Namninsamling för psykisk hälsa på skolschemat

Vi vill se att unga får kunskap om psykisk hälsa i skolan?  Till vår namninsamling här!

Den 6/5-2022 lämnades namninsamlingen över till skolminister Lina Axelsson Kihlblom av Tilia.  Tack alla 28.616 som skrev på. Fortsättning följer.

Vi vill att psykiska hälsa blir lika självklart som fysisk hälsa i skolan.

Tilia vill se att:

  1. Psykisk hälsa som begrepp förs i den svenska grundskolans respektive gymnasieskolans läroplaner.
  2. Att samtal om psykisk hälsa integreras på skolschemat i syfte att öka medvetenheten, kunskapen och förståelsen om psykisk hälsa bland barn och unga, ge verktyg att hantera livets utmaningar samt kunskap om hur en söker stöd.

Vill du också se att alla unga får kunskap om psykisk hälsa i skolan?  Skriv på vår namninsamling här!


Bakgrund

Alla människor har en psykisk hälsa, just därför bör vi alla få ökad kunskap om den, för en ökad förståelse för sig själv, men också verktyg för att ta hand om den samt kunskap om var och när en kan söka stöd.

Enligt WHO (Världshälsoorganisationen) debuterar 75 % av all psykisk ohälsa innan 18 år, 50 % innan 14 år. Det betyder att det finns mycket vi kan göra tidigt genom förebyggande insatser för barn och unga. Enligt Karolinska Institutet och nationellt centrum för suicidforskning och prevention är tidig upptäckt och insats avgörande för förlopp och konsekvenser vid psykisk ohälsa. För den unga individen har det avgörande betydelse för sjukdomsrisker och graden av psykisk hälsa som vuxen.

Trots detta saknar vi psykisk hälsa på skolschemat. Införs psykisk hälsa på skolschemat får alla unga ökad kunskap om den, för en ökad förståelse för sig själv, men också verktyg för att ta hand om den samt kunskap om var och när en kan söka stöd,  just för att kunna be om hjälp tidigt.

– Har en inte ord för det, kan en inte prata om det.

Unga själva önskar att föra dessa samtal om psykisk hälsa i sin vardag. Psykisk hälsa kan integreras i redan befintliga ämnen som Idrott och hälsa, samhällskunskap, naturkunskap och andra likartade ämnesområden. Självkänsla är ett minst lika viktigt begrepp som står för verktyg, för att hantera stress och livets utmaningar, som en naturlig del av skolan.


Detta har gjorts av Tilia i arbetet för att få in psykisk hälsa på skolschemat

2017. Ungas beställning till samhället genomförs av den Nationella samordnaren inom psykisk hälsa, Sveriges Psykologförbund, Tilia, Sveriges Elevkårer och Maskrosbarn. Ungas röster var enhetliga och tydliga. Psykisk hälsa på skolschemat önskas som ett av flera önskemål. Vi håller ett seminarium under politikerveckan i Almedalen där politiker och yrkesverksamma fick svara på hur de kan möta de ungas önskemål och förväntningar. Vi startar en namninsamling.
2018. Ungas beställning till samhället lämnas över till dåvarande socialminister Annika Strandhäll. Vi följde upp önskan om psykisk hälsa på skolschemat i ytterligare ett seminarie i Almedalen, men politikerna svarade inte upp sina löften. Vi träffar unga från Kanada och Finland för att samla på oss förståelse för hur tillvägagångssättet varit då detta integrerats i deras undervisning.
2019. Psykisk hälsa i skolan fortsätter debatteras. Vår namninsamling når 20.000 underskrifter. Vi följer upp arbetet med ungas beställning till samhället.
2020. Svaren på vår önskan från politiker ekar tyst, tjänstemän fångar upp ungas önskemål i offentliga utredningar.
2021. Vår namninsamling når  25.000 underskrifter. Mål: Att unga lämnar över vår namninsamling med 30.000 underskrifter till utbildningsminister för utredning.


Media/press om Tilias arbete för psykisk hälsa i skolan


Om Tilia
Tilia är en ideell förening som sedan 2012 arbetat för ungas psykiska hälsa, genom stödjande och kunskapshöjande arbete. Ungas egna röster och vad vi möter i det dagliga arbetet är en ledstjärna för organisationen.