Chatt-teamet

Alva

Fokusområden:

Högkänslighet, temperament och ångest

Kort om mig:

Jag har genom livet kämpat med starka reaktioner och växlande känslor i kombination med sensitivitet mot min emotionella och fysiska miljö. Det har i sin tur skapat ångest och oro inför händelser eller situationer som jag tidigare hamnat i eftersom det upplevts överväldigande och utmattande att känna allting så starkt. I min resa har det varit värdefullt att ha personer omkring mig som givit stöd, nu vill jag finnas här för dig, i det du går igenom.

Anna-Karin

Fokusområden:

Social ångest, prestation och ideal

Kort om mig:

När jag var yngre slet jag ont i olika sociala sammanhang. Idag har jag förstått att jag är både extrovert och introvert och insikten om att få vara både och har gjort att många situationer blivit lättare att hantera. Jag har upplevt kämpiga perioder kring mat, träning och prestation men har genom (rätt hjälp) blivit fri från dessa tankar och känslor. Idag önskar jag att alla där ute som behöver någon att prata med verkligen ska få det på sina villkor. Därför finns jag här och lyssnar på dig.

Amanda

Fokusområden:

Familjeproblematik, självkänsla och pms/pmds

Kort om mig:

Delvis p.g.a. en turbulent uppväxt upplevde jag länge mitt liv som kaosartat, och kände mig hjälplös inför mina starka känslor och dåliga psykiska mående. Till slut hittade jag någon som lyssnade och som gav mig de verktyg jag behövde för att må bra, något som jag tidigare inte trodde var möjligt. Nu vill jag lyssna på dig, ta del av din upplevelse och vara ett stöd för dig, vart du än befinner dig på din resa.

Angelika

Fokusområden:

Prestationsångest, familjeproblematik och självkänsla

Kort om mig:

Jag har alltid haft svårt att känna mig tillräcklig. Mycket på grund av sämre självkänsla som orsakats av en turbulent uppväxt utan den kärlek ett barn behöver. I jakt på bekräftelse från mina föräldrar växte min prestationsångest fram. Idag är jag glad och tacksam över att ha hittat mig själv och veta att jag räcker till precis som jag är. Det gör vi alla, och ibland behöver vi någon som tror på oss när ingen annan gör det. Jag vill gärna vara den som tror och finns för dig.

Anja

Fokusområden:

Prestation, jämförelse och otillräcklighet

Kort om mig:

Jag har varit en person som har ställt höga krav på mig själv och ofta jämfört mig med andra. Jag har haft svårt med att hitta vem jag är, ofta känt mig ensam och haft ångest över att göra fel och känna mig otillräcklig. När jag väl vågade prata om det jag kände upptäckte jag hur värdefullt det är för mig att vara i tillsammansheten. Nu vill jag finnas där för dig som behöver någon som lyssnar.

Anna-Viktoria

Fokusområden:

Ensamhet, destruktivitet och sårbarhet

Kort om mig:

När jag var yngre kände jag ofta att jag inte var tillräckligt bra, och var rädd för att bli bortvald för att jag inte dög vilket ledde till bla ätstörningar och andra destruktiva beteenden ihop med en rädsla för att vara sårbar och ärlig med mina känslor. För mig hjälpte det mycket att prata med någon som inte fanns i mitt vardagliga liv, att få ventilera och få stöd i att mina känslor var lika mycket värda som någon annans. Det stödet vill jag nu ge till dig.

Betty

Fokusområden:

Ensamhet, nedstämdhet och utanförskap

Kort om mig:

Jag har känt mig annorlunda, utanför, ensam och nedstämd i perioder. Jag har funderat mycket kring ensamhet och hur det känts för mig. Idag har jag verktyg för att hantera mina känslor och upplevelser kring ensamhet. Nu vill jag finnas här och stötta dig, i det du önskar stöd i.

Cajsa

Fokusområden:

Otillräcklighet, rädsla för övergivenhet och familjerelationer

Kort om mig:

Jag har växt upp med både känslan av otrygghet och trygghet, vilket ledde till en oro kring övergivenhet och en känsla av att vara otillräcklig. Idag har jag lärt mig vad det är som påverkat mig och jag arbetar med och försöker acceptera dem samt vara snäll mot mig själv. Jag vill gärna finnas här för dig, i det som du påverkas av just nu.

