Advisory Board

En Advisory Board är ungefär som ett expertråd, där personerna som sitter i det ger sina åsikter och tankar om olika saker inom ett företag eller en organisation för att hjälpa det/den att bli bättre.

Tilias Advisory board består av de främsta experterna som finns på ungas psykiska hälsa, nämligen unga, som bistår oss med sin kompetens om hur det är att vara ung idag och på så vis hjälpa oss se till att vårt arbete är fortsatt förankrat i ungas behov, åsikter och viljor samt bistår styrelse och kansli med sin kompetens.

IDA

Hjärtefrågor: opinionsbildning, självdestruktivitet och vård-/stödinsatser

Om Ida: Jag är en 22-årig socionomstudent vars engagemang grundar sig i en vilja att förebygga psykisk ohälsa och arbeta opinionsbildande för ungas psykiska hälsa. Under min tid i Advisory boarden hoppas jag ha nytta av mina erfarenheter för att tillsammans bygga en värld där varje ung får tillgång till det stöd som var och en behöver.

Foto: Malin Nerby

WILMA

Hjärtefrågor: familjeproblematik, självskadebeteende, självkänsla

Om Wilma: Jag är 19 år snart 20, har precis börjat plugga socialpsykiatri och har ett brinnande intresse för psykisk (o)hälsa och vill gärna hjälpa till varje dag som går!
Mitt intresse och engagemang kring psykisk (o)hälsa och varför jag till största del valde att vara med på denna Advisory Board-resa, var för mina egna erfarenheter och att jag själv vet hur det kan kännas samt hur viktigt detta är.
Jag vill sprida Tilia och Tilias budskap ännu mer.
Jag vill sprida mer information om våran chatt, där det varje kväll sitter personer bakom skärmen som vill hjälpa människor!

Foto: Malin Nerby

SAGA

Hjärtefrågor: självkänsla, god och nära vård, självdestruktivitet

Om Saga: Jag är en snart 22-årig student som pluggar socionomprogrammet. Tilia har under några år varit en plats där jag hittat gemenskap, kunskap och förståelse. Och att få vara en del av Advisory board är något jag är både tacksam och stolt över. Jag själv har erfarenhet av av psykisk ohälsa och har många i min närhet som är och varit drabbade själva. Jag vill vara med och påverka så att varje ung människa som inte mår bra ska få det stödet och hjälpen den förtjänar. Jag vill också hjälpa till att sprida Tilias verksamhet så att fler unga kan hitta hit och finna en plats de kan vara sig själva i och få stöd och värme.

CHANELLE

Hjärtefrågor: Självkänsla, familjeproblematik, ätstörningar

Om Chanelle: Jag är 17 år gammal och går ekonomilinjen på gymnasiet. Som följd av mina egna upplevelser med psykisk ohälsa har jag en oerhörd passion för frågor som berör ungas mentala hälsa; en känsla av att relatera kombinerat med viljan att hjälpa till, grundat i vetskapen om att hjälp finns att tillgå. Jag har därför en stor admiration för Tilias arbete och tycker att det är extremt viktigt att de finns, och – utöver det – att det görs i samråd med unga från den målgrupp som det är till för. Därför är Tilias Advisory Board något som jag är stolt över att få ta del av. Genom mitt deltagande i Tilias Advisory Board vill jag vara med att sprida Tilias verksamhet och bidra till att ungas mentala ohälsa blir ett mindre tabubelagt ämne.