Chatt-teamet

Alex

Fokusområden:

Prestationsångest, oro och nedstämdhet

Kort om mig:

Jag har värderat mig själv för mycket utifrån prestationer och vad jag "borde" göra. Jag kom till en brytpunkt och ville inte längre ignorera mina egentliga behov. Nu har jag släppt kontrollen och tar hand om mig själv

Amanda Lö

Fokusområden:

Ångest, HBTQ+ och självdestruktivitet

Kort om mig:

Jag kände aldrig att jag passade in någonstans, jag hade mycket ångest och trodde aldrig att jag skulle kunna må bra igen. Jag trodde jag skulle drunkna i ångest och vände hatet inåt istället med destruktiva handlingar. Idag mår jag bra och har lärt mig att tycka om mig själv som jag är.

Angelika

Fokusområden:

Prestationsångest, familjeproblematik och självkänsla

Kort om mig:

Jag har alltid haft svårt att känna mig tillräcklig. Mycket på grund av sämre självkänsla som orsakats av en turbulent uppväxt utan den kärlek ett barn behöver. I jakt på bekräftelse från mina föräldrar växte min prestationsångest fram. Idag är jag glad och tacksam över att ha hittat mig själv och veta att jag räcker till precis som jag är. Det gör vi alla, och ibland behöver vi någon som tror på oss när ingen annan gör det. Jag vill gärna vara den som tror och finns för dig.

Anna T

Fokusområden:

Ångest, självdestruktivitet och högkänslighet

Kort om mig:

Så länge jag kan minnas har stämningar och människors mående kastats mot mig när jag kommer in i ett rum och jag kan inte stänga av. Intrycken går under huden på mig och jag tar in så mycket att jag ibland har svårt att känna var de börjar och jag slutar. Idag har jag lärt mig att handskas med dessa känslor. Till dig som kämpar just nu vill jag säga: du är tillräcklig, jag ser dig och jag finns här.

Caroline

Fokusområden:

HBTQ+, ideal och kontrollbehov

Kort om mig:

Under flera år av min uppväxt förnekade jag att jag mådde dåligt, led av ätstörningar och lät mitt behov av kontroll styra mig i livet. Det var först när jag flyttade hemifrån som jag förstod att jag behövde hjälp, behandling och yttre stöd och jag har har under de senaste åren jobbat med mig själv för att må bra och vara på den plats jag är idag. Nu vill jag finnas här och vara det stödet för Dig.

Ellinor

Fokusområden:

Självkänsla, ensamhet och oro

Kort om mig:

Jag har länge kämpat med ångestfyllda tankar om mig själv och hur jag borde vara. Under flera år av min skoltid utsattes jag för mobbning vilket ledde till att jag förföljdes av väldigt mörka tankar och självskadebeteenden. Idag har jag lärt mig att se på de ljusa sidorna av livet samt lärt mig älska och stå upp för mig själv. Jag vet hur det känns att vara nere på botten. Nu vill jag hjälpa andra att se möjligheterna. Jag finns här och lyssnar på dig!

Emma E

Fokusområden:

Otillräcklighetskänslor, framtidsoro och prestationsångest

Kort om mig:

Jag har haft prestationsångest i skolan, ångest över framtiden, ångest över det som varit, ångest över att inte räcka till. Jag har med tiden lärt mig att hantera dessa känslor och idag styr de inte mitt liv. För mig känns det viktigt att andra som mår dåligt, oavsett anledning, ska ha ett tryggt forum att få prata om det som är jobbigt och där någon lyssnar utan att värdera. Den vill jag vara för er.

Emma L

Fokusområden:

Ensamhet, självdestruktivitet och bipolaritet

Kort om mig:

Jag har tampats med mitt psykiska mående sen tonåren. Med en bipolär sjukdom har jag fått lära mig hur jag kan ta hand om mig själv och mitt mående för att må bra. Jag har erfarenheter av att känna mig ensam och hjälplös, bli illa behandlad av andra och även av mig själv. Idag mår jag bra och jag vill jag finnas där för dig som känner ett behov av stöd. Alla har vi rätt till att ha någon som lyssnar och att få tala utan att bli dömd.