Caroline

Fokusområden:

Övertänkande, ensamhet och kontroll

Kort om mig:

Att vara ung är inte lätt, det är första gången en på riktigt möts av vuxenvärlden. Som ung grubblade jag mycket kring min tillvaro och målade lätt svart på väggarna. Jag märkte att det hjälpte om jag delade med mig och pratade om det. Att få prata och utforska mina tankar gav mig en bra start till att förstå och få en bättre relation till mig själv. Jag finns här för dig för att hjälpa dig med dina tankar.

Carro

Fokusområden:

HBTQ+, ideal och kontrollbehov

Kort om mig:

Under flera år av min uppväxt förnekade jag att jag mådde dåligt, hade problem med att hantera mat och lät mitt behov av kontroll styra mig i livet. Det var först när jag flyttade hemifrån som jag förstod att jag behövde hjälp och yttre stöd. Sedan dess har jag sökt och hittat strategier som fungerar för mig och mitt välmående, samtidigt som det också är pågående process. Nu vill jag finnas här och vara ett stöd för Dig.

Charlotta

Fokusområden:

Sorgbearbetning, katastroftankar och separationsångest

Kort om mig:

Tidigt i livet fick jag uppleva mina föräldrars skilsmässa och dödsfall i familjen vilket har präglat mig genom åren. Att försöka laga familjen, hålla ihop sårade relationer och samtidigt vara en presterande tonåring bidrog till tuffa inre konflikter. I vuxen ålder har jag hittat verktyg för att hantera det jag varit med om. Jag hade som ung behövt någon utomstående som lyssnade på mig och därför finns jag här för att stötta dig!

Clara G

Fokusområden:

Ångest, otillräcklighet och kontroll

Kort om mig:

Under min uppväxt försökte jag hitta orsaken till min ångest, mitt kontrollbehov behövde ha en orsak till allt. När jag blev äldre förstod jag att allt inte behövde ha en orsak och att det fanns hjälp att få om jag sträckte ut handen. Att lära mig acceptera mig själv och mina förmågor var en process i sig. Nu vill jag hjälpa dig att lyssna och finnas som stöd för Dig.

Clara J

Fokusområden:

Ensamhet, självkänsla och högkänslighet

Kort om mig:

Jag har alltid varit extra mottaglig för intryck runt omkring mig såsom ljus, ljud och människors energier. Förr visste jag inte hur jag skulle hantera intrycken och blev därmed lätt överbelastad och kunde känna starka känslor av nedstämdhet, ensamhet och otillräcklighet. På senare år har jag lärt mig hantera intryck genom att lära känna mig själv och mina behov. Till dig som har det kämpigt just nu vill jag att du ska veta att du inte är ensam i detta. Tillsammans blir vi starkare.

Damon

Fokusområden:

Otillräcklighetskänslor, ångest och HBTQ+

Kort om mig:

Jag har genom min uppväxt kämpat med otillräcklighetskänslor, självkritiska tankar och ångest. Något som har varit till stor hjälp för min personliga utveckling har varit att nå ut till andra och att konversera om det som jag har gått runt och burit på. På samma sätt önskar jag vara ett lyssnande stöd för dig som behöver det!

Ebba

Fokusområden:

Prestationsångest, otillräcklighet och stress

Kort om mig:

Under hela min uppväxt har jag strävat efter att vara perfekt i alla situationer och det har ibland ätit upp mig. Jag har idag insett att vi alla bara är människor, att man inte kan göra annat än sitt bästa och att det är helt okej. Jag lyssnar gärna på dig i en miljö där vi, som sagt, är och får möjlighet att vara just människor.

Emelie C

Fokusområden:

Självkänsla, ensamhet och högkänslighet

Kort om mig:

Jag känner in min omgivning och registrerar lätt förändringar i stämningar. Det kan vara utmanande att hantera och när jag var yngre bar jag på en oro över att såra andra. Jag gick runt som på nålar för att ingen skulle ta illa upp och vände ut och in på mig själv. Idag har jag hittat styrkor med de sidor som förr var något jag inte tyckte om hos mig själv, jag är till exempel en bra lyssnare. Jag vill finnas här för dig, och för det som du bär på just nu.

