Chatt-teamet

Angelika G

Fokusområden:

Prestationsångest, familjeproblematik och självkänsla

Kort om mig:

Jag har alltid haft svårt att känna mig tillräcklig. Mycket på grund av sämre självkänsla som orsakats av en turbulent uppväxt utan den kärlek ett barn behöver. I jakt på bekräftelse från mina föräldrar växte min prestationsångest fram. Idag är jag glad och tacksam över att ha hittat mig själv och veta att jag räcker till precis som jag är. Det gör vi alla, och ibland behöver vi någon som tror på oss när ingen annan gör det. Jag vill gärna vara den som tror och finns för dig.

Anna-Viktoria S

Fokusområden:

Ensamhet, destruktivitet och sårbarhet

Kort om mig:

När jag var yngre kände jag ofta att jag inte var tillräckligt bra, och var rädd för att bli bortvald för att jag inte dög vilket ledde till bla ätstörningar och andra destruktiva beteenden ihop med en rädsla för att vara sårbar och ärlig med mina känslor. För mig hjälpte det mycket att prata med någon som inte fanns i mitt vardagliga liv, att få ventilera och få stöd i att mina känslor var lika mycket värda som någon annans. Det stödet vill jag nu ge till dig.

Caroline K

Fokusområden:

Övertänkande, ensamhet och kontroll

Kort om mig:

Att vara ung är inte lätt, det är första gången en på riktigt möts av vuxenvärlden. Som ung grubblade jag mycket kring min tillvaro och målade lätt svart på väggarna. Jag märkte att det hjälpte om jag delade med mig och pratade om det. Att få prata och utforska mina tankar gav mig en bra start till att förstå och få en bättre relation till mig själv. Jag finns här för dig för att hjälpa dig med dina tankar.

Carro M

Fokusområden:

HBTQ+, ideal och kontrollbehov

Kort om mig:

Under flera år av min uppväxt förnekade jag att jag mådde dåligt, hade problem med att hantera mat och lät mitt behov av kontroll styra mig i livet. Det var först när jag flyttade hemifrån som jag förstod att jag behövde hjälp, behandling och yttre stöd och jag har har under de senaste åren jobbat med mig själv för att må bra och vara på den plats jag är idag. Nu vill jag finnas här och vara det stödet för Dig.

Clara J

Fokusområden:

Ensamhet, självkänsla och högkänslighet

Kort om mig:

Jag har alltid varit extra mottaglig för intryck runt omkring mig såsom ljus, ljud och människors energier. Förr visste jag inte hur jag skulle hantera intrycken och blev därmed lätt överbelastad och kunde känna starka känslor av nedstämdhet, ensamhet och otillräcklighet. På senare år har jag lärt mig hantera intryck genom att lära känna mig själv och mina behov. Till dig som har det kämpigt just nu vill jag att du ska veta att du inte är ensam i detta. Tillsammans blir vi starkare.

Edwin N

Fokusområden:

Ångest, kontroll och strategier

Kort om mig:

För mig har ångest utspelat sig i de flesta olika formerna och jag har kämpat extra mycket med "tänk om-tankar", de var för mig de värsta tankarna. Jag har med tiden hittat hjälp och verktyg som passar mig för att kunna hantera min ångest. Det har bland annat handlat om att öva på att släppa kontrollen, något som fortfarande är väldigt viktigt för mig idag.

Ellinor L

Fokusområden:

Självkänsla, ensamhet och oro

Kort om mig:

Jag har länge kämpat med ångestfyllda tankar om mig själv och hur jag borde vara. Under flera år av min skoltid utsattes jag för mobbning vilket ledde till att jag förföljdes av väldigt mörka tankar och självskadebeteenden. Idag har jag lärt mig att se på de ljusa sidorna av livet samt lärt mig älska och stå upp för mig själv. Jag vet hur det känns att vara nere på botten. Nu vill jag hjälpa andra att se möjligheterna. Jag finns här och lyssnar på dig!

Emelie E

Fokusområden:

Självdestruktivitet, autism och annorlundaskap

Kort om mig:

Jag har upplevt hur det kan kännas att vara annorlunda och att inte passa in i världen. Jag är lesbisk, autistisk och har erfarenhet av panikångest, självskadebeteende och depression. Att prata om mina jobbiga känslor och tankar hjälpte mig förstå att jag inte behöver vara som normen för att passa in och att jag inte är ensam. Idag lyssnar jag på mina behov och tar hand om dem. Du behöver inte bära allt själv, tveka inte att höra av dig i chatten. Jag är här för att lyssna på dig.