Hannah A

Fokusområden:

Krav, ångest och familjeproblematik

Kort om mig:

På grund av en familjeproblematik kämpade jag för att synas genom prestationer. En kombination av skyhöga krav på mig själv och ett ansvarstagande för andras känslor gjorde att jag glömde bort mitt eget värde och mina egna behov. Jag hamnade på en plats av sömnsvårigheter, ångest, och tankar i överflöd och på grund av ett ideal om självständighet hade jag svårt att be om hjälp. Nu önskar jag att fler får stöd och möjlighet att prata om saker som tynger.

Hanna S

Fokusområden:

Utanförskap, perfektion och självhat

Kort om mig:

Jag hade länge en känsla av att behöva vara perfekt i allt mitt varande. Det ledde till ett starkt självhat som tog sig i uttryck i självdestruktivitet och mycket tankar och känslor kring otillräcklighet. För mig har självkänsla och trygghet varit en stor del till att jag idag mår bra. Nu vill jag finnas här för dig, som andra funnits för mig.

Ida

Fokusområden:

Prestation, nedstämdhet och ångest

Kort om mig:

Jag hade alltid höga krav på mig själv i skolan och på jobbet men även socialt och som person var jag orolig med mycket ångest. Tack vare vänner som lyssnade kunde jag till slut få den hjälp jag behövde. Idag har jag verktyg som hjälper mig och får mig att må bra, nu vill jag  vara den som finns där och lyssnar på dig!

Indra

Fokusområden:

Ångest, nedstämdhet och familjeproblematik

Kort om mig:

Jag kände mig ofta bortglömd och bortvald vilket ledde till en låg självkänsla, ångest och nedstämdhet. Ångest är något som varit med mig sen en ung ålder och jag trodde länge att alla kände så som mig. Med mer kunskap om psykisk ohälsa och olika former av hjälp så mår jag idag bra och känner att jag kan hantera min ångest. Min självkänsla blir bättre hela tiden även om en ibland har dåliga dagar, men det viktiga för mig är att jag vet att jag är bra som jag är.

Jenny

Fokusområden:

Prestation, ångest och stress

Kort om mig:

Att ständigt prestera och få bekräftelse för att jag duger har tagit alldeles för mycket av min tid och lett till ångest i perioder och stress. Att hitta sig själv och sin inre trygghet har tagit tid men nu kan jag leva ett mer närvarande liv och acceptera att livet är fullt av utmaningar. Att finnas där för andra och dela med sig av sina egna erfarenheter har varit oerhört viktigt för mig och det är något jag gärna vill fortsätta att göra tillsammans med dig

Jennifer

Fokusområden:

Självkänsla, ensamhet och ätstörningar

Kort om mig:

Jag har erfarenhet av att ha varit utfryst med ensamhet till följd. Jag utvecklade under en period ätstörningar och har haft låg självkänsla. Idag känner jag trygghet i den jag är och vet att jag är bra precis som jag är, något alla borde få känna

Josephine M-W

Fokusområden:

Ångest, oro och nedstämdhet

Kort om mig:

Oro och ångest har i många år styrt och begränsat mitt liv och mina möjligheter. Efter flera depressioner och självskadebeteenden har jag med stort stöd lyckats uppnå mål som jag aldrig trodde att jag skulle uppnå. Idag är det bara jag som bestämmer över mitt liv, inte ångesten.

Johanna F

Fokusområden:

Ångest, självdestruktivitet och HBTQ+

Kort om mig:

Jag har alltid varit en högkänslig person som bär mitt hjärta utanför kroppen, så att säga. Detta kombinerat med svår ångest och oro har gjort att jag i mötet med omvärlden inte alltid har vetat hur jag ska kunna fungera. För att hitta verktyg att hantera detta och börja må bättre, fann jag att nyckeln var att dela med mig av hur jag mår och att alla behöver andra människor ibland. Jag lyssnar utan att döma.

