Lokalavdelningar

Varmt välkommen till oss. Det är vi som är engagerade lokalt i riksorganisationen Tilia. Allt vårt stöd är tillgängligt vart du än bor, men vi finns också på fem platser lokalt.

Anna-Karin Sahlin

Tilia Östersund

Har ett brinnande intresse för samhällsfrågor, ett intresse som växte sig starkare då jag pluggade till sociolog. Mitt hjärta klappar extra för psykisk (o)hälsa både utifrån ett individ- och samhällsperspektiv. Utifrån det intresset föddes min bok ”Du ska vara perfekt” – om strävan efter det perfekta livet och vilka konsekvenser den strävan kan ge. Har varit ideellt engagerad i föreningar och projekt. Den viktigaste kunskapen, som unga själva besitter, går dock aldrig att läsa sig till.

Epost: ostersund@teamtilia.se

Kajsa Wallmon

Tilia Göteborg

Jag har varit volontär på Tilia sedan 2018, har suttit i chatten samt varit BeYou-ledare. Efter att ha följt Tilia via sociala medier under ett flertal år kände jag att jag själv ville börja engagera mig i frågor rörande ungas psykiska hälsa. Har ett brinnande intresse för psykologi och hälsofrämjande arbete av olika slag.
Till vardags arbetar jag på en daglig verksamhet och börjar snart studera till behandlingspedagog.
Är tacksam att Tilia Göteborg kan ungas en känsla av sammanhang och trygghet att få vara den en är hos oss.

Epost: goteborg@teamtilia.se

Sofia Askesjö

Tilia Stockholm

Jag har varit engagerad som volontär i Tilia sedan 2015, är socionom och har tidigare arbetat som kurator. Har varit både volontär och praktikant i föreningen Tilia och har därigenom bred erfarenhet av Tilias stödjande arbete, både online och IRL (In Real Life). Är även utbildad inom friskvård samt är yogainstruktör. Förutom att ha hand om Tilia Stockholm är jag ansvarig för all stödverksamhet i organisationen.

Epost: stockholm@teamtilia.se

Hanna Sperling

Tilia Linköping

Mitt engagemang grundar sig i lyssnandet, dels för att jag vet vad det gett mig, då jag fick stöd av Tilia. Men också hur jag genom mitt engagemang som volontär nu ser vad det gör för andra unga. Jag tror att vi genom att se unga och lyssna på dem i slutändan kan förändra samhället. Förutom lokalavdelning är jag engagerad i lägerverksamheten samt övrigt stöd och till vardags pluggar jag till Fritidsledare.

Epost: linkoping@teamtilia.se

Emelie Henriksson

Tilia Sundsvall

Har ett stort brinnande hjärta och intresse för ungas psykiska hälsa, som började tidigt av egna erfarenheter av psykisk ohälsa. Då det inte fanns en plats för unga med psykisk ohälsa lokalt i Sundsvall så skapade Emelie en som hon jobbat med i 3 år. Detta var Ubuntu, som nu blir Tilia Sundsvall. Övertygad om att medmänsklighet, att aktivt lyssna, samhörighet/gemenskap, stärka självkänslan är grunden till bättre psykisk hälsa.

Epost: sundsvall@teamtilia.se