Advisory Board

En Advisory Board är ungefär som ett expertråd, där personerna som sitter i det ger sina åsikter och tankar om olika saker inom ett företag eller en organisation för att hjälpa det/den att bli bättre.

Tilias Advisory board består av de främsta experterna som finns på ungas psykiska hälsa, nämligen unga själva, vilka bistår oss med sin kompetens om hur det är att vara ung idag och på så vis hjälper oss se till att vårt arbete är fortsatt förankrat i ungas behov, åsikter och viljor. Ytterligare bistår Advisory Board Tilias styrelse och kansli med sin kompetens.

WILMA

Bosatt i: Växsjö

Hjärtefrågor: Självdestruktivitet, familjeproblematik, ångest

Om Wilma: Jag är 22 år gammal och har precis tagit examen som skötare/psykiatrihandledare.
Min bakgrund av både erfarenhet och kunskap inom psykisk hälsa ger mig en unik förståelse för ämnet. Jag vill använda denna kunskap för att bistå med insikter och förslag som kan påverka ungas psykiska mående på ett positivt sätt genom Tilia.
Jag är stolt och tacksam över att få vara en del av Tilias advisory board.
Jag har en stark önskan att vara med och bidra till en positiv förändring när det gäller hur vi främjar ungas psykiska hälsa.

MARIA

Bosatt i: Lund

Hjärtefrågor: Prestationsångest, självkänsla

Om Maria: Jag är 25 år gammal och pluggar just nu till fysioterapeut. Två stora intressen som jag gärna ägnar mig åt på fritiden är träning och musik. Som person har jag alltid ställt höga krav på mig själv och tänkt att mitt värde ligger i vad jag presterar. Det har lett till mycket stress, ångest och känslor av otillräcklighet, vilket påverkat både kroppen och själen.
Jag har valt att engagera mig i Tilia då jag insett vikten av att våga prata om och prioritera psykisk hälsa. Genom att jag delar med mig av mina erfarenheter och tillsammans med andra unga för diskussioner kring ämnet hoppas jag på att kunna bidra till att fler unga känner sig mindre ensamma och vågar söka hjälp. Jag tror även på att det finns mycket som kan göras preventivt för att främja god psykisk hälsa hos barn och unga & där önskar jag också kunna tillföra inspiration.

LOVISA

Bosatt i: Uppsala

Hjärtefrågor: Bemötande, samsjuklighet och ensamhet

Om Lovisa: Jag är 27 år gammal. Jag har ett stort intresse för människor i allmänhet, men barns och ungas rättigheter ligger mig lite extra varmt om hjärtat. När jag hittade Tilia började jag förstå vilken skillnad ett bra bemötande kan göra. Jag mötte personer som genuint ville lyssna vilket minskade känslan av ensamhet. Jag är medlem i Tilias Advisory Board för att jag vill bidra med egna erfarenheter och kunskap om hur sårbar man är i kontakt med vården och det underläget man lätt hamnar i. Jag vill att det ska vara en självklarhet att alla blir lyssnade på och bemötta med värme och respekt. Jag vet hur viktig Tilia är som stödverksamhet, och jag är så tacksam över att nu få vara en del av dess förändringsarbete baserat på unga röster.

MINNA

Bosatt i: Göteborg

Hjärtefrågor: Familjeproblematik, självdestruktivitet och suicidpreventivt arbete

Om Minna: Jag är ursprungligen från Uppsala men studerar i nuläget statsvetenskap och psykologi i Göteborg. På fritiden tränar jag och spenderar mycket tid med vänner. Jag har valt att engagera mig i Advisory Board i och med mina egna erfarenheter av att som ung känna sig missförstådd av vuxna beslutsfattare. Jag hoppas kunna bidra med insikt i livssituationen för dagens unga. Detta för att skapa bättre förutsättningar för förståelse och samspel mellan unga och vuxna rörande psykisk hälsa respektive ohälsa.

EMILIA

Bosatt i: Visby

Hjärtefrågor: Ungas psykiska hälsa och ohälsa, unga minoriteters hälsa och ohälsa samt implementeringen av barnkonventionen.

Om Emilia: Som person tycker jag om att engagera mig i samhälleliga frågor samt frågor som rör det sociala arbetet i Sverige och världen. Utöver mitt engagemang gillar jag att träna, basta och gå på loppisar.
Jag har valt att engagera mig i Tilia då en av mina hjärtefrågor är barn och ungas mående. Som ung sker det mycket i livet och alla har inte samma förutsättningar för att bibehålla en god fysisk eller psykisk hälsa. Tilia ger förutsättningar för att barn ska få bli sedda och hörda samt få vetskapen om att det finns stöd att få samt på vilka sätt, vilket jag vill vara med och bidra till.
Det jag vill uppnå inom Tilia är att bidra till en kunskapshöjande verksamhet som således bidrar till en god stödjande verksamhet för unga som resultat.