Östersund

Kontakt & kontaktperson

ostersund@teamtilia.se, Anna-Karin Sahlin

Aktiviteterna är kostnadsfria som medlem i Tilia, vilket också är utan kostnad. BLI MEDLEM HÄR!


Självkänslagrupp: BeYou

Ansökan är stängd. Vi återkommer om eventuella nya datum för våren. Ansökan till BeYou online är öppen, där vi startar så snart vi har en full grupp. Kika in här

Självkänsla-grupperna hjälper dig att arbeta med din självkänsla och ger dig verktyg att hantera livet. Grupperna utgår ifrån boken med namn BeYou, en bok som Tilia tagit fram och använt i sitt arbete i både stödgrupper men också lägerverksamhet under sina verksamma år.

Innehåll

  1. Tanke & känsla påverkar vad du gör
  2. Självkänsla & självförtroende
  3. Kropp & ideal
  4. Stress & prestation
  5. Relationer
  6. Inre motivation

Anmälan till: beyou@teamtilia.se

I din anmälan berättar du lite om dig själv, som namn och ålder samt hur du tror att dessa självkänsla-grupper skulle kunna hjälpa dig. Ange också att det är i Östersund du vill gå. Vi hör sedan av oss till dig då din plats är bekräftad med mer information om dessa träffar. Stödgrupperna hålls med boken BeYou som grund, i grupper om cirka 6 – 8 deltagare.

Kostnad: Kostnadsfritt! Tack Länsförsäkringar Östersund för samarbete där vi kan erbjuda böcker utan kostnad för gruppdeltagare! Du behöver enbart vara medlem i Tilia, vilket är kostnadsfritt. BLI MEDLEM HÄR!

Datum: 

Tid: 

Plats: 

Ledare: 


Samarbetspartners