Om oss

Om Tilia

Tilia är en ideell förening som grundades 2012 och arbetar för unga/unga vuxnas psykiska hälsa.

Vi arbetar stödjande, förebyggande/främjande och med påverkan.

Styrande dokument

Finansierings- och insamlingspolicy I Integritetspolicy I Stadgar I Strategi 24 – 26 I Uppförandekod I Årsmötesprotokoll 2023 (signerat) I Verksamhetsplan 24 – 26

Vision

Alla unga ska veta vad psykisk (o)hälsa är och hur en får stöd.

Verksamhetsben

  1. Mellanting, kunskapshöjande och stödjande verksamhet riktad till unga
  2. Förändrande, kunskapshöjande och opinionsbildande verksamhet, riktad till vuxna

Adam, en av Tilias volontärer berättar

Jag började som volontär hos Tilia med viljan att förbättra situationen för ungas psykiska hälsa.

Efter en lång period av egen upplevd psykisk ohälsa fick jag slutligen en bra behandling och ett bra bemötande som hjälpte mig att må bra igen, något jag innan inte trodde var möjligt. Jag vill inge hopp och arbeta för ett bättre klimat och stöd till unga.

Mina erfarenheter som kille och HBTQ-person är en viktig del i min story och något jag använder i mitt arbete hos Tilia. Jag själv växte upp utan manliga eller hbtq- förebilder som pratade om sårbarhet, känslor och psykisk hälsa, vilket gjorde det svårt att känna igen sig själv i samhällets bild av psykisk ohälsa och söka stöd.