Advisory Board

En Advisory Board är ungefär som ett expertråd, där personerna som sitter i det ger sina åsikter och tankar om olika saker inom ett företag eller en organisation för att hjälpa det/den att bli bättre.

Tilias Advisory board består av de främsta experterna som finns på ungas psykiska (o)hälsa, nämligen unga, som bistår oss med sin kompetens om hur det är att vara ung idag och på så vis hjälpa oss se till att vårt arbete är fortsatt förankrat i ungas behov, åsikter och viljor samt bistår styrelse och kansli med sin kompetens.

IDA ÅSTRÖM

Hjärtefrågor: opinionsbildning, självdestruktivitet och vård-/stödinsatser

Om mig: Jag är en 22-årig socionomstudent vars engagemang grundar sig i en vilja att förebygga psykisk ohälsa och arbeta opinionsbildande för ungas psykiska hälsa. Under min tid i Advisory boarden hoppas jag ha nytta av mina erfarenheter för att tillsammans bygga en värld där varje ung får tillgång till det stöd som var och en behöver.

MAJ NERDAL

Hjärtefrågor: kunskapsspridning och lättåtkomlig vård

Om mig: Jag är 18 år ung, studerar sista året på naturlinjen och är en del av Tilias Advisory Board. Mitt engagemang i Advisory Board grundar sig i egna erfarenheter men också i min omgivning. I min tid i Advisory Board vill jag arbeta med Tilias sociala medier och göra dem lätt-läsliga och roliga. Jag vill nå ut till fler unga och sprida pålitlig och effektiv information. Jag vill även influera gruppen med mina observationer om hur vården hanterar unga och vad som verkar effektivt och vad som verkar mindre effektivt.

WILMA KARLSSON

Hjärtefrågor: familjeproblematik, självskadebeteende, självkänsla

Om mig: Jag är 19 år snart 20, har precis börjat plugga socialpsykiatri och har ett brinnande intresse för psykisk (o)hälsa och vill gärna hjälpa till varje dag som går!
Mitt intresse och engagemang kring psykisk (o)hälsa och varför jag till största del valde att vara med på denna Advisory Board-resa, var för mina egna erfarenheter och att jag själv vet hur det kan kännas samt hur viktigt detta är.
Jag vill sprida Tilia och Tilias budskap ännu mer.
Jag vill sprida mer information om våran chatt, där det varje kväll sitter personer bakom skärmen som vill hjälpa människor!