Hur går det till i mailen?

Mailstöd

Ingen fråga är för stor eller liten!

Välkommen till Tilias mail-stöd. Här kan du som är ung/ung vuxen och behöver stöd maila oss på stod@teamtilia.se. Tilias mail passar dig som, till skillnad från till exempel vår chatt, vill höra av dig på en tidpunkt som passar dig, kunna skriva av dig i ett forum som tillåter lite “längre” texter än just i chatt samt vill reflektera lite mellan svar från oss och dina egna formuleringar.

Vi svarar dig så snart vi kan, inom tre dygn sedan du skickar ditt första mail.


Så här hanterar vi personuppgifter

Är du förälder eller anhörig till någon med psykisk ohälsa och behöver stöd?

Minds föräldratelefon är öppen 10 – 15 varje vardag och ger dig möjlighet att tänka tillsammans med någon. Att vrida och vända och få råd och stöd. När du känner dig osäker i din föräldraroll, eller är en nära vuxen till ett barn, kan det kännas bra att få prata med någon professionell.

Telefonnummer: 020-85 20 00

Läs mer här!