Medarbetare

Vi som arbetar på Tilias kansli har i uppgift att verkställa det som styrelsen och årsmötet beslutar. Då vi är en ideell organisation som har som huvuduppgift att arbeta stödjande för ungas psykiska hälsa svarar vi på förfrågningar, som studiebesök, skoluppgifter och samarbeten utanför detta uppdrag i mån av tid. Vi hoppas på förståelse för detta!

E-post: hej@teamtilia.se

Vill du boka en föreläsning? Varmt välkommen att kontakta oss via denna länk

Söker du svar på frågor om Tilia som organisation finner du dessa via denna länk

LEDNING & UTVECKLING

Louise Aronsson

Samhällsvetare, masterprogrammet mänskliga rättigheter, inriktn. barn och unga. Diplomerad ungdomcoach inriktning MI och KBT. Instruktör i första hjälpen till psykisk hälsa. Har varit engagerad i samtliga av Tilias delar sedan 2014. Tidigare arbetat i socialpsykiatrin, stödassistent till barn och unga och som utredningssekreterare hos den nationella samordnaren på området psykisk hälsa. Arbetat som tillförordnad expert i den offentliga utredningen “Översyn av frågor gällande den psykiatriska tvångsvården och den rättspsykiatriska vården” (Dir. 2021:36)

Kontakt gällande Tilias förändrande arbete, sponsorskap och pressfrågor.

Kontakt: louise@teamtilia.se 

LEDNING & UTVECKLING

Annso Blixt

Grundade Tilia 2012. Engagerat sig för ungas psykiska hälsa i olika ideella organisationer sedan 2009. Studerat friskvård, socialpedagogiskt ungdomsarbete samt studie- yrkesvägledning. Instruktör i Första hjälpen till psykisk hälsa. Certifierad massör samt diplomerad mindfulnessinstruktör. Tidigare arbetat som behandlingsassistent ätstörningsvården. ChangeLeader Reach for Change 2016 – 2018.

Kontakt: annso@teamtilia.se

CHEFSASSISTENT 

Ida Bister
Studerar utöver sitt uppdrag på Tilia till socionom. Tidigare studerat på det samhällsvetenskapliga programmet på gymnasiet med ett engagemang i skolans FN-elevförening samt ett ettårigt-program om Genus & Mänskliga rättigheter via Röda Korsets Folkhögskola. Ida har praktiserat på Tilia (2021), där hennes engagemang i organisationen startade och kunskap om den sedan dess växt.

Kontakt gällande frågor om organisationen, samarbeten, insamlingar, studiebesök, skoluppgifter etc.

Kontakt: hej@teamtilia.se

Foto: Malin Nerby

SAMORDNARE STÖD ONLINE & FÖRELÄSARE

Anna-Karin Sahlin

Utbildad sociolog och tidigare engagerad i olika ideella föreningar inom psykisk hälsa. Föreläst i skolor om psykisk hälsa kopplat till det “perfekta” livet. Anna-Karin har varit  engagerad i Tilia sedan 2016 i det förändrande arbetet och i det lokala arbetet i Jämtland där fokus varit på informationsspridning, BeYou-grupper och att fånga in ungas röster.

Kontakt  gällande frågor kring  Tilias chatt- och mailstöd samt bokning av föreläsningar.

Kontakt: stod@teamtilia.se.
Bokning av föreläsning sker via hej@teamtilia.se

Foto: Malin Nerby

VOLONTÄR- & FÖRELÄSNINGSSAMORDNARE

Caroline Meijer

(Tjänstledig)

Caroline är genusvetare och diplomerad ungdomscoach. YAM (Youth Aware of Mental health)-föreläsare vid Karolinska Institutet, Nationellt centrum för suicidforskning och prevention. Caroline har varit engagerad i Tilia sedan 2018 och har därigenom bred erfarenhet av Tilias stödjande arbete.

Foto: Malin Nerby

VIKARIE VOLONTÄR- & FÖRELÄSNINGSSAMORDNARE

Angelika Gullersbo Lindgren 

Studerat till personalvetare. Hon har tidigare jobbat på Ung Företagsamhet där hon bland annat föreläst för högstadie- och gymnasieelever med syfte att skapa en tro till den egna förmågan. Angelika har varit engagerad i Tilia sedan 2019 i Tiliachatten, som BeYou-ledare och i lägerverksamheten.

Kontakt  gällande frågor kring att bli volontär i Tilias chatt- och mailstöd samt bokning av föreläsningar.

Kontakt: volontar@teamtilia.se.
Bokning av föreläsning sker via hej@teamtilia.se

Foto: Malin Nerby

HANDLEDARE TILIA-CHATTEN

Josefine Ringdahl 

Studerar miljövetenskap utöver sitt uppdrag på Tilia. Josefine har ett intresse för både miljömässiga och sociala frågor och har varit engagerad i Tilia sedan 2016 i Tiliachatten, mailstödet och bloggat på hemsidan.

Kontakt för frågor gällande Tiliachatten för dig som aktiv volontär.

Kontakt: chatt@teamtilia.se

HANDLEDARE TILIA-CHATTEN

Clara Johansson Jensen  

Studerar till socionom utöver sitt uppdrag på Tilia. Clara har ett intresse av socialt arbete och kommunikation och har varit engagerad i Tilia sedan 2020 i Tilichatten och bloggat på hemsidan.

Kontakt för frågor gällande Tiliachatten för dig som aktiv volontär.

Kontakt: chatt@teamtilia.se