Styrelse 2022/2023

Tilias styrelse arbetar ideellt och inga arvoden betalas ut till styrelsens engagerade. Styrelsen väljs av årsmötet och är näst årsmötet föreningens högst beslutande organ. Revisor, valberedning samt styrelse framröstade vid årsmöte 21 april 2022.

Har du åsikter angående föreningen Tilia eller vill tipsa om hur du tycker vi ska arbeta för ungas psykiska hälsa finns kontaktuppgifter här! 

Auktoriserad revisor: PwC, Ansvarig: Ella Bladh
Lekmanna revisor: Mårten Jansson

Valberedning: Valberedningens uppgift är att föreslå nya styrelsemedlemmar. Tilias valberedning består av Ru Hedefalk och Catinka Nairn Cernjul . Kontakta valberedningen på hej@teamtilia.se, märk mailet “till valberedning”.

Följande personer sitter i Tilias styrelse

ORDFÖRANDE

Ulrika Thunström

Text kommer inom kort.

Foto: Malin Nerby

LEDAMOT

Ante Nordqvist

Så länge jag minns det har jag varit intresserad av att arbeta med människor. Jag trivs i gränssnittet mellan att arbeta med stödjande insatser och att påverka strukturer som leder till samhällelig förändring. Det är därför jag trivs så bra inom civilsamhället där jag arbetat de senaste 8 åren. Idag är jag biträdande verksamhetschef på en integrationsorganisation som heter Nema Problema. Jag har känt till Tilia under lång tid och beundrat organisationens varma gemenskap och förmåga att skapa förändring för unga. Nu är jag taggad på att vara med och bidra för att fler unga ska erbjudas stöd och att kunskapen om psykisk hälsa ska öka i samhället

Vart är Tilia om 2 år? Det viktigaste är att Tilia fortfarande är sina medlemmar och fortsätter vara ungas röster. Jag tror att Tilia om 2 år är en ännu starkare röst i samhället och drivit viktiga frågor samtidigt som vuxnas förståelse för ungas situation har ökat. Stödverksamheten har växt och håller fortsatt hög kvalité och unga blir lyssnade på och erbjuds stöd och gemenskap.

 

LEDAMOT

Josefin Borglund

Jag är i grunden statsvetare och har flerårig erfarenhet av organisationsutveckling i både civilsamhället och näringslivet, med särskilt fokus på effektmätning. Idag arbetar jag som managementkonsult och hjälper företag att uppnå sin fulla potential. Med erfarenhet från både ideell och privat sektor, kombinerar jag det bästa från båda världarna för att skapa största möjliga nytta för Tilia och målgruppen. Min drivkraft är att arbeta för att alla unga ska ha verktyg för att hantera livets upp och nedgångar och hoppas bidra med kunskap inom effektmätning, verksamhetsplanering, strategi och styrning.

Tilia om två år? Om två år har Tilia en stabil grundfinansiering som möjliggör för långsiktigt arbete internt och att bemöta efterfrågan i stödverksamheten. Tilia är även en av de främsta aktörerna inom ungas psykiska (o)hälsa och unga vänder sig till Tilia för att det är tryggt och råder låga trösklar för att få stöd. Tilia har också haft framgångar i sitt påverkande arbete.
Foto: Malin Nerby

LEDAMOT

Kerstin Evelius

Jag har jobbat med frågor om psykisk hälsa och ohälsa sedan jag avslutade min psykologutbildning 1995. Jag har genom åren jobbat både för ideella organisationer, i privat verksamhet och i statliga utredningar. Fram till 2019 jobbade jag som nationell samordnare för psykisk hälsa och har bl.a. utrett tvångsåtgärder mot barn i psykiatrisk vård. Det viktigaste och roligaste jag gjorde som nationell samordnare var en satsning som heter Ungas beställning till samhället, tillsammans med bl.a. Tilia, där unga fick möjlighet att ge sina perspektiv på vad vi som samhälle behöver göra för att främja psykisk hälsa och motverka ohälsa. Frågan om barns och ungas psykiska hälsa är viktig för mig. De som är unga nu är framtiden och vi som samhälle ska göra det vi kan för att stärka unga och motverka psykisk ohälsa, och där har alla en roll – det offentliga, civilsamhället och näringslivet. Ingen kan göra allt, men alla kan göra sitt.

Tilia om två år? Tilias själ är att alltid lyssna på barn och unga. Så om två år kommer Tilia att vara där de behövs för att kunna ge stöd, stärka och ge röst åt unga som inte mår bra i sin tillvaro och behöver hjälp av andra som lyssnar och förstår. Jag hoppas innerligt att ungas behov av stöd minskar men de som behöver kan få hjälp av Tilias volontärer. Samtidigt förutsätter jag att vuxnas behov av att lyssna på unga ökar – vuxna behöver lyssna på unga mer än någonsin. Om vi inte förstår kan vi inte göra rätt.

LEDAMOT

Isak Sandell

Min erfarenhet av psykisk ohälsa fick mig att inse hur lite jag själv och många andra visste om psykisk (o)hälsa. Under alla mina år i skolan fick jag höra om psykisk (o)hälsa några få gånger och den första gången var det under mitt andra år på gymnasiet.Jag har därför valt att engagera mig i denna fråga för att vi tillsammans ska kunna bidra med kunskap och förståelse i samhället.

Tilia om två år? Om två år är Tilia en förening med mer resurser som möjliggör att fler ska kunna få stöd med det som en behöver när livet känns. Tilia fortsätter att även att lyfta ungas röster samt att allt arbete fortsätter att ha ungas röster i fokus. Jag vill även att Tilia ska vara välkänt hos alla unga och att alla ska känna att en kan vända sig till oss för att få stöd.

Foto: Malin Nerby

LEDAMOT

Leon Allinge

Text kommer inom kort.

Foto: Malin Nerby