Här finns vi

Tilia finns på 5 platser i landet. Verksamheten ser lite olika ut, beroende på vart vi verkar, just eftersom ungas röster fått påverka hur stödet ska se ut. Aktuell information finns via respektive lokalavdelning.

Här har vi verksamhet igång

Tilia Östersund

Tilia Stockholm

Tilia Göteborg

Här startar verksamhet 2020 och framåt

Tilia Linköping

Tilia Sundsvall


Tilia lokalt 2020

Arbetet med att finnas på fler platser i landet pågår. Vi har startat upp i samtliga städer ovan, men utbildar, tar in ungas önskemål och öppnar upp för verksamhet löpande under året, i samma ordning vi presenterar städerna.

Saknas Tilia där du bor?

Är du intresserad av att starta Tilia lokalt där du bor? Skicka en intresseanmälan till info@foreningentilia.se. Vi kommer inte att öppna fler lokala avdelningar under detta året 2020, men tar gärna emot intresseanmälan och startar en diskussion kring möjlig start senare.