Emelie L

Fokusområden:

Oro, utanförskap och självkritik

Kort om mig:

Jag har brottats med känslor av otillräcklighet och upplevde att det inte fanns en plats för mig. Under lång tid höll jag mina tankar och känslor inom mig och hanterade dem genom att på olika sätt försöka förändra mig själv. Efter att jag har reflekterat över och försökt lära känna mig själv utan att döma, kan jag nu känna ett lugn i att vara jag. För mig var det värdefullt att ha människor omkring mig som trodde på mig och nu jag vill gärna lyssna och finnas här för dig.

Emma L

Fokusområden:

Ensamhet, självdestruktivitet och bipolaritet

Kort om mig:

Jag har tampats med mitt psykiska mående sen tonåren. Med en bipolär sjukdom har jag fått lära mig hur jag kan ta hand om mig själv och mitt mående för att må bra. Jag har erfarenheter av att känna mig ensam och hjälplös, bli illa behandlad av andra och även av mig själv. Idag mår jag bra och jag vill jag finnas där för dig som känner ett behov av stöd. Alla har vi rätt till att ha någon som lyssnar och att få tala utan att bli dömd.

Hanna S

Fokusområden:

Utanförskap, perfektion och självhat

Kort om mig:

Jag hade länge en känsla av att behöva vara perfekt i allt mitt varande. Det ledde till ett starkt självhat som tog sig i uttryck i självdestruktivitet och mycket tankar och känslor kring otillräcklighet. För mig har självkänsla och trygghet varit en stor del till att jag idag mår bra. Nu vill jag finnas här för dig, som andra funnits för mig.

Helena S

Fokusområden:

Ångest, självmedkänsla och själslig hälsa

Kort om mig:

Om jag kunde åka tillbaka i tiden till mig själv som tonåring och ung vuxen skulle jag berätta att ångesten inte alls är ett bevis för att något är fel med mig. Att jag kommer hitta ljuset och livsglädjen genom att gå igenom det där mörkret. Och att jag senare kommer kunna hjälpa andra på deras livsväg tack vare min egen resa. Det är precis det jag vill använda mina egna erfarenheter till här. Jag vill stötta dig och lyssna på din resa

Ida E

Fokusområden:

Prestation, nedstämdhet och ångest

Kort om mig:

Jag hade alltid höga krav på mig själv i skolan och på jobbet men även socialt och som person var jag orolig med mycket ångest. Tack vare vänner som lyssnade kunde jag till slut få den hjälp jag behövde. Idag har jag verktyg som hjälper mig och får mig att må bra, nu vill jag  vara den som finns där och lyssnar på dig!

Irma-Helen L

Fokusområden:

Anhörig, ensamhet och mobbning

Kort om mig:

Som tonåring började jag må dåligt i samband med en jobbig hemsituation och mobbning i skolan. Att det var ångest jag hade har jag lärt mig som vuxen och nu vet jag att jag behöver lyssna på mina känslor och ta hand om mig själv. För mig handlar det om att prata om det som varit och är är tufft och att det kan finnas väldigt mycket kraft i något så "enkelt" som ett samtal.

James E

Fokusområden:

Familjeproblematik, sårbarhet och religion

Kort om mig:

Jag har en uppväxt runt religion och psykisk ohälsa där jag upplevde att det varken fanns tid eller plats att må dåligt. Det löste jag genom att alltid göra allting okej. Idag har jag lärt mig vikten av att känna efter och att arbeta på min sårbarhet. För mig gör det gör livet mer färgglatt, jag vill både kunna skratta och gråta. Och jag vill också få möjlighet att dela detta med dig.

Jenny M

Fokusområden:

Prestation, ångest och stress

Kort om mig:

Att ständigt prestera och få bekräftelse för att jag duger har tagit alldeles för mycket av min tid och lett till ångest i perioder och stress. Att hitta sig själv och sin inre trygghet har tagit tid men nu kan jag leva ett mer närvarande liv och acceptera att livet är fullt av utmaningar. Att finnas där för andra och dela med sig av sina egna erfarenheter har varit oerhört viktigt för mig och det är något jag gärna vill fortsätta att göra tillsammans med dig

Joakim N

Fokusområden:

Anhörig, prestationsångest och stress

Kort om mig:

