DFU

Dagen för ungas psykiska hälsa

Dagen för ungas psykiska hälsa är en temadag i almanackan den 4/9 instiftad på Tilias initiativ. Datumet är dagen då Tilia grundades. År 2023 fyller organisationen elva år. Syftet är att uppmuntra alla som kan och har möjlighet till att agera i frågan kring ungas psykiska (o)hälsa, där ungas röster står i fokus, att göra det.

Tilia är en ideell organisation som vänder sig till de unga som ofta inte får stöd i samhällets offentliga rum, men fortfarande behöver någon som lyssnar och finns där samt ger verktyg att hantera livet.

– Vi finns här för alla de unga som får vård, men behöver något mer som komplement, men också de som inte får vård eller egentligen ”ska” vara i vårdens verksamhet. Vi vänder oss till mellantinget, en grupp unga som ofta glöms bort i samhället och får kriga för att bli hörda. Vår målgrupp är unga och unga vuxna och alla oavsett könsidentitet är välkomna att vända sig till oss med det som pågår i livet just nu.

Säger Tilias grundare Annso Blixt.

Det rapporteras flitigt i både rapporter och i media om ökningen av ungas psykiska ohälsa. Vi låter det vara osagt om det skett en reell ökning eller om unga helt enkelt blivit bättre på att prata om hur de mår. Det vi dock vet är att vuxna måste bli bättre på att lyssna på unga själva och vad de berättar. Vi tror att en egen dag för detta kan vara ett steg för att nå dit.

– Jag sökte vård i tre års tid, där jag utreddes för 6 olika diagnoser men uppfyllde inte kriterierna för någon. Det var först när jag kom till Tilia och fick igenkänning och någon som lyssnade på mig, som jag började må bättre. Jag åkte på läger och fick jobba med min självkänsla och förstod sakta men säkert att det inte var mig det var fel på. Kanske är det samhället som är sjukt, inte jag?!” 

Ung vuxen som sökt stöd i Tilia


Dagen för ungas psykiska hälsa år 2023 

Vi instiftade Dagen för ungas psykiska hälsa med hopp om att det skulle finnas en dag som ägnades åt just unga och deras egna röster om sin situation. Vi har själva haft olika kampanjer och events dagen till ära och idag, flera år senare ser vi flertalet initiativ av olika aktörer den här dagen. Vårt mål är nått!

Nu fortsätter vi genom att vi gärna delar, sprider och uppmärksammar just ert initiativ för ungas psykiska hälsa! Tillsammans skapar vi ett samhälle där ungas röster tas på allvar och lyssnas på.


Vill du bidra till ungas psykiska hälsa?

  1. Uppmärksamma dagen på dina sociala medier,  använd gärna #DFU23 #dagenförungaspsykiskahälsa och @teamtilia – detta gör att vi ser just ditt/ert initiativ och kan dela vidare
  2. Lyssna, läs och lär av vad unga delar med sig av och berättar denna dag
  3. Bidra till Tilias arbete för att stötta unga genom att Swisha till 123 170 71 81, märk “Gåva DFU23”