Medarbetare

Vi som arbetar på Tilias kansli har i uppgift att verkställa det som styrelsen och årsmötet beslutar. För bokning av föreläsningar samt övergripande frågor om organisationen, studiebesök, etc kontakta: hej@teamtilia.se

VERKSAMHETSLEDARE LOUISE

Kontakta mig om frågor som rör Tilias förändrande arbete och våra lokala föreningar.

Kontakt: louise@teamtilia.se 

UTVECKLINGSANSVARIG ANNSO

Kontakta mig om nya eller befintliga samarbeten och/eller sponsorskap och pressfrågor.

Kontakt: annso@teamtilia.se

ANSVARIG STÖDVERKSAMHET SOFIA

Kontakta mig för frågor om Tilias stödverksamhet samt Stockholms lokal-förening eller om du har frågor kring att bli volontär på läger.

Kontakt: sofia@teamtilia.se

SAMORDNARE STÖD ONLINE CARRO

Kontakta mig gällande frågor kring att bli volontär i Tilias chatt- och mailstöd.

Kontakt: carro@teamtilia.se