Vad som hjälper mig när jag känner stress och prestationsångest är att prata om mina känslor och hur jag mår. Jag tycker inte alltid att det är lätt att vara öppen, men eftersom det är just det som har gjort att jag faktiskt är här idag vill jag nu finnas för er som söker någon att prata med. Vi kan förhoppningsvis övervinna svårigheter tillsammans

Katarina S

Fokusområden:

Självkänsla, självförtroende och existens

Kort om mig:

Varför mår jag så dåligt när jag har det så bra? Var kommer mina känslor ifrån och varför känner jag som jag gör? Det var något som jag klurade på och det som hjälpte mig var att prata om mina känslor, tankar och funderingar. Jag vill lyssna och bry mig om dig, precis så som någon gjorde för mig när jag behövde det som mest.

Lina E

Fokusområden:

Ångest, självhat och HBTQ+

Kort om mig:

Jag har upplevt självhat, ångest och även använt mig av självdestruktiva beteenden för att hantera detta. Tilia betydde mycket för mig en period när jag led av min psykiska ohälsa. Idag är jag fri från min psykiska ohälsa och då jag verkligen vet vad Tilias stöd kan betyda och betydde för mig så vill jag nu finnas här för dig via Tilia

Linda O

Fokusområden:

Ångest, destruktivitet och anhörig

Kort om mig:

Min erfarenhet av psykisk ohälsa började när jag själv var i tonåren. Den ångest jag upplevde tog jag ut på mig själv på olika sätt. Idag har jag de redskap jag behöver för att kunna hantera mina känslor. Jag har även erfarenhet av psykisk ohälsa utifrån ett anhörigperspektiv, hur det är att stå vid sidan om och se när någon man älskar inte mår bra. Jag vill med min erfarenhet därför finnas där för andra som inte mår bra, för att visa att det är okej att falla och att det går att resa sig igen.

Linda P

Fokusområden:

Ätstörningar, ångest och prestationskrav

Kort om mig:

Under hela min uppväxt kämpade jag med otillräcklighetskänslor. Jag hade skyhöga krav på mig själv och värderade mitt personliga värde utifrån prestation. De höga kraven resulterade i ångest och självförakt. Idag vet jag att jag duger, precis så som jag är. Nu vill jag finnas här för just Dig!

Linn S

Fokusområden:

Låg självkänsla, nedstämdhet och ångest

Kort om mig:

I flera år speglades min vardag av låg självkänsla, återkommande perioder av nedstämdhet och ångest. Jag trodde att mitt värde som människa låg i mina prestationer och satte därför skyhöga krav på mig själv i skola och jobb. Detta ledde till att energin tog slut och att jag blev utbränd. Jag blev tillslut medveten om alla självkritiska tankar och med tiden har jag slutat prata illa om mig själv och pratar i stället med mig själv som en god vän skulle göra.

Linus O

Fokusområden:

Otillräcklighet, stress och prestationsångest

Kort om mig:

Med prestationsångest och en känsla av otillräcklighet som en del av min vardag upplevde jag en stor stress vilket ledde till att jag blev utbränd. Mina tankar gick bara i svart och vitt. Med hjälp av samtal och bearbetning av mina tankar och idéer vet jag nu att jag inte är mina prestationer. Nu vill jag erbjuda den hjälp jag fick, och kanske hjälpa dig att färglägga dina tankar och känslor.

Lydia D

Fokusområden:

Kroppsförakt, prestationsångest, otillräcklighetskänslor

Kort om mig:

Under lång tid försökte jag dölja en växande nedstämdhet inom mig samtidigt som jag gjorde allt för att anpassa mig till min omgivning – på bekostnad av mig själv. När ångesten blev för stor försökte jag att hantera den på egen hand, ofta väldigt destruktivt. Idag har jag hittat en balans i mitt liv och är snäll och tillåtande mot mig själv, särskilt de dagar eller perioder som jag mår sämre.

Malin J

Fokusområden:

Kroppsideal, självdestruktivitet och nedstämdhet

Kort om mig:

Under flera år led jag av ångest, depression, och ätstörningar. Jag vill med mitt engagemang finnas där för andra genom att lyssna och låta andra få ventilera med någon som vet hur det är att må dåligt men som idag mår bra och har tagit sig igenom det.

