Stötta unga som söker stöd för sin psykiska hälsa – bli volontär!

Unga har, sedan Tilia startade 2012, vittnat om en vuxenvärld som sällan finns tillgänglig, är närvarande eller lyssnar. På Tilia vill vi ändra på detta. Och vi behöver din hjälp.

Ansökan är just nu stängd och öppnar igen inför nästa utbildning.

Gör en intresseanmälan så hör vi av oss så fort vi börjar rekrytera nya volontärer.

Till Intresseanmälan

Vi söker dig som:

  • Är över 20 år
  • Vill möta och stötta unga i Tiliachatten

Du förväntas att:

  • Sitta i chatten kl 21.00-22.30 cirka 2 kvällar i månaden (i tid betyder det cirka 4-6 timmar/månad)
  • Medverka vid den obligatoriska utbildningen som hålls den 22-23 oktober, digitalt.
  • Medverka vid en handledning (sker digitalt) för volontärer minst en gång per termin.

Efter utbildningen har du ditt första pass i chatten. Då har du tillgång till en handledare som finns tillgänglig per telefon om behov uppstår.

“Jag vill bara tacka er, som lyssnade på mig. Vi skrev en stund i chatten och det var så skönt att ha någon som bara lyssnade, någon som ställde frågor för att jag ska kunna utveckla mina känslor och uttrycka mig. Tack! <3”

– Citat från en ung i chatten

Vår utvärdering av Tiliachatten visar att 87% av de unga som vänder sig till oss känner sig lyssnade på till stor del och helt och hållet. På samma fråga, upplever endast 23 % att de känner sig lyssnade till av övriga samhället.

Nu vill vi att fler unga ska få möjligheten att bli lyssnade på och vi behöver bli fler. Var med du också – gör skillnad genom att stötta och stärka unga och unga vuxna. Ge av din tid och erbjud ditt stöd.

 

“Ni lyssnar, reflekterar och delar med er av de tankar som mina ord väcker. Det är spännande och skänker mig framför allt en känsla av att det jag delar med mig av betyder något.”

– Citat från ung i Tiliachatten

Till Intresseanmälan

Om uppdraget

Tiliachatten är öppen varje kväll, kl 21.00-22.30, årets alla dagar. Du sitter i chatten cirka två kvällar i månaden. I chatten sitter du som medmänniska, vi är en stödjande verksamhet (inte behandlande). Som stödjande verksamhet lägger vi fokus på det mellanmänskliga. Du som volontär finns tillgänglig för att lyssna, bolla, ställa frågor, reflektera och samtala med de som vänder sig till oss.

För att bli volontär i Tiliachatten behöver du medverka vid en obligatorisk utbildning. Utbildningen sker digitalt och hålls den 22-23 oktober 2022.

Som volontär och förebild bidrar du med att vara den vuxna som faktiskt lyssnar och tar dig tiden att se en annan individ. På Tilia erbjuder vi den vuxenvärld unga efterfrågar och du är med och möter de behov som finns. Rätt resurs på rätt plats, helt enkelt. Din insats bidrar till att stärka och främja god hälsa bland unga. Vill du läsa mer om Tilias verksamhet hittar du information här.

Sista ansökningsdag för höstens utbildning är 9 oktober 2022.

För frågor – kontakta Angelika, rekryteringsansvarig på volontar@teamtilia.se

Vi ser fram emot att dela Tilia med dig, välkommen med din ansökan! <3

Till Intresseanmälan

Vanliga frågor och svar

Kan vem som helst bli volontär?
Ja, det viktigaste är att du vill vara ett stöd för dem som vänder sig till oss, en närvarande vuxen och medmänniska.
Måste jag själv haft problem med psykisk ohälsa för att bli volontär?
Nej, det behöver du inte. Vi har alla mest troligt varit med om motgångar, ställts inför kluriga beslut, varit stöd för en vän eller på andra sätt behövt hantera situationer i livet. Det räcker för att du ska kunna ansöka om att bli volontär.
Vilka ämnen möter ni i chatten?
Vi möter många olika ämnen. De vanligaste ämnena i Tiliachatten är ångest, oro, ensamhet och nedstämdhet.
Vad förväntas jag göra i chatten?
Vad du förväntas göra kan skilja sig från konversation till konversation. Sammantaget handlar det om att möta individen i det den önskar prata med oss om. Det kan exempelvis handla om att bolla funderingar med de som vänder sig till oss, stötta den unga i det som pågår i ens liv, komma med tips/råd på hur en situation kan hanteras eller fråga hur den unga upplever en situation och vilka känslor det kommer med.
Hur länge förväntas jag vara volontär på Tilia?
Uppdraget som volontär löper terminsvis. Du förväntas vara engagerad som volontär minst 6 månader, därefter får du varje termin, en förfrågan om att fortsätta ditt engagemang. Många av våra volontärer stannar under flera år <3
Hur vet jag när jag ska sitta i chatten?
Vi lägger ett schema terminsvis, vilket betyder att du på förhand vet vilka kvällar du kommer att sitta i chatten. Vi försöker tillgodose volontärers önskemål i den mån det är möjligt.
Vad innebär det att medverka vid en handledning?
Under terminen erbjuder vi handledningar för alla volontärer. Dels för att du ska få dela erfarenheter och möta de andra volontärerna i teamet, dels för vidareutbildning och utveckling för dig som volontär i Tiliachatten. Handledningar erbjuds tre gånger per termin, minst ett av dessa tillfällen behöver du närvara vid.
Vad innehåller utbildningen?
Under utbildningshelgen kommer vi att prata om bemötande och samtalsmetoder. Du som ny volontär kommer också att få testa på chattverktyget och ni kommer att få testchatta med varandra. Fokus ligger på att du som ny volontär ska känna dig trygg i att som medmänniska stötta unga och unga vuxna.
Vad gör Tilia mer än att ha en chatt?
Tilia är en organisation som arbetar för unga och unga vuxnas psykiska hälsa. Det betyder att vi utifrån ungas röster, behov och önskemål arbetar för att erbjuda det stöd som unga efterfrågar. Utöver Tiliachatten har vi också ett mailstöd, en blogg och en podd där unga och volontärer delar med sig av sina tankar och upplevelser. Vi erbjuder också BeYou-grupper online, vi pratar om självkänsla utifrån olika teman och diskuterar tillsammans. Mer om våra stödverksamheter hittar du här.

Ansök om att bli volontär

Ansökan är just nu stängd. Den öppnar igen inför nästa utbildning. Fyll i en intresseanmälan så får du en påminnelse på mail när ansökan öppnar igen.