Joakim

Fokusområden:

Anhörig, prestationsångest och stress

Kort om mig:

Vad som hjälper mig när jag känner stress och prestationsångest är att prata om mina känslor och hur jag mår. Jag tycker inte alltid att det är lätt att vara öppen, men eftersom det är just det som har gjort att jag faktiskt är här idag vill jag nu finnas för er som söker någon att prata med. Vi kan förhoppningsvis övervinna svårigheter tillsammans

Kajsa A

Fokusområden:

HBTQ+, krav och ideal

Kort om mig:

Under lång tid satte jag höga krav på mig själv och klandrade ofta mig själv för saker som egentligen inte var mitt fel. Det ledde till att jag kände mycket ångest och utvecklade olika självdestruktiva beteenden. Efter att ha jobbat mycket med min självkänsla känner jag mig idag trygg i mig själv och trivs väldigt bra med livet. Nu vill jag finnas här och lyssna på dig!

Kajsa W

Fokusområden:

Ångest, stress och anhörig

Kort om mig:

När jag var yngre var jag väldigt vilsen. Min självkänsla har varit dåligt och jag har känt mig otillräcklig i de flesta sociala sammanhang vilket har lett till mycket ångestproblematik. Det här är något som jag har arbetat med hos mig själv och nu vill jag finns gärna här för dig.

Kalle

Fokusområden:

Självkänsla, nedstämdhet och depression

Kort om mig:

Efter har levt ett liv med depressioner, nedstämdhet inom familjen och inom arbetet så ser jag hur stort behov det är att ha någon att prata med och någon som verkligen lyssnar. Jag vet hur det är att förlora en familjemedlem och att det för mig var viktigt att prata om för min bearbetning. Det finns hopp i livet, det finns glädje och det finns mycket kärlek. Det gäller att hitta dom små tecknen.

Katarina

Fokusområden:

Självkänsla, självförtroende och existens

Kort om mig:

Varför mår jag så dåligt när jag har det så bra? Var kommer mina känslor ifrån och varför känner jag som jag gör? Det var något som jag klurade på och det som hjälpte mig var att prata om mina känslor, tankar och funderingar. Jag vill lyssna och bry mig om dig, precis så som någon gjorde för mig när jag behövde det som mest.

Kristoffer

Fokusområden:

Stress, prestationsångest och självkänsla

Kort om mig:

Efter en period med mycket stress och oro, slutade jag plötsligt känna vad jag ville eller vem jag ens var. Tankar gick i ett, i en negativ spiral utan att finna något fäste i mitt sinne. Efter en tid lärde jag mig komma tillbaka, med hjälp av personer omkring mig, men också genom att lyssna mer på mina egna känslor och vad jag ville.

Lina E

Fokusområden:

Ångest, självhat och HBTQ+

Kort om mig:

Jag har upplevt självhat, ångest och även använt mig av självdestruktiva beteenden för att hantera detta. Tilia betydde mycket för mig en period när jag led av min psykiska ohälsa. Idag är jag fri från min psykiska ohälsa och då jag verkligen vet vad Tilias stöd kan betyda och betydde för mig så vill jag nu finnas här för dig via Tilia

Lina S

Fokusområden:

Mobbing, oro och ångest

Kort om mig:

På grund av mobbning genom grundskolan har jag fått erfara både oro och ångest. Men idag mår jag betydligt bättre och det gamla har jag lämnat bakom mig på många sätt.

Linda

Fokusområden:

Ångest, destruktivitet och anhörig

Kort om mig:

Min erfarenhet av psykisk ohälsa började när jag själv var i tonåren. Den ångest jag upplevde tog jag ut på mig själv på olika sätt. Idag har jag de redskap jag behöver för att kunna hantera mina känslor. Jag har även erfarenhet av psykisk ohälsa utifrån ett anhörigperspektiv, hur det är att stå vid sidan om och se när någon man älskar inte mår bra. Jag vill med min erfarenhet därför finnas där för andra som inte mår bra, för att visa att det är okej att falla och att det går att resa sig igen.

Linn

Fokusområden:

Låg självkänsla, nedstämdhet och ångest

Kort om mig:

I flera år speglades min vardag av låg självkänsla, återkommande perioder av nedstämdhet och ångest. Jag trodde att mitt värde som människa låg i mina prestationer och satte därför skyhöga krav på mig själv i skola och jobb. Detta ledde till att energin tog slut och att jag blev utbränd. Jag blev tillslut medveten om alla självkritiska tankar och med tiden har jag slutat prata illa om mig själv och pratar i stället med mig själv som en god vän skulle göra.

