Namninsamling psykisk hälsa i skolan

”Har man inte ord för det, kan man inte prata om det”

Vill du också se att alla unga får kunskap om psykisk (o)hälsa i skolan? Om det är självklart att prata om fysiska hälsa i skolan ska det vara lika självklart att prata om den psykiska!

 Skriv på vår namninsamling här!

Enligt Karolinska Institutet och nationellt centrum för suicidforskning och prevention är psykisk ohälsa vanligt hos unga personer. Tidig upptäckt och insats är avgörande för förlopp och konsekvenser vid psykisk sjukdom eller ohälsa. För den unga individen har det avgörande betydelse för sjukdomsrisker och graden av psykisk hälsa som vuxen. 

Trots detta lyser psykisk hälsa som begrepp med sin sin frånvaro i den svenska grundskolans respektive gymnasieskolans läroplaner.

Införs begreppet psykisk hälsa i skolan får alla unga kunskap och medvetenhet om vad psykisk hälsa och ohälsa är. Fler skulle då tidigare få en förståelse för sin situation och kunna be om hjälp i tid.

Unga själva önskar att föra dessa samtal i sin vardag. Psykisk hälsa kan integreras i redan befintliga ämnen som Idrott och hälsa, samhällskunskap, naturkunskap och andra likartade ämnesområden. Självkänsla är ett minst lika viktigt begrepp som står för verktyg, för att hantera stress och livets utmaningar, som en naturlig del av skolan.

Tilia vill därför se att:

  1. Psykisk hälsa som begrepp förs i den svenska grundskolans respektive gymnasieskolans läroplaner.
  2. Att samtal om psykisk hälsa integreras i den svenska skolan i syfte öka medvetenheten, kunskapen och förståelsen om psykisk ohälsa bland barn och unga och ge dem verktyg att hantera livets utmaningar. Ett viktigt verktyg är självkänsla.

Vill du också se att alla unga får kunskap om psykisk hälsa i skolan?  Skriv på vår namninsamling här!

Om Tilia
Vi är en ideell förening som sedan 2012 arbetat stödjande och med påverkansarbete för unga med psykiska ohälsa. Ungas egna röster och vad vi möter i det dagliga arbetet är ledstjärna för föreningen.

Mer om psykisk hälsa i skolan