Stadgar och redovisning

Stadgar & Årsredovisning riksföreningen Tilia

Här kan du läsa STADGAR 2021 för riksföreningen Tilia samt senaste rapport i form av ÅRSREDOVISNING 2020 (antagen på årsmöte 15/4-2021).


Tidigare års redovisning

ÅRSREDOVISNING 2019

ÅRSREDOVISNING 2018

Vill du ta del av vår redovisning verksamhetsår 2012 – 2017, vänligen maila: hej@teamtilia.se