Organisation

Tilia har i dagsläget fem anställda som utgör föreningens kansli och en extern, ideellt arbetande styrelse på fem personer. Styrelsen väljs av årsmötet och är näst årsmötet föreningens högst beslutande organ. Vi har cirka 1500 medlemmar, där merparten är unga och unga vuxna och cirka hundra volontärer som är engagerade ideellt.

Kansliet leds av Generalsekreterare tillsammans med Operativ chef.

Generalsekreteraren är övergripande ansvarig för Tilias verksamhet och arbetar med organisationens utveckling, finansiering och personal, samt insamling och kommunikation.

Lön för generalsekreteraren är 52 500 kronor för 100 procents tjänst och beslutas av Tilias styrelse. Ingen övertid utgår. Tjänstepension utgår enligt kollektivavtal.

Tilia är anslutna till kollektivavtal via Arbetsgivarföreningen Fremia och är medlemmar i Giva Sverige.

Tilia är en rikstäckande organisation, med huvudkontor i Stockholm, Södermalm.

Revisor, valberedning samt styrelse framröstade vid årsmöte 25 maj 2023.

Foto: Malin Nerby


Har du åsikter angående föreningen Tilia eller vill tipsa om hur du tycker vi ska arbeta för ungas psykiska hälsa finns kontaktuppgifter här! 

Auktoriserad revisor: PwC, Ansvarig: Ella Bladh
Lekmanna revisor: Mårten Jansson

Valberedning: Valberedningens uppgift är att föreslå nya styrelsemedlemmar. Tilias valberedning består av Louise Aronsson . Kontakta valberedningen på hej@teamtilia.se, märk mailet “till valberedning”.

Följande personer sitter i Tilias styrelse

 

ORDFÖRANDE

Ulrika Thunström

Jag har jobbat med kapacitetsutveckling och förändringsarbete i snart 30 år. Inom civilsamhället har jag erfarenhet av att jobba främst med organisationer som jobbar för att förbättra förutsättningarna för barn och unga vuxna. Jag kan inte tänka mig ett viktigare arbete än att hjälpa unga att må bra, och att hitta lugnet och självförtroendet att förverkliga sin fulla potential. Inom Tilia bidrar jag med mitt engagemang för unga, med min erfarenhet inom strategisk styrning och organisationsutveckling, och med min kompetens inom ekonomi, HR och förvaltning. Jag gör detta för att stärka Tilia som plattform, både för att ge stöd till unga, och för att föra psykisk hälsa bland unga högre upp på den politiska agendan, i vårt samhälle där få lyssnar på unga vuxna i de frågor som berör dem.  

Tilia om 2 år? 2025 har Tilia blivit lite mognare i sin struktur, men är fortfarande samma varma och välkomnande organisation med glasklar ungdomsförankring som idag. En professionell organisation i en starkt ideell förening där unga röster arbetar för en radikal förändring av samhällets arbete för psykisk hälsa bland unga vuxna.

LEDAMOT

Ante Nordqvist

Så länge jag minns det har jag varit intresserad av att arbeta med människor. Jag trivs i gränssnittet mellan att arbeta med stödjande insatser och att påverka strukturer som leder till samhällelig förändring. Det är därför jag trivs så bra inom civilsamhället där jag arbetat de senaste 8 åren. Idag är jag biträdande verksamhetschef på en integrationsorganisation som heter Nema Problema. Jag har känt till Tilia under lång tid och beundrat organisationens varma gemenskap och förmåga att skapa förändring för unga. Nu är jag taggad på att vara med och bidra för att fler unga ska erbjudas stöd och att kunskapen om psykisk hälsa ska öka i samhället

Tilia om 2 år? Det viktigaste är att Tilia fortfarande är sina medlemmar och fortsätter vara ungas röster. Jag tror att Tilia om 2 år är en ännu starkare röst i samhället och drivit viktiga frågor samtidigt som vuxnas förståelse för ungas situation har ökat. Stödverksamheten har växt och håller fortsatt hög kvalité och unga blir lyssnade på och erbjuds stöd och gemenskap.

 

LEDAMOT

Isak Sandell

Min erfarenhet av psykisk ohälsa fick mig att inse hur lite jag själv och många andra visste om psykisk (o)hälsa. Under alla mina år i skolan fick jag höra om psykisk (o)hälsa några få gånger och den första gången var det under mitt andra år på gymnasiet.Jag har därför valt att engagera mig i denna fråga för att vi tillsammans ska kunna bidra med kunskap och förståelse i samhället.

Tilia om två år? Om två år är Tilia en förening med mer resurser som möjliggör att fler ska kunna få stöd med det som en behöver när livet känns. Tilia fortsätter att även att lyfta ungas röster samt att allt arbete fortsätter att ha ungas röster i fokus. Jag vill även att Tilia ska vara välkänt hos alla unga och att alla ska känna att en kan vända sig till oss för att få stöd.

LEDAMOT

Anna Hiller

Text kommer inom kort.

LEDAMOT

Leon Allinge

Text kommer inom kort.

Foto: Malin Nerby