Om oss

Tilia är en ideell organisation som arbetar för unga/unga vuxnas psykiska hälsa. Vi har cirka 1500 medlemmar, där merparten är unga och unga vuxna. Sedan starten 2012 har vi mött och stöttat tusentals. Vi är idag sex anställda och över hundra volontärer som är engagerade ideellt.

VISION

Alla unga ska veta vad psykisk (o)hälsa är och hur en får stöd.

VERKSAMHETSBEN

  1. Mellanting, kunskapshöjande och stödjande verksamhet riktad till unga
  2. Förändrande, kunskapshöjande och opinionsbildande verksamhet, riktad till vuxna

Adam, en av Tilias volontärer berättar

Jag började som volontär hos Tilia med viljan att förbättra situationen för ungas psykiska hälsa.

Efter en lång period av egen upplevd psykisk ohälsa fick jag slutligen en bra behandling och ett bra bemötande som hjälpte mig att må bra igen, något jag innan inte trodde var möjligt. Jag vill inge hopp och arbeta för ett bättre klimat och stöd till unga.

Mina erfarenheter som kille och HBTQ-person är en viktig del i min story och något jag använder i mitt arbete hos Tilia. Jag själv växte upp utan manliga eller hbtq- förebilder som pratade om sårbarhet, känslor och psykisk hälsa, vilket gjorde det svårt att känna igen sig själv i samhällets bild av psykisk ohälsa och söka stöd.