Louise

Fokusområden:

Ångest, nedstämdhet och ideal

Kort om mig:

Sedan jag var liten har mitt självvärde varit starkt kopplade till mina prestationer och utseende. Jag har förstått att det handlat om en strävan efter att duga, men med mina höga krav på mig själv ledde denna strävan till ett självdestruktivt beteende, ätstörningar och ännu mer ångest. Idag vet jag att livet blir bättre om man lovar sig själv att aldrig ge upp och att livet är värt att kämpa för.

Lovisa

Fokusområden:

Socialångest, oro och mobbing

Kort om mig:

 Mitt mående har gått upp och ner i mitt liv. När jag var yngre brottades jag mycket med nedstämdhet, oro, ångest, social ångest och även stress. Att ha någon att prata med som lyssnar på en var en ventil för mig och ett stöd. Nu vill jag vara det stödet för dig.

Lydia

Fokusområden:

Kroppsförakt, prestationsångest, otillräcklighetskänslor

Kort om mig:

Under lång tid försökte jag dölja en växande nedstämdhet inom mig samtidigt som jag gjorde allt för att anpassa mig till min omgivning – på bekostnad av mig själv. När ångesten blev för stor försökte jag att hantera den på egen hand, ofta väldigt destruktivt. Idag har jag hittat en balans i mitt liv och är snäll och tillåtande mot mig själv, särskilt de dagar eller perioder som jag mår sämre.

Malin

Fokusområden:

Kroppsideal, självdestruktivitet och nedstämdhet

Kort om mig:

Under flera år led jag av ångest, depression, och ätstörningar. Jag vill med mitt engagemang finnas där för andra genom att lyssna och låta andra få ventilera med någon som vet hur det är att må dåligt men som idag mår bra och har tagit sig igenom det.

Maria

Fokusområden:

Ångest, otillräcklighetskänslor och utanförskap

Kort om mig:

Jag hade ofta ångest, en djup känsla av att inte räcka till och att inte passa in. Jag stannade ofta kvar i situationer som inte var bra för mig. Det tog träning och styrka att säga ifrån, våga vara mig själv och att söka mig till bättre sammanhang. Framförallt fanns det någon där som lyssnade och jag vill vara där för andra som behöver det.

Matilda

Fokusområden:

Otillräcklighetskänslor, sömnproblem och familjeproblematik

Kort om mig:

När jag var yngre visste jag inte att jag hade rätt att bli arg, ledsen eller framför allt säga ifrån när någon behandlade mig illa. När ångestfyllda känslor kom stängde jag av och försökte att inte känna någonting alls. Jag struntade i vad jag ville samt behövde och fokuserade på de runt omkring mig istället. Idag vet jag mina rättigheter och att jag alltid varit tillräcklig som jag är. Nu vill jag finnas här för dig. 

Melina

Fokusområden:

Ångest, anhörig och självkänsla

Kort om mig:

När jag var yngre undrade jag alltid varför jag aldrig var bra nog, varför just jag aldrig räckte till. För mig var det lättare att fokusera på andra och prata ner mig själv. Det resulterade i att jag prioriterade bort mig själv och mitt mående, det fanns alltid någon annan som var viktigare. Det finns ingen annan som kan bestämma vad du orkar med, sätta ord på hur du känner eller hur du mår. Det är bara du själv som kan avgöra och jag finns här vad du än vill dela med dig av

Michaela

Fokusområden:

Familjeproblematik, självkänsla och ångest

Kort om mig:

En uppväxt präglad av tidigt ansvarstagande ledde till att jag lärde mig att sätta andras behov före mina egna. Detta ledde till känslor om att inte räcka till, ångest och svårighet att känna tillit till vuxna. Idag har jag lärt mig att sätta mina egna känslor i första rummet och är trygg med mig själv, vilket lett till att jag kan och vill finnas där som stöd för er.

