Stadgar och redovisning

Stadgar & Årsredovisning riksföreningen Tilia

Här kan du läsa STADGAR 2020 för riksföreningen Tilia samt senaste rapport i form av ÅRSREDOVISNING 2019.

Stadgar medlemsorganisationer

Tilia Östersund

Tilia Sundsvall

Tilia Stockholm

Tilia Linköping

Tilia Göteborg