Bakgrund

Tilia grundades år 2012 av Annso Blixt. Hon noterade ett glapp i samhället, där unga efterfrågade ett “mellanting” att få stöd hos, som inte är sjukvård. Ett mellanting som kunde möta den grupp unga som står för den ökande ohälsan kopplat till ångest, oro och stress, inte sjukdom eller diagnos. Glappet bestod också i att det saknades en plats för alla unga, oavsett könsidentitet att vända sig. Vid denna tidpunkt fanns till exempel 60 tjejjourer, men nästan ingenting för övriga.

Förutom att fylla samhället med ett stödalternativ för alla unga, har Annso utarbetat ett material kopplat till självkänsla, för att stärka unga i det allt hårdare prestationssamhälle vi lever i. Materialet är en av Tilias grunder och kallas BeYou.

En annan viktig aspekt är att arbetet nära unga leder till mycket kunskap som kan lyftas mot beslutsfattare i opinionsbildande arbete. Ungas röster är avgörande i arbetet med dem. Vi behöver inkludera unga själva i arbetet som rör dem, för att undvika resursslöseri och insatser utan förankring i deras egen vardag. En ledstjärna för Tilia.

Idag är Tilia med sina 2000 medlemmar en av Sveriges största organisationer som arbetar för ungas psykiska hälsa. Bara Tiliachatten har tagit emot över 10 000 stödjande samtal sedan start och finns öppen varje dag, 365 dagar om året för unga som behöver någon som lyssnar.