Nicole

Fokusområden:

Prestation, hälsoångest och stress

Kort om mig:

Dagens samhälle är otroligt prestationsinriktat, vilket gör det lätt att tro att vi är våra prestationer. Jag har ofta känt så, vilket lett till mycket stress och en stor rädsla för att misslyckas. Idag använder jag mina värderingar som kompass, snarare än samhällets krav på hur jag ska vara.

Olivia

Fokusområden:

Nedstämdhet, självbild och prestationskrav

Kort om mig:

Jag har jämförts med andra och känt mig annorlunda. Idag trivs jag med mig själv och den jag är. Därför vill jag hjälpa till och vara ett stöd till alla som vill ha det

Patrik

Fokusområden:

Självkänsla, stress och nedstämdhet

Kort om mig:

För mycket stress under lång tid ledde till att jag mådde dåligt. Att prata med andra är det som har varit viktigast för mig för att kunna sortera tankarna och må bra. Idag känner jag mig själv bättre och det gör det mycket lättare att veta mina behov och tillgodose dessa. Nu vill jag lyssna till dig.

Philip

Fokusområden:

Ångest, relationer och osäkerhet

Kort om mig:

Jag kände mig vilsen under min uppväxt och försökte hitta hitta mig själv och vem jag var i det yttre vilket gjorde mig osäker. Efter uppbrott från en svår relation fick jag på riktigt lära känna mig själv och den jag var på djupet, inom mig. Allt jag har gått igenom har nu givit mig en tryggare relation till mig själv och också till den jag är idag.

Sara

Fokusområden:

Anhörig, ångest och meningslöshet

Kort om mig:

Jag har alltid blivit utpekad som den duktiga, den smarta. Det har drivit mig till att alltid prestera i skola och på jobb. Jag blev så fokuserad på att lyckas att jag glömde bort att ta hand om mig själv och tappade all motivation. Nu har jag omvärderat vad det faktiskt innebär att lyckas för mig och jag har hittat en fin balans mellan att vara en driven person och att må bra. Jag vet hur det känns när allt är mörkt och hoppas nu kunna stötta dig som vill må bättre

Sofie Sv

Fokusområden:

Självkänsla, prestation och otillräcklighet

Kort om mig:

Jag har alltid trott att prestation är vägen till att bli omtyckt, uppskattad, lyckad och lycklig. Jag behövde gång på gång bevisa för mig själv att jag var tillräckligt bra och jag var aldrig nöjd med mig själv. För mig ledde detta till stress, prestationsångest och att jag helt slutade tro på mig själv. Idag har jag tränat upp min självkänsla, är stolt över den jag är och önskar att alla ska få känna så. 

Sofia A

Fokusområden:

Ångest, familjeproblematik och självkänsla

Kort om mig:

Med trassliga och svåra relationer i uppväxten, både i skolan och en del inom familjen växte en låg självkänsla och självbild inom mig. Från tonåren och upp i vuxen ålder har jag levt med ångest, nedstämdhet och känslan av att inte duga som jag är. På olika sätt och med olika verktyg har jag nu lärt mig leva med och hantera min ångest och jag vet att jag är bra precis som jag är.

Sofia E

Fokusområden:

Kontroll, ångest och självkänsla

Kort om mig:

Jag har alltid varit en person som tänker väldigt mycket och det är inte sällan som dessa tankar har lett till ångest. Som barn utvecklades tankarna och ångesten till tvångstankar som jag levde med under sex år tills tonåren kom och de ångestladdade tankarna började kretsa kring mina prestationer i skolan istället. Idag är jag så gott som fri från ångest tack vare att jag har jobbat mycket med mig själv och min självkänsla och lärt mig att jag duger precis som jag är.

Yasmin

Fokusområden:

Ångest, migration och ensamhet

Kort om mig:

Jag har flytt till ett land och vet hur det känns att känna sig utanför i landet jag kom till. Min familj stötte bort mig av religiösa skäl i mina tonår och min biologiska pappa var våldsam mot oss i många år. Allting ledde till ångest, depression och stress. Jag vill inte att någon ska känna sig så ensam och uppgiven som jag gjort, så nu vill jag finnas här för er som behöver.