Marcus E

Fokusområden:

Ångest, sömnproblem och bipolaritet

Kort om mig:

När jag var yngre hade jag svårt att sortera mina känslor. Jag hade ångest och mådde dåligt över olika saker, samtidigt som jag var otroligt positiv till allt och det pendlade fram och tillbaka. När jag väl blev äldre blev jag diagnostiserad med bipolaritet och jag kunde lära mig mer om mig själv, och anpassa mitt levnadssätt så att det fungerar för mig. Nu vill jag finnas här för dig som kanske kämpar eller vill dela med dig av det du bär på.

Matilda M

Fokusområden:

Otillräcklighetskänslor, sömnproblem och familjeproblematik

Kort om mig:

När jag var yngre visste jag inte att jag hade rätt att bli arg, ledsen eller framför allt säga ifrån när någon behandlade mig illa. När ångestfyllda känslor kom stängde jag av och försökte att inte känna någonting alls. Jag struntade i vad jag ville samt behövde och fokuserade på de runt omkring mig istället. Idag vet jag mina rättigheter och att jag alltid varit tillräcklig som jag är. Nu vill jag finnas här för dig. 

Michaela S

Fokusområden:

Familjeproblematik, självkänsla och ångest

Kort om mig:

En uppväxt präglad av tidigt ansvarstagande ledde till att jag lärde mig att sätta andras behov före mina egna. Detta ledde till känslor om att inte räcka till, ångest och svårighet att känna tillit till vuxna. Idag har jag lärt mig att sätta mina egna känslor i första rummet och är trygg med mig själv, vilket lett till att jag kan och vill finnas där som stöd för er.

Monika B

Fokusområden:

Prestation, relationer och stress

Kort om mig:

Prestationsångest, trassliga relationer och stress är saker som berör många av oss i vardagen men något som vi inte alltid pratar öppet om. Jag vill kunna ändra på det genom att finnas här för att lyssna på dig.

Nathalie B

Fokusområden:

Oro, ångest och prestation

Kort om mig:

Länge gick jag med en skavande känsla inom mig och som jag inte hade ord för. Idag kan jag se tillbaka på den känslan och placera den som ångest. För mig har träning, yoga och mindfulness varit viktiga verktyg för att hitta en balans och ett välmående som jag mår bra av. Jag finns gärna här för dig, så som andra har funnits där för mig.

Nathalie E

Fokusområden:

Mobbning, prestationsångest och stress

Kort om mig:

När jag var yngre skämdes jag för att jag inte mådde bra och därför vågade jag inte berätta för någon om mitt mående. De erfarenheter jag har i mitt bagage av psykisk ohälsa har varit viktiga faktorer i utvecklandet av den person som jag är idag och det har givit mig redskap som jag kommer att ha användning för framöver. Mina känslor och tankar är en del av mig som är viktiga och värda att uppmärksamma. Nu vill jag finnas här för dig som vågar ta steget att berätta om Ditt mående, jag lyssnar gärna.

Neila D

Fokusområden:

Låg självkänsla, oro och otillräcklighet

Kort om mig:

Jag har i hela mitt unga liv lagt mitt värde i mina prestationer. Jag hade svårt att visa sårbarhet vilket ledde till konstant ångest och återkommande depressioner. Det var inte förens jag lärde mig att visa sårbarhet som jag blev medveten om mina självkritiska tankar och min låga självkänsla. Jag hade turen att hitta det stöd och hjälp jag behövde för att ändra kommunikationen med mig själv. Nu vill jag vara den personen för dig.

Nicole Ö

Fokusområden:

Prestation, hälsoångest och stress

Kort om mig:

Dagens samhälle är otroligt prestationsinriktat, vilket gör det lätt att tro att vi är våra prestationer. Jag har ofta känt så, vilket lett till mycket stress och en stor rädsla för att misslyckas. Idag använder jag mina värderingar som kompass, snarare än samhällets krav på hur jag ska vara.

Olivia W

Fokusområden:

Nedstämdhet, självbild och prestationskrav

Kort om mig:

Jag har jämförts med andra och känt mig annorlunda. Idag trivs jag med mig själv och den jag är. Därför vill jag hjälpa till och vara ett stöd till alla som vill ha det

Pernilla H

Fokusområden:

Självkritik, otillräcklighetskänslor och kroppsförakt

Kort om mig:

Under min uppväxt har det alltid funnits en ifrågasättande röst inom mig som kritiserat mig själv i allt jag gör. Denna röst kritiserade mina prestationer såväl som mitt yttre utseende vilket gjort att jag haft mycket prestationsångest och även kroppsförakt. Det som hjälpt mig är att någon lyssnade och brydde sig om mig när jag behövde det som mest och därför vill jag nu vara den som lyssnar och bryr mig om dig.

