Om oss

Tilia är en ideell organisation som arbetar för ungas psykiska hälsa. Vi har cirka 1500 medlemmar, där merparten är unga och unga vuxna. Sedan starten 2012 har vi mött och stöttat tusentals unga. Vi är idag fyra anställda och cirka hundra volontärer som är engagerade ideellt.

Tilias två verksamhetsben

Mellanting (tidigare stödjande verksamhet) riktat till unga

Tilia erbjuder en lätt-tillgänglig stödverksamhet för unga med syfte att finnas där samt ge information som för övrigt saknas i samhället, ett så kallat “mellanting”. Vi finns för dig som känner ångest, oro och stress. Vi arbetar också ofta med dig som har självkritiska tankar och låg självkänsla och behöver stöd för ökad psykisk hälsa. Här kan du läsa mer om vårt stöd! 

Vi arbetar också för mellantinget på våra sociala medier, vår blogg samt Tiliapodden.

Förändringsarbete (tidigare påverkande) riktat till vuxna 

Genom vårt förändringsarbete skapar vi utrymme för ungas egna röster att vara en självklarhet i det offentliga rummet samt utbildar vuxna att vara den förändring unga behöver. Här kan du läsa mer om att anlita oss för påverkansarbete!


Adam, en av Tilias volontärer berättar

Jag började som volontär hos Tilia med viljan att förbättra situationen för ungas psykiska hälsa.

Efter en lång period av egen upplevd psykisk ohälsa fick jag slutligen en bra behandling och ett bra bemötande som hjälpte mig att må bra igen, något jag innan inte trodde var möjligt. Jag vill inge hopp och arbeta för ett bättre klimat och stöd till unga.

Mina erfarenheter som kille och HBTQ-person är en viktig del i min story och något jag använder i mitt arbete hos Tilia. Jag själv växte upp utan manliga eller hbtq- förebilder som pratade om sårbarhet, känslor och psykisk hälsa, vilket gjorde det svårt att känna igen sig själv i samhällets bild av psykisk ohälsa och söka stöd.