Namninsamling psykisk hälsa i skolan

Om det är självklart att prata om fysisk hälsa i skolan ska det vara lika självklart att prata om den psykiska! Vill du också se att alla unga får kunskap om psykisk (o)hälsa i skolan? 

 Se vår namninsamling här!

Den 6/5-2022 lämnades namninsamlingen över till skolminister Lina Axelsson Kihlblom av Tilia.  Tack alla 28.616 som skrev på. Fortsättning följer.

Tidig upptäckt och insats är avgörande för förlopp och konsekvenser vid psykisk sjukdom eller ohälsa. För den unga individen har det avgörande betydelse för sjukdomsrisker och graden av psykisk hälsa som vuxen. 

Trots detta lyser psykisk hälsa som begrepp med sin sin frånvaro i den svenska grundskolans respektive gymnasieskolans läroplaner.

Införs begreppet psykisk hälsa i skolan får alla unga kunskap och medvetenhet om vad psykisk hälsa och ohälsa är. Fler skulle då tidigare få en förståelse för sin situation och kunna be om hjälp i tid.

Unga själva önskar att föra dessa samtal i sin vardag. Psykisk hälsa kan integreras i redan befintliga ämnen som Idrott och hälsa, samhällskunskap, naturkunskap och andra likartade ämnesområden. Självkänsla är ett minst lika viktigt begrepp som står för verktyg, för att hantera stress och livets utmaningar, som en naturlig del av skolan.

Tilia vill därför se att:

  1. Psykisk hälsa som begrepp förs in i den svenska grundskolans respektive gymnasieskolans läroplaner.
  2. Att samtal om psykisk hälsa integreras i den svenska skolan i syfte öka medvetenheten, kunskapen och förståelsen om psykisk ohälsa bland barn och unga och ge dem verktyg att hantera livets utmaningar. Ett viktigt verktyg är självkänsla.

Vill du också se att alla unga får kunskap om psykisk hälsa i skolan?  Skriv på vår namninsamling här!


Aktuellt i debatten om psykisk hälsa i skolan


Vi står också bakom förslaget

Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatriSveriges PsykologförbundSveriges arbetsterapeuterShedo, Suicide Zero, Frisk och friHjärnkoll Stockholm/Hjärnkoll UngMaskrosbarnRädda barnens ungdomsförbund, Röda korset ungdomsförbund, Rikförbundet för sucidprevention och efterlevandes stödTjejzonen, ÅngestpoddenUnder kevlaretSveriges dövas ungdomsförbund, Sveriges BlåbandsUngdom , Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar, Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH)Annika Lexén, Dr med vet, Institutionen för hälsovetenskaper, forskargruppen psykisk hälsa och psykiatrisk hälso- och sjukvårdsforskning, Lunds universitet.