Philip S

Fokusområden:

Ångest, relationer och osäkerhet

Kort om mig:

Jag kände mig vilsen under min uppväxt och försökte hitta hitta mig själv och vem jag var i det yttre vilket gjorde mig osäker. Efter uppbrott från en svår relation fick jag på riktigt lära känna mig själv och den jag var på djupet, inom mig. Allt jag har gått igenom har nu givit mig en tryggare relation till mig själv och också till den jag är idag.

Sandra K

Fokusområden:

Prestationsångest, kontrollbehov och högkänslighet

Kort om mig:

Jag är uppvuxen i ett kärleksfullt hem och har ofta levt upp till de krav jag ställt på mig själv under många år. Sen kom en tid när prestationsångest och stress var så närvarande att min kropp höll på att kollapsa. Det som tyngde mig allra mest var frågan varför jag inte kunde vara lycklig när mitt liv var så perfekt? Här började min resa för att hitta mitt egenvärde bortom prestationen. Idag är jag på en plats där jag vet mitt värde och jag är tacksam för allt jag har fått lära mig på vägen. Jag finns här om du behöver någon som lyssnar.

Sanna V

Fokusområden:

Familjeproblematik, självdestruktivitet och självhat

Kort om mig:

Mitt självhat började med att jag aldrig kände mig tillräcklig, jag såg det som mitt jobb att hålla familjen samman. Så när hela familjen, i mina ögon, föll ihop tog det hårt på mig. Självdestruktiviteten blev ett resultat av mitt självhat. Idag känner jag mig stark och ser tillbaka på mina erfarenheter som en del av vem jag är, för att det har gjort mig till den självständiga kvinna jag idag ser mig som. Nu finns jag här för att lyssna till dig, om du vill.

Sara F

Fokusområden:

Anhörig, ångest och meningslöshet

Kort om mig:

Jag har alltid blivit utpekad som den duktiga, den smarta. Det har drivit mig till att alltid prestera i skola och på jobb. Jag blev så fokuserad på att lyckas att jag glömde bort att ta hand om mig själv och tappade all motivation. Nu har jag omvärderat vad det faktiskt innebär att lyckas för mig och jag har hittat en fin balans mellan att vara en driven person och att må bra. Jag vet hur det känns när allt är mörkt och hoppas nu kunna stötta dig som vill må bättre

Sofia A

Fokusområden:

Ångest, familjeproblematik och självkänsla

Kort om mig:

Med trassliga och svåra relationer i uppväxten, både i skolan och en del inom familjen växte en låg självkänsla och självbild inom mig. Från tonåren och upp i vuxen ålder har jag levt med ångest, nedstämdhet och känslan av att inte duga som jag är. På olika sätt och med olika verktyg har jag nu lärt mig leva med och hantera min ångest och jag vet att jag är bra precis som jag är.

Terese N H

Fokusområden:

Familjeproblematik, kroppsideal och nedstämdhet

Kort om mig:

Jag växte upp under kämpiga familjeförhållanden där mat och träning blev strategier för att ta sig genom vardagen. Jag kämpade med nedstämdhet, stress och prestationsångest, samt en stark önskan om att passa in. Det tog tid och hjälp för att hitta en trygghet i mig själv och utveckla förmågan att skapa en balans i vardag och relationer. Att få möjligheten att finnas där för andra, att få lyssna är något jag värderar högt.

Thomas M

Fokusområden:

Depression, verklighetsflykt och ångest

Kort om mig:

Jag har haft depression större delen av mitt liv och har erfarenheter av droger och dess konsekvenser. Idag bär jag fortfarande på min depression men jag har fler verktyg för att klara av det bättre, vilket jag har fått genom meditation, självanalys och KBT. Sättet jag vill hjälpa dig på är genom att lyssna och möta dig där du är just nu.

Ulrika B

Fokusområden:

Familjeproblematik, ensamhet och stress

Kort om mig:

Jag växte upp under kämpiga familjeförhållanden där det, för mig, blev livsviktigt att utveckla strategier för att klara mig. Under stora delar av mitt liv kämpade jag med destruktivitet och en ständig känsla av utanförskap. Inom mig växte en ohållbar stress i att försöka passa in. I den mörkaste stunden bestämde jag mig för att försöka nå ut till någon och då blev jag lyssnad på, detta blev vändpunkten för mig till ett nytt ljust liv. Jag finns gärna här för att lyssna om du vill dela med dig.