Medarbetare

Vi som arbetar på Tilias kansli har i uppgift att verkställa det som styrelsen och årsmötet beslutar. För bokning av föreläsningar samt frågor om organisationen, studiebesök, skoluppgifter, uppsatser etc kontakta: hej@teamtilia.se, vanliga frågor & svar finner du här

VERKSAMHETSLEDARE LOUISE

Samhällsvetare, studerat masterprogrammet mänskliga rättigheter, inriktning barn och unga. Louise har varit engagerad i de flesta av Tilias delar och har en bred kunskap om organisationen. Tidigare arbetat i socialpsykiatrin, stödassistent till barn och unga och som utredningssekreterare hos den nationella samordnaren på området psykisk hälsa. Instruktör i första hjälpen till psykisk hälsa. Mpower ambassadör.

Kontakta mig om frågor som rör Tilias förändrande arbete och våra lokala föreningar.

Kontakt: louise@teamtilia.se 

UTVECKLINGSANSVARIG ANNSO

Grundade Tilia 2012. Engagerat sig för ungas psykiska hälsa i olika ideella organisationer sedan 2009. Studerat friskvård, socialpedagogiskt ungdomsarbete samt studie- yrkesvägledning. Stort intresse för hälsa som en helhet. Instruktör i Första hjälpen till psykisk hälsa. Certifierad massör samt diplomerad mindfulnessinstruktör. Tidigare arbetat som behandlingsassistent ätstörningsvården. ChangeLeader Reach for Change 2016 – 2018.

Kontakta mig om nya eller befintliga samarbeten och/eller sponsorskap och pressfrågor.

Kontakt: annso@teamtilia.se

ANSVARIG STÖDVERKSAMHET SOFIA

Sofia är socionom och har tidigare arbetat som kurator i skola. Har varit både volontär och praktikant i föreningen Tilia och har därigenom bred erfarenhet av Tilias stödjande arbete, både online och IRL (In Real Life). Sofia är även utbildad inom friskvård samt är yogainstruktör.

Kontakta mig för frågor om Tilias stödverksamhet samt Stockholms lokal-förening eller om du har frågor kring att bli volontär på läger.

Kontakt: sofia@teamtilia.se

SAMORDNARE STÖD ONLINE CARRO

Carro är genusvetare och ungdomscoach. YAM (Youth Aware of Mental health)-instruktör vid Karolinska Institutet, Nationellt centrum för suicidforskning och prevention. Förutom att vara samordnare för stöd online är Carro föreläsare samt volontär i stödchatten och under lägerverksamhet.

Kontakta mig gällande frågor kring att bli volontär i Tilias chatt- och mailstöd.

Kontakt: carro@teamtilia.se