Emelie E

Fokusområden:

Självdestruktivitet, autism och annorlundaskap

Kort om mig:

Under många år kämpade jag med ångest och självdestruktivitet. Jag tyckte inte att jag passade in någonstans och upplevde ett annorlundaskap som var svårt för mig att förstå. Jag fick tillslut chans att prata om mina jobbiga tankar och känslor och lärde mig hantera dem. Idag mår jag bra, därför vill jag nu finnas här för att lyssna på dig.

Emelie L

Fokusområden:

Oro, utanförskap och självkritik

Kort om mig:

Jag har brottats med känslor av otillräcklighet och upplevde att det inte fanns en plats för mig. Under lång tid höll jag mina tankar och känslor inom mig och hanterade dem genom att på olika sätt försöka förändra mig själv. Efter att jag har reflekterat över och försökt lära känna mig själv utan att döma, kan jag nu känna ett lugn i att vara jag. För mig var det värdefullt att ha människor omkring mig som trodde på mig och nu jag vill gärna lyssna och finnas här för dig.

Emelie P

Fokusområden:

Oro, ångest och övertänkande

Kort om mig:

Jag har under min uppväxt varit en person som känner mycket oro och ängslan. Jag upplevde att livet kändes överväldigande och att min ångest och oro i många fall tog över mitt mående. När jag började sätta ord på och identifiera mina känslor för människor i min närhet kunde jag finna ett lugn i att jag inte var ensam. Idag mår jag bättre och vill kunna vara ett stöd för de som känner att livet ibland blir för mycket. Om du vill ha någon att prata med om det du bär på så finns jag här för Dig.

Erika

Fokusområden:

Otillräcklighet, oro och självkänsla

Kort om mig:

Som tonåring tyckte inte att jag var bra nog, vad jag än gjorde. Jag gjorde mitt bästa för att prestera i allt men mådde bakom det dåligt och grät flera kvällar i veckan. Själv kunde jag inte sätta ord på vad som var fel och jag tyckte inte att det var viktigt nog att dela med mig av eller få hjälp med. Idag vet jag att alla är värda att bli lyssnade på och få stöd, och jag hoppas kunna vara där för att ge det till andra.

Frida

Fokusområden:

Utmattning, prestation och ätstörningar

Kort om mig:

Med en destruktiv självbild, mitt sätt att ignorera min kropps signaler och de krav jag ställde på mig själv gjorde att jag hamnade i en utmattning. Min resa tillbaka har varit lång och jobbig. Genom att våga be om hjälp, och öppna upp inför andra människor har jag idag strategier för att hantera mina motgångar. Min strävan är att få göra skillnad, i hopp om att kunna erbjuda tid och plats för samtal.

Henny

Fokusområden:

Prestationskrav, livskris och stress

Kort om mig:

Under tonåren strävade jag efter det ouppnåeliga, ett ”perfekt” liv, trots att det var psykiskt ohälsosamt. Efter en livsomvälvande händelse som tog bort allt jag någonsin definierade mig med började jag känna mig otillräcklig och trasig. Till slut förstod jag att jag behövde hjälp. Att söka hjälp var otäckt men det är vad som har gjort att jag är där jag är idag och med det sagt hoppas jag kunna få vara den personen för någon annan.

Hide

Fokusområden:

Självkänsla, nedstämdhet och stress

Kort om mig:

Jag har länge brottats med känslan av att vara otillräcklig. Min dåliga självkänsla ledde till att jag prioriterade andra över mig själv. Jag trodde att andras tankar och känslor var viktigare än mina egna och började jaga efter bekräftelse från min omgivning för att känna mig hel. Jag hade turen att träffa fina människor under min uppväxt som hjälpte mig att bygga upp min självkänsla och hantera känslor. Jag är med i Tilia för att vara det stöd jag en gång fick och finns här för dig.

Ida

Fokusområden:

Högkänslighet, oro och ångest

Kort om mig:

Att växa upp som högkänslig i en familj som presterar har varit kämpigt. Som tonåring var jag den som skulle bevisa för alla att jag var snällast, bäst på sport, kreativ och social. Det ingen såg var att jag också bar på mycket oro och ångest inför att bara vara mig själv. Efter en utmattning för några år sedan behövde jag skaffa mig verktyg för att hantera min högkänslighet och stress. Det är det bästa jag har gjort och livet är äntligen så som jag vill att det ska vara, nu kan jag finnas där för andra.

Jenny F

Fokusområden:

Familjeproblematik, självkänsla och ensamhet

Kort om mig:

Jag har vuxit upp med en känsla av att aldrig känna mig tillräcklig som jag är, vilket har lett till att jag sökt min spegelbild och mitt egenvärde i andra människors tankar och åsikter om mig som påverkade mig under lång tid. För mig har det funnits flera hjälpande vägar, bland annat genom yoga och det har bidragit till att jag idag har en stabil grund, en trygghet och ett lugn inom mig. Nu är min spegelbild min egen och jag hoppas att Tilia och jag kan stötta dig i din resa mot ett bättre mående, hur den än ser ut och hur lång tid den än tar.

Josefine

Fokusområden:

Depression, ångest och social ångest

Kort om mig:

Jag fick inte den hjälpen eller den behandlingen som jag behövde när jag mådde som sämst, och det är kanske därför det har tagit så lång tid för mig att läka. Nu vill jag visa alla er fantastiska människor där ute att det faktiskt finns hjälp att få och någon som lyssnar och bryr sig. Kram på er alla!

Josephine

Fokusområden:

Ångest, prestation och nedstämdhet

Kort om mig:

Under många år kämpade jag med prestationsångest. När jag var yngre bar jag på en känsla av att inte passa in, att världen var en för hård och stressig plats för mig. Jag mådde ofta dåligt utan att veta vad det var jag kände. Senare har jag förstått att det var ångest jag led utav och idag har jag lärt mig hur jag på ett bättre sätt kan hantera jobbiga känslor. Att berätta för någon annan om mina tankar och känslor har hjälpt mig och om du vill berätta för mig så vill jag finnas här för dig!

Julia P

Fokusområden:

Ångest, tvång och medberoende

Kort om mig:

För mig har livet kantats av tvångstankar, nedstämdhet och känslor av otillräcklighet. Den största utmaningen för mig har varit att inte tro på allt jag tänker - den viktigaste insikten för mig har varit att jag inte är ensam. Under många år önskade jag att där fanns någon att prata med som förstod mig, jag hoppas att jag kan få vara den personen för Dig!

Julia S

Fokusområden:

Självkänsla, prestation och krav

Kort om mig:

I tonåren började jag få otillräcklighetskänslor, vilket ledde till låg självkänsla, höga prestationskrav och kontrollbehov. Efter många år av att ha försökt leva upp till en bild av hur man "ska vara" och vad man "borde ha hunnit uppnå", mår jag idag så mycket bättre genom att jag försöker lyssna på mitt hjärta och tillåta mig att vara mig själv. Något jag saknade när jag mådde sämre var någon att prata med som upplevt liknande känslor, därför vill jag nu finnas här för att lyssna på dig.

Kajsa

Fokusområden:

Ångest, stress och anhörig

Kort om mig:

När jag var yngre var jag väldigt vilsen. Min självkänsla har varit dåligt och jag har känt mig otillräcklig i de flesta sociala sammanhang vilket har lett till mycket ångestproblematik. Det här är något som jag har arbetat med hos mig själv och nu vill jag finns gärna här för dig.

Laurent

Fokusområden:

Självkänsla, prestationskrav och hopplöshet

Kort om mig:

Jag har alltid känt mig ängslig inför viktiga val samtidigt som jag upplevt ett starkt behov att prestera och "göra alla nöjda". Det har tagit mycket av min energi och lett till inre känslor av tomhet, ensamhet och tvivel vilka jag försökt motverka genom att försöka hårdare. Jag har lärt mig (och lär mig fortfarande) att finna mig i mina olika sidor och tillåta mig själv att duga som jag är, oavsett vad andra tycker.

Lilian

Fokusområden:

Prestationsångest, identitet och mellanförskap

Kort om mig:

Jag har många gånger mätt mitt värde som människa i mina prestationer vilket har lett till prestationsångest och orimliga krav på mig själv men också förvirring över min identitet (är jag verkligen mitt jobb?). Jag har tampats med vem jag är och efter att jag sökte stöd är jag tryggare i min identitet och jag har kunnat skapa distans mellan person och prestation vilket jag är tacksam för. Att prata har hjälpt mig och jag vill finnas här för dig om du också vill prata.

Lina

Fokusområden:

Ångest, självhat och HBTQ+

Kort om mig:

Jag har upplevt självhat, ångest och även använt mig av självdestruktiva beteenden för att hantera detta. Tilia betydde mycket för mig en period när jag led av min psykiska ohälsa. Idag är jag fri från min psykiska ohälsa och då jag verkligen vet vad Tilias stöd kan betyda och betydde för mig så vill jag nu finnas här för dig via Tilia

Linda P

Fokusområden:

Ätstörningar, ångest och prestationskrav

Kort om mig:

Under hela min uppväxt kämpade jag med otillräcklighetskänslor. Jag hade skyhöga krav på mig själv och värderade mitt personliga värde utifrån prestation. De höga kraven resulterade i ångest och självförakt. Idag vet jag att jag duger, precis så som jag är. Nu vill jag finnas här för just Dig!

Linda Pe

Fokusområden:

Ångest, stress och otillräcklighet

Kort om mig:

Under lång tid levde jag med prestationsångest, stress och en känsla av otillräcklighet. Det ledde till att jag kämpade med en utmattning och därefter valde jag att förändra stora delar av mitt liv för att hitta en hållbar vardag för mig. Idag lever och tänker jag annorlunda och jag vet hur värdefullt det är att bli lyssnad på och få stöd ibland. Jag vill finnas där för dig oavsett vad du vill prata om.

Lova

Fokusområden:

Ångest, självkritiska tankar och oro

Kort om mig:

Som tonåring och ung vuxen hade jag mycket ångest, självkritiska tankar och en känsla av att aldrig passa in. Trots att jag hade stöttande personer i min närhet kände jag inte att jag hade någon jag kunde prata med, vilket gjorde att jag höll allt inom mig och därför mådde ännu sämre. Tack vare terapi samt att våga prata om mina känslor har jag idag uppnått en känslomässig stabilitet och mår mycket bättre. Jag finns här för dig - för att alla behöver någon som lyssnar.

Lydia E

Fokusområden:

Ångest, stress och nedstämdhet

Kort om mig:

Jag har haft ångest under större delen av mitt liv, under tonåren begränsade den vad jag vågade göra och bidrog till mycket stress, nedstämdhet och en prestationsbaserad självbild. Idag mår jag bra och har lärt mig leva med ångesten, insett att det är okej att livet går upp och ned och jag vet vad jag mår bra av. Mycket tack vare bra stöd från människor runt omkring mig. Ibland behöver man någon att prata med och därför vill jag finnas där som stöd för er genom att lyssna i chatten.

Lydia L

Fokusområden:

Oro, ångest och ensamhet

Kort om mig:

Jag har till och från under många år fått handskas med känslor som oro och ångest. När jag höll jobbiga tankar för mig själv ledde det, för mig, ofta till ensamhetskänslor och mer ångest. Med tiden fick jag lära mig att prata om det som kändes på insidan, vilket hjälpt mig och mitt välmående. Jag vill nu vara ett stöd för dig som vill ha någon att prata med, om du tror att det kan hjälpa även dig.

Marie

Fokusområden:

Ångest, högkänslighet och självkänsla

Kort om mig:

Jag har först i vuxen ålder förstått att det jag upplevt som övermäktigt ända sen jag var barn, är ångest. För mig känns det som att jag ibland inte vet var jag slutar, med tankar som aldrig slutar snurra, som inte går att tänka klart. Jag har också funderat mycket på mina relationer, särskilt de som följt med mig sen jag var barn. Livet med ångest tar mycket på krafterna och det kan vara skönt att prata med någon som också lever med det. Jag finns för dig, jag lyssnar gärna.

