Min självkänsla, Dove Self-Esteem Project

Min självkänsla är en workshop bestående av en uppsättning evidensbaserade resurser för lärare och skolor och är utvecklat av Dove Self-Esteem project.

Vill du hålla en worshop med dina elever?

Workshopen tar ca 45 till 60 minuter, hålls vid ett utbildningstillfälle och är anpassat för 11-14 åringar. Du kan ladda ned materialet på Doves sida för lärarresurser:

Ladda ned materialet här

Tilia samarbetar med Dove och deras Self-Esteem Project, Min självkänsla med syfte att arbeta förebyggande och stärka ungas självkänsla i skolan.

Innehåll

I materialet till workshopen ingår det:

  • Undervisningsplan
  • Presentation
  • Aktivitetsblad

Verktygen är utvecklade för att stärka unga människors kroppsliga självkänsla. Workshopen utforskar hur samhället, professionella och sociala medier marknadsför en orealistisk “perfekt” kropp och lär ut strategier för skydda och stärka sin egen och andras självkänsla.

”Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, men även skolan har en viktig roll.

Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.”

–Läroplan (Lgr11), Skolverket

Workshopen tar upp centrala frågor som bland annat mediers påverkan, grupptryck och strategier för att stärka kroppsuppfattning och självkänsla. Elever lär sig genom diskussioner i klassrummet, små gruppaktiviteter, videor och arbetsblad med aktiviteter.

Evidens

Workshopen som ges i ett utbildningstillfälle har utvärderats av Centre for Appearance Research, University of the West of England. Den visade att elever som deltar i Dove Min självkänsla upplevde förbättrad självkänsla och en positivare självuppfattning och kände sig säkrare i sitt deltagande i sociala och akademiska aktiviteter.

Stärk dina elevers självkänsla med Doves workshop

Ladda ned materialet här

Är dina elever över 14 år?

Vårt material BeYou, som också handlar om att stärka sin självkänsla, riktar sig till unga över 14 år

Du hittar materialet här