Styrelse 2021/2022

Tilias styrelse arbetar ideellt och inga arvoden betalas ut till styrelsens engagerade. Styrelsen väljs av årsmötet och är näst årsmötet föreningens högst beslutande organ. Revisor, valberedning samt styrelse framröstade vid årsmöte 15 april 2021.

Har du åsikter angående föreningen Tilia eller vill tipsa om hur du tycker vi ska arbeta för ungas psykiska hälsa finns kontaktuppgifter här! 

Auktoriserad revisor: PwC, Ansvarig: Ella Bladh

Valberedning: Valberedningens uppgift är att föreslå nya styrelsemedlemmar. Tilias valberedning består av Linda Kaipe Petré och Teresa Linnarsson. Kontakta valberedningen på styrelsen@teamtilia.se, märk mailet “till valberedning”.

Följande personer sitter i Tilias styrelse

ORDFÖRANDE

Anders Printz

Efter gymnasiet jobbade jag ganska många år i psykiatrin, där växte det starka intresset för psykisk hälsa och ohälsa. Jag har också personliga erfarenheter av psykisk ohälsa i min familj. Är utbildad jurist, arbetat på Socialstyrelsen, Socialdepartementet och nu kanslichef på Vårdförbundet. Jag vill bidra till att utjämna maktförhållanden i samhället. Att arbeta i en idéburen förening för att ungas röster om psykisk ohälsa ska höras kan ge mig den möjligheten.

Tilia om två år? Om två år vill jag att Tilia är väl kända hos beslutsfattare och hos media så att det är till oss man först vänder sig när man vill höra ungas röster om psykisk (o)hälsa. Jag vill också att föreningen är väl känd hos alla i målgruppen och att de alltid får kontakt när de vänder sig till oss.

LEDAMOT

Josefin Borglund

Så länge jag kan minnas har jag drivits av en frustration kring de orättvisor som finns både globalt och i Sverige. Efter mina studier i statskunskap, management och ekonomi började jag arbeta på Reach for Change, där jag arbetat som programchef och varit generalist inom organisationsutveckling. Där jag fick möjlighet att gå från frustration till att bidra till förändringsarbete genom att arbeta med organisationer som Tilia. Jag har även erfarenheter av psykisk ohälsa och missbruk inom familjen.

Tilia om två år? Om två år har Tilia en stabil grundfinansiering som möjliggör för långsiktigt arbete internt och att bemöta efterfrågan i stödverksamheten. Tilia är även en av de främsta aktörerna inom ungas psykiska (o)hälsa och unga vänder sig till Tilia för att det är tryggt och råder låga trösklar för att få stöd. Tilia har också haft framgångar i sitt påverkande arbete och har en långsiktig strategi för systemförändring.

LEDAMOT

KERSTIN EVELIUS

Jag har jobbat med frågor om psykisk hälsa och ohälsa sedan jag avslutade min psykologutbildning 1995. Jag har genom åren jobbat både för ideella organisationer, i privat verksamhet och i statliga utredningar. Fram till 2019 jobbade jag som nationell samordnare för psykisk hälsa och har bl.a. utrett tvångsåtgärder mot barn i psykiatrisk vård. Det viktigaste och roligaste jag gjorde som nationell samordnare var en satsning som heter Ungas beställning till samhället, tillsammans med bl.a. Tilia, där unga fick möjlighet att ge sina perspektiv på vad vi som samhälle behöver göra för att främja psykisk hälsa och motverka ohälsa. Frågan om barns och ungas psykiska hälsa är viktig för mig. De som är unga nu är framtiden och vi som samhälle ska göra det vi kan för att stärka unga och motverka psykisk ohälsa, och där har alla en roll – det offentliga, civilsamhället och näringslivet. Ingen kan göra allt, men alla kan göra sitt.

Tilia om två år? Tilias själ är att alltid lyssna på barn och unga. Så om två år kommer Tilia att vara där de behövs för att kunna ge stöd, stärka och ge röst åt unga som inte mår bra i sin tillvaro och behöver hjälp av andra som lyssnar och förstår. Jag hoppas innerligt att ungas behov av stöd minskar men de som behöver kan få hjälp av Tilias volontärer. Samtidigt förutsätter jag att vuxnas behov av att lyssna på unga ökar – vuxna behöver lyssna på unga mer än någonsin. Om vi inte förstår kan vi inte göra rätt.

LEDAMOT

ISAK SANDELL

Min erfarenhet av psykisk ohälsa fick mig att inse hur lite jag själv och många andra visste om psykisk (o)hälsa. Under alla mina år i skolan fick jag höra om psykisk (o)hälsa några få gånger och den första gången var det under mitt andra år på gymnasiet.Jag har därför valt att engagera mig i denna fråga för att vi tillsammans ska kunna bidra med kunskap och förståelse i samhället.

Tilia om två år? Om två år är Tilia en förening med mer resurser som möjliggör att fler ska kunna få stöd med det som en behöver när livet känns. Tilia fortsätter att även att lyfta ungas röster samt att allt arbete fortsätter att ha ungas röster i fokus. Jag vill även att Tilia ska vara välkänt hos alla unga och att alla ska känna att en kan vända sig till oss för att få stöd.

LEDAMOT

NICOLE ÖHRN

Brinner för att alla unga ska få rätt stöd och förutsättningar till ökad psykisk hälsa. Masterexamen inom organisation och ledarskap, erfarenhet av den ideella sektorn som volontär i diverse föreningar samt genom studier då jag i min masteruppsats undersökte samarbeten mellan ideell sektor och näringslivet. Arbetar idag med HR- frågor med särskilt fokus på utbildning och utveckling.

Tilia om två år? Om två år har Tilia utvecklats till att bli en ännu stabilare och mer välfungerande organisation. Vi har fler volontärer, fler anställda och därmed större möjligheter att fortsätta möta ungas behov av stöd när livet känns svårt. Vi har utvecklat vår stödchatt, men också hittat nya sätt att finnas där för våra unga på ett sätt som de önskar. Vi har blivit fler medlemmar och utökat våra samarbeten med andra föreningar och sektorer i samhället för att tillsammans gå i riktningen mot ökad psykisk hälsa.