Marinela

Fokusområden:

Relationsproblem, ångest och övertänkande

Kort om mig:

Jag har haft en uppväxt som fått mig att utveckla en förmåga att vara hyperkänslig mot energier och skiftningar i humör hos andra människor. Detta ledde till att jag många gånger övertänkte alla möjliga situationer som uppstod. Med bra stöd har jag idag hittat verktyg som funkar för mig när utmaningar uppstår. Idag mår jag bra i mig själv och nu vill jag gärna lyssna och bolla tankar och perspektiv tillsammans med dig, oavsett vad du bär på.

Mark

Fokusområden:

Ångest, nedstämdhet och besvikelse

Kort om mig:

Jag fick flytta hemifrån tidigt, vilket betydde att jag fick ta mycket ansvar tidigt i livet. Mina utmaningar med närstående och de förutsättningar jag haft har tillsammans med dåliga sömn- och kostvanor bidragit till att jag kämpade en hel del med ångest och nedstämdhet under perioder. Idag mår jag bra och hoppas kunna lyssna till dig, och det du bär på.

Mimmi

Fokusområden:

Oro, stress och nedstämdhet

Kort om mig:

Jag har sedan ung ålder grubblat mycket vilket ofta kunnat leda till oro som i perioder av hög stress lett till nedstämdhet och ångest. De senaste åren har jag funnit många verktyg och börjat lära känna mina egna tankemönster och känslor, bland annat genom att själv sökt stöd hos en utomstående lyssnande person. Nu vill jag gärna vara en lyssnande medmänniska för dig.

Moa

Fokusområden:

Nedstämdhet, självbild och destruktivitet

Kort om mig:

Jag har i perioder varit nedstämd, haft svårt för att varva ner och vara nöjd med mig själv. Det resulterade i en vilsenhet och osäkerhet som i sin tur gav mig ångest. På grund av mitt mående satte jag mig själv i destruktiva situationer som inte var så bra för mig. Det har tagit tid att våga bryta destruktiva mönster och bli trygg i mig själv. Nu har jag en harmonisk vardag och verktyg för att hantera min ångest. Jag önskar finnas här för dig som vill lyfta tankar, känslor eller upplevelser med någon utomstående.

Natalie S

Fokusområden:

Ångest, destruktivitet och utanförskap

Kort om mig:

Upplevelserna av bland annat ångest och utanförskap började tidigt. Jag ville gärna vara någon annan. Mitt i det jobbiga hade jag ingen jag kunde vända mig eller prata med. Efter ett par år vände det, jag började må bättre och under resans gång upptäckte jag Tilia som blev ett stöd för mig. Nu när jag mår bra, vill jag ge tillbaka. Jag vill vara den som jag saknade, någon som du kan vända dig om du önskar.

Nathalie B

Fokusområden:

Oro, ångest och prestation

Kort om mig:

Länge gick jag med en skavande känsla inom mig och som jag inte hade ord för. Idag kan jag se tillbaka på den känslan och placera den som ångest. För mig har träning, yoga och mindfulness varit viktiga verktyg för att hitta en balans och ett välmående som jag mår bra av. Jag finns gärna här för dig, så som andra har funnits där för mig.

Nicola

Fokusområden:

Ångest, ätstörningar och nedstämdhet

Kort om mig:

Under ett par år har jag själv haft det väldigt upp och ner och äntligen insett att det är okej att inte alltid må bra och att bättre stunder kommer. Mår du dåligt eller bär på andra funderingar du vill bolla, vad det än gäller, så vill jag gärna finnas här för dig i det och lyssna på det du bär på just nu.

Pernilla

Fokusområden:

Medberoende, prestation och skuld- och skamkänslor

Kort om mig:

Jag är uppvuxen som nära anhörig, vilket präglade min uppväxt med ständiga skuldkänslor över att inte räcka till men också skamkänslor över att inte vilja visa utåt vad jag gick igenom. Min strategi blev att prestera högt för att upprätthålla en fasad och i flykt över att inte behöva känna. Idag har jag insett mitt eget värde oavsett prestation, att alla känslor är ok och jag bär min erfarenhet med ödmjukhet istället för förakt. Jag saknade ofta trygga vuxna som lyssnade på mig utan att döma, nu vill jag vara den personen som finns där för dig, oavsett vad du kämpar med.

