla av att aldrig känna mig tillräcklig som jag är, vilket har lett till att jag sökt min spegelbild och mitt egenvärde i andra människors tankar och åsikter om mig som påverkade mig under lång tid. För mig har det funnits flera hjälpande vägar, bland annat genom yoga och det har bidragit till att jag idag har en stabil grund, en trygghet och ett lugn inom mig. Nu är min spegelbild min egen och jag hoppas att Tilia och jag kan stötta dig i din resa mot ett bättre mående, hur den än ser ut och hur lång tid den än tar.

Josefin

Fokusområden:

Ångest, Oro och Nedstämdhet

Kort om mig:

Ibland vet vi precis vad som är fel, medan vi vissa gånger inte alls vet varför det inte känns bra. Känslan kan vara lika närvarande oavsett. Jag har haft perioder i livet där ångest tagit stor plats, fast det på pappret inte fanns någonting att oroa sig över. Det kan stundvis vara ensamt att bära denna typen av tankar. Jag vill lyssna på dig och stå bredvid i det som känns. Idag vet jag att saker kan och får kännas fast än vi inte vet varför.

Josefine

Fokusområden:

Depression, ångest och social ångest

Kort om mig:

Jag fick inte den hjälpen eller den behandlingen som jag behövde när jag mådde som sämst, och det är kanske därför det har tagit så lång tid för mig att läka. Nu vill jag visa alla er fantastiska människor där ute att det faktiskt finns hjälp att få och någon som lyssnar och bryr sig. Kram på er alla!

Linda N

Fokusområden:

Högkänslighet, separationsångest och självkritik

Kort om mig:

Under min uppväxt, med separerade föräldrar växte en känsla av separationsångest fram. Känslan följde med mig under en längre tid och tog sig i uttryck genom en dålig självkänsla där jag sökte bekräftelse hos andra, genom både prestation och tillgänglighet. Att bära på dessa känslor, under en längre tid, resulterade i att jag gav uttryck för dem på ett destruktiv sätt. När jag vågade be om stöd och hjälp lyftes tyngden från mina axlar för första gången. Tack vare det har jag idag lärt känna mig själv och insett att jag räcker till, precis så som jag är. Nu vill jag finnas här, även för dig.

Linda P

Fokusområden:

Ångest, stress och otillräcklighet

Kort om mig:

Under lång tid levde jag med prestationsångest, stress och en känsla av otillräcklighet. Det ledde till att jag kämpade med en utmattning och därefter valde jag att förändra stora delar av mitt liv för att hitta en hållbar vardag för mig. Idag lever och tänker jag annorlunda och jag vet hur värdefullt det är att bli lyssnad på och få stöd ibland. Jag vill finnas där för dig oavsett vad du vill prata om.

Linnéa T

Fokusområden:

Oro, prestationsångest, högkänslighet

Kort om mig:

Jag har alltid haft nära till både tankar och känslor, vilket stundvis har varit svårt att hantera. Genom att aktivt jobba med acceptans, att prata om mina känslor och tankar samt öka förståelsen för vad jag behöver, har jag lyckats sänka kraven på mig själv och funnit de verktyg jag behöver. Jag har fått otroligt fin hjälp från personer runt omkring mig, nu vill jag finnas på samma sätt för att stötta dig.

Lisette

Fokusområden:

Ensamhet, depression och känslohantering

Kort om mig:

Som barn upplevde jag en avsaknad av det jag behövde, bland annat stöd i att hantera olika typer av känslor. Detta medförde att jag i tonåren enbart kunde uttrycka glädje eller ilska. Det var utmanade för mig att känna tillit och trygghet i samtal med andra, men när jag gjorde det hjälpte det mig. Idag har jag insett vikten av att sätta ord på mina känslor och vikten av att få känna sig hörd. Det vill jag dela med mig av till dig.

Maria

Fokusområden:

Ensamhet, prestationsångest och självkänsla.

Kort om mig:

Som ung upplevde jag ofta känslan av ensamhet och att vara vilse. Jag hade höga krav på mig själv att lyckas. Under min uppväxt lärde jag mig att hantera dessa känslor via samtal och hittade min plats. Nu vill jag lyssna på andra och finnas där som ett stöd på vägen.

Mark

Fokusområden:

Ångest, nedstämdhet och besvikelse

Kort om mig:

Jag fick flytta hemifrån tidigt, vilket betydde att jag fick ta mycket ansvar tidigt i livet. Mina utmaningar med närstående och de förutsättningar jag haft har tillsammans med dåliga sömn- och kostvanor bidragit till att jag kämpade en hel del med ångest och nedstämdhet under perioder. Idag mår jag bra och hoppas kunna lyssna till dig, och det du bär på.

Moa

Fokusområden:

Familjeproblematik, nedstämdhet och utmattning

Kort om mig:

Att växa upp i en destruktiv familj har för mig varit utmanade, kanske allra mest för att jag känt att jag behövt upprätthålla en fasad om att allt är okej. Jag hade svårt att hantera de händelser jag upplevde och de känslor dem medförde när jag var yngre, vilket påverkade mitt mående senare i livet, där jag dels har upplevt nedstämdhet och trötthet. Genom stöd och hjälp har jag idag bearbetat min uppväxt och fått verktyg för att hantera mitt välmående. Nu vill jag finnas där för dig och lyssna till det du bär på

My

Fokusområden:

Starka känslor, komplexa tankar och relationer/ensamhet.

Kort om mig:

Efter att själv ha mött en del lidande, både inom mig själv och hos andra, är min upplevelse att vi genom relationer till andra kan bli starkare tillsammans. Detta när vi ser och lyssnar, både till oss själva och andra. Jag ger dig gärna min fulla uppmärksamhet om du vill dela någonting.

