Utvärdera Tilia, din röst gör oss bättre!

Vi vill på olika sätt, dagligen och årligen, utvärdera vår verksamhet, så att du som tar del av information/söker stöd hos oss känner att det är av värde för dig. Vill du vara med?

För dig som vill tycka till via enkäter och har ungefär 5 minuter över

Då besvarar du enkäterna (en, två eller alla) nedan. Du är helt anonym i dina svar. Resultatet kommer vi att använda i vår Årsredovisning för år 2021.  Enkäterna kan fyllas i tom 28/11-2021. 

Har du lyssnat till Tiliapodden, Då kan du svara på denna enkät.
Har du läst på vår hemsida (ex bloggen). Då kan du svara på denna enkät.
Följer du oss på Instagram och exempelvis tagit del av våra livesändningar? Då kan du svara på denna enkät. 

För dig som intervjuas och har ungefär 30 – 60 minuter över

Vi kommer förutom enkäter att genomföra intervjuer av en extern person utanför Tilia. Syftet är få djupare förståelse för vad vi kan göra bättre och vad ni tycker vi ska fortsätta med. Intervjuerna genomförs av Sara Modin som är 32 år, pluggar sista terminen på socionomprogrammet och brinner för ungas inkludering. Även här är du anonym, bara Sara kommer att veta vem hon pratat med. Intervjuerna kommer sedan sammanställas till en helhet, så kallad tematisk analys, där det inte går att röja någon identitet. Intervjun tar mellan 30-60 minuter. 

I intervjun väljer du vilket fokus du vill ha, utifrån vilka verksamheter du har erfarenhet ifrån. 

  • Digitalt stöd som hemsida, podd och/eller Instagram.
  • Chatt-/mailstöd
  • BeYou-grupper
  • Lägerverksamhet
  • Föreläsningar/workhops

Vill du svara på några frågor i en muntlig intervju?

Maila då sara@teamtilia.se, du kan även ställa frågor till denna adress om du undrar något mer kring intervjuerna. Vi genomför intervjuer till och med 30/11-2021.