Pernilla R

Fokusområden:

Känslor, ångest och relationer

Kort om mig:

Redan i unga år kände jag starka ångestkänslor och då förstod jag inte vad det var eller varför jag kände som jag gjorde. När jag kom upp i tonåren ändrades det till att jag kände mig arg och orolig. Såhär i efterhand förstår jag att det handlade om starka känslor som kom och gick och att jag inte hade några sätt att hantera dessa på. Det som hjälpte mig att förstå mina tankar och känslor var när jag fick sätta ord på det jag kände och att någon lyssnade på min upplevelse. Idag har jag många verktyg för att stötta mig själv i livets berg- och dalbana.

Ronja

Fokusområden:

Ångest, oro och nedstämdhet

Kort om mig:

Som många andra är jag uppväxt med skilda föräldrar bosatta på olika orter som jag pendlade mellan varannan vecka som barn. Jag bar på ett dåligt samvete och skuldkänslor gentemot den förälder jag lämnade varje vecka. Under senare år brottades jag med panikångest och nedstämdhet vilket påverkade min skolgång negativt. Då hade jag behövt en vuxen person att prata med, som bara lyssnade och bekräftade mig. Därför finns jag här för dig i chatten, för att lyssna på dig.

Sara

Fokusområden:

Prestationsångest, otillräcklighet och sårbarhet

Kort om mig:

När jag var yngre ville jag ständigt göra alla nöjda, jag skulle vara duktig i skolan, bland familj och vänner. Vart jag än gick helt enkelt. Jag vågade inte riktigt vara mig själv och ville inte känna mig sårbar, det har lett till en ond cirkel med känslor av otillräcklighet blandat med ångest. Jag behövde någon som förstod och lyssnade på mig, att jag är bra precis så som jag är. Jag vill finnas här för och lyssna på dig.

Sigrid

Fokusområden:

Separationsångest, oro och självkänsla

Kort om mig:

Jag har vuxit upp med skilda föräldrar, något som var jobbigt för mig. Jag har upplevt både separationsångest och oro samt haft en dålig självkänsla. Jag har burit mycket av mina känslor för mig själv under lång tid. När jag har sökt hjälp och vågat prata om det som är jobbigt har jag kunnat sätta ord på det jag känner och det har gjort skillnad för mig. Idag är jag på en bra plats för mig. Nu önskar jag lyssna och ge stöd till dig i det du bär på.

Sofi

Fokusområden:

Oro, stress och ångest

Kort om mig:

Ända sedan jag var ung har jag gått igenom perioder av både oro, panikångest och stress. Känslorna har varit så starka att det till och med känts som en omöjlighet att bara gå utanför dörren. Det som hjälpte mig var att ha någon att prata med. Idag har jag verktygen som behövs för att klara mig igenom dessa påfrestande situationer och vill gärna dela med mig och stötta andra i liknande situation.

Sofia

Fokusområden:

Ångest, familjeproblematik och självkänsla

Kort om mig:

Med trassliga och svåra relationer i uppväxten, både i skolan och en del inom familjen växte en låg självkänsla och självbild inom mig. Från tonåren och upp i vuxen ålder har jag levt med ångest, nedstämdhet och känslan av att inte duga som jag är. På olika sätt och med olika verktyg har jag nu lärt mig leva med och hantera min ångest och jag vet att jag är bra precis som jag är.

Therese F

Fokusområden:

Självkänsla, högkänslighet och förväntansångest

Kort om mig:

Jag har under mitt liv känt mig orolig, otrygg i mig själv och haft svårt att hantera starka känslor, vilket har lett mig till rädsla för sårbarhet, otillräcklighetskänslor och ångest. Idag har jag hittat en trygghet i mig själv och har lärt mig hantera min ångest och starka känslor. Att som ung få stöd av andra har gett mig mycket hjälp och inspiration, och nu vill jag finnas som stöd för dig.