Nicola

Fokusområden:

Ångest, ätstörningar och nedstämdhet

Kort om mig:

Under ett par år har jag själv haft det väldigt upp och ner och äntligen insett att det är okej att inte alltid må bra och att bättre stunder kommer. Mår du dåligt eller bär på andra funderingar du vill bolla, vad det än gäller, så vill jag gärna finnas här för dig i det och lyssna på det du bär på just nu.

Noor

Fokusområden:

Prestationsångest, självmedkänsla, och ensamhet

Kort om mig:

Jag intresserar mig mycket för människor och psykisk hälsa. Jag tror att den bästa trösten en människa kan ge en annan är genom öppenhet och acceptans. Genom att vara en av Tilias volontärer hoppas jag på att kunna sträcka ut en tröstande hand till flera människor.

Pernilla

Fokusområden:

Känslor, ångest och relationer

Kort om mig:

Redan i unga år kände jag starka ångestkänslor och då förstod jag inte vad det var eller varför jag kände som jag gjorde. När jag kom upp i tonåren ändrades det till att jag kände mig arg och orolig. Såhär i efterhand förstår jag att det handlade om starka känslor som kom och gick och att jag inte hade några sätt att hantera dessa på. Det som hjälpte mig att förstå mina tankar och känslor var när jag fick sätta ord på det jag kände och att någon lyssnade på min upplevelse. Idag har jag många verktyg för att stötta mig själv i livets berg- och dalbana.

Saga

Fokusområden:

Ångest, ätstörningar och HBTQ+

Kort om mig:

Min ungdomstid har präglats mycket av ångest, självkritik och kontrollbehov vilket gjort att jag inte varit så snäll mot mig själv. Att dela med mig till andra och sätta ord på vad jag känner har varit bland en av de tuffaste utmaningarna men det har också varit nyckeln. Att med hjälp av människor i min närhet navigera genom det jobbiga och vara sann mot mig själv har gjort att jag idag vet att jag räcker till precis som jag är samt att livet är i ständig förändring och det blir bättre.

Sandra L

Fokusområden:

Oro, otillräcklighet och ångest

Kort om mig:

Jag har upplevt utmanade perioder i livet, både kopplat till mig själv och mitt egna mående, men även som närstående till personer med olika utmaningar. Jag har lärt mig mycket av dessa situationer, på gott och ont, och genom dem har jag hittat strategier för att må bättre, däribland samhörighet med andra. När jag förstod att min introverta och högkänsliga sida spelar roll i hur jag hanterar saker föll mycket på plats. Nu vill jag finns här för dig som stöd i de tankar och funderingar du har.

Sandra H

Fokusområden:

Sorg, prestationskrav och ätstörningar

Kort om mig:

Under olika delar av min uppväxt förlorade jag nära och betydelsefulla personer i mitt liv. Jag upplevde det som att hela livet rasade samman och förändrades. Där och då visste jag inte hur jag skulle hantera det som skedde eller mina känslor, vilket resulterade i ätstörningsproblematik, stress och att jag satte höga krav på mig själv. Med rätt stöd och hjälp har jag lyckats vinna över detta och vet idag hur jag kan hantera mina tankar och känslor. Nu vill jag finnas här för just dig, med den känslan eller tanken som du bär på just nu!

Shadan

Fokusområden:

Självkänsla, högkänslighet och ångest

Kort om mig:

Sedan jag var barn har jag upplevt att jag känner mycket och starkt i olika situationer. Jag har burit på en vilja av att lära känna nya människor och hjälpa till, men långsamt växte en känsla av att vara en börda fram. Att vara för mycket eller otillräcklig. Det växte fram en oro och en ångest inför vad andra tyckte och tänkte om mig och det jag gör. Idag är jag stolt över den jag är och jag har hittat mina egna styrkor, styrkor som gör att jag vill finnas där för andra. Jag vill bidra med ett öppet sinne, lyssna in och påminna dig om det värdefulla du har att visa världen!

Sofia

Fokusområden:

Ångest, självkänsla och hopplöshet

Kort om mig:

Jag har haft en trygg och stabil uppväxt med ett bra nätverk. Samtidigt har jag handskats med ångest av olika slag och en låg självkänsla. Jag kände länge en känsla av hopplöshet och bar en tro om att det aldrig skulle kännas bättre. Idag vet jag att livet går upp och ned och att jag duger som jag är. För mig har en stor hjälp varit att prata om de utmaningar man stundvis ställs inför, nu hoppas jag kunna hjälpa dig på samma sätt. Tillsammans tror jag att vi är starkare, du är inte ensam.

Sofie

Fokusområden:

Stress, ångest och högkänslighet

Kort om mig:

Jag har en hög sensorisk känslighet som innebär att jag tar in mycket intryck från min omgivning i form av ljud, lukt och andra människors känslor, vilket kan leda till överstimulering. Under livet har jag gått igenom perioder av stress och ångest. Idag har jag strategier för att bättre hantera alla intryck och utmanande situationer, och jag vet hur värdefullt det är att ha någon att prata med. Nu vill jag finnas här och lyssna på dig som behöver stöd.

Thea

Fokusområden:

Ensamhet, prestationsångest och adoption

Kort om mig:

Känslan av ensamhet har på många sätt varit utmanande för mig att hantera under min uppväxt. Den gjorde att jag distanserade mig från vänner och familj, och gjorde det svårt för mig att be om hjälp. Genom att prata med någon som lyssnade kändes ensamheten lättare för mig att hantera, och nu vill jag kunna vara den som lyssnar på dig.