Medarbetare

Vi som arbetar på Tilias kansli har i uppgift att verkställa det som styrelsen och årsmötet beslutar. För bokning av föreläsningar samt frågor om organisationen, studiebesök, skoluppgifter, uppsatser etc kontakta: hej@teamtilia.se, vanliga frågor & svar finner du här

LEDNING & UTVECKLING

Louise Aronsson

Samhällsvetare, studerat masterprogrammet mänskliga rättigheter, inriktning barn och unga samt diplomerad ungdomcoach inriktning MI och KBT. Louise har varit engagerad i samtliga av Tilias delar sedan 2014 och har en bred kunskap om organisationen. Tidigare arbetat i socialpsykiatrin, stödassistent till barn och unga och som utredningssekreterare hos den nationella samordnaren på området psykisk hälsa. Instruktör i första hjälpen till psykisk hälsa.

Kontakt gällande Tilias förändrande arbete, nya eller befintliga samarbeten, sponsorskap och pressfrågor.

Kontakt: louise@teamtilia.se 

LEDNING & UTVECKLING

Annso Blixt

(Föräldraledig)

Grundade Tilia 2012. Engagerat sig för ungas psykiska hälsa i olika ideella organisationer sedan 2009. Studerat friskvård, socialpedagogiskt ungdomsarbete samt studie- yrkesvägledning. Instruktör i Första hjälpen till psykisk hälsa. Certifierad massör samt diplomerad mindfulnessinstruktör. Tidigare arbetat som behandlingsassistent ätstörningsvården. ChangeLeader Reach for Change 2016 – 2018.

Kontakt gällande nya eller befintliga samarbeten och/eller sponsorskap.

Kontakt: annso@teamtilia.se

CHEFSASSISTENT 

Ida Bister
Studerar till socionom. Tidigare studerat på det samhällsvetenskapliga programmet på gymnasiet med ett engagemang i skolans FN-elevförening samt ett ettårigt-program om Genus & Mänskliga rättigheter via Röda Korsets Folkhögskola. Ida har praktiserat på Tilia, där hennes engagemang i organisationen startade och kunskap om den sedan dess växt.

Kontakt gällande frågor om organisationen, studiebesök, skoluppgifter, uppsatser etc.

Kontakt: hej@teamtilia.se

PRIVAT GIVANDE & INSAMLING

Nils Berg

Nils var med och grundade företaget TeamTogether år 2018 och jobbar inom insamling med flertal organisationer i Sverige. Nils har sedan tidigare engagerat sig i Tilias riksstyrelse.

Kontakt gällande frågor kring om du vill skänka en gåva, bli månadsgivare eller övrig inom privat givande och insamling.

Kontakt: hej@teamtilia.se

 

ANSVARIG & SAMORDNING STÖD

Sofia Askesjö

Sofia är socionom och har tidigare arbetat som kurator i skola. Har varit både volontär och praktikant i föreningen Tilia och har därigenom bred erfarenhet av Tilias stödjande arbete, både online och IRL (In Real Life). Sofia är även utbildad inom friskvård samt är yogainstruktör.

Kontakt gällande Tilias stödverksamhet samt frågor kring att bli volontär på läger.

Kontakt: sofia@teamtilia.se

VOLONTÄR- & FÖRELÄSNINGSSAMORDNARE

Caroline Meijer

Carro är genusvetare och diplomerad ungdomscoach. YAM (Youth Aware of Mental health)-föreläsare vid Karolinska Institutet, Nationellt centrum för suicidforskning och prevention. Carro har varit volontär i Tilia sedan 2018 och har därigenom bred erfarenhet av Tilias stödjande arbete.

Kontakt  gällande frågor kring att bli volontär i Tilias chatt- och mailstöd samt bokning av föreläsningar.

Kontakt: volontar@teamtilia.se.
Bokning av föreläsning sker via hej@teamtilia.se

PROJEKTLEDARE & FÖRELÄSARE

Teresa Linnarsson

Teresa har varit volontär i Tilia sedan 2014, främst i det förändrande arbetet. Hon har drivit ungas röster i riksdag, hos myndigheter och på konferenser. Hon har även föreläst för Tilia i otaliga sammanhang genom åren och har därmed en lång erfarenhet av organisationen och dess förändrande arbete. Studerar sista terminen på socionomprogrammet.
Kontakt gällande Tilias workhops i självkänsla,  föreläsningar för unga samt ungas röster.
Kontakt: