Pressmeddelande Dove

Låg självkänsla och oro över utseendet hindrar unga personer från att kunna vara sig själva, vilket påverkar deras hälsa, deras vänskapsrelationer och till och med deras skolresultat. Vi vet sedan tidigare att ångest, oro och stress kryper allt lägre ned i åldrarna. 

För att vända på denna trend och öka ungas psykiska hälsa ingår nu Tilia i stolt samarbete med Dove Self Esteem project, där 4000 unga ska erbjudas workshopen ‘Min självkänsla’. Detta med syfte att stärka unga människors kroppsliga självkänsla. Workshopen utforskar hur samhället, professionella och sociala medier marknadsför en orealistisk “perfekt” kropp och lär ut strategier för skydda och stärka sin egen och andras självkänsla.

I vårt samhälle omges vi ständigt av skeva ideal. Det här är ett sätt för oss att fortsätta stärka ungas självkänsla och erbjuda verktyg för ökad psykisk hälsa. Att få känna känslan av att duga, precis så som en är, är något vi alltid kommer kämpa för att varenda ung person ska få känna! I de perioder det är svårt att tycka om sig själv, finns vi även här för stöd.  

– Annso Blixt, grundare Tilia 

Workshopen tar upp centrala frågor som bland annat mediers påverkan, grupptryck och strategier för att stärka kroppsuppfattning och självkänsla. Elever lär sig genom diskussioner i klassrummet, små gruppaktiviteter, videor och arbetsblad med aktiviteter.

Vi är stolta och glada över vårt samarbete mellan Dove och Tilia för att tillsammans hjälpa unga att stärka deras självkänsla och vi uppskattar deras engagemang för att hjälpa unga människor att uppnå bättre psykisk hälsa. Vi ser Tilia som den perfekta samarbetspartnern eftersom vi båda brinner för att hjälpa unga människor som känner sig oroliga, rastlösa och uppstressade och för att Tilia tidigare arbetat specifikt med just självkänsla. Tilias föreläsare har därför mycket erfarenhet från samma ämnen som är huvudfokus för Dove Self-Esteem Project.

– Line Relling Printzell, Dove


Fakta ‘Min självkänsla’

Min självkänsla är en workshop bestående av en uppsättning evidensbaserade resurser för lärare och skolor och är utvecklat av Dove Self Esteem project. Workshopen tar ca 45 till 60 minuter, hålls vid ett utbildningstillfälle och är anpassat för 11-14 åringar.

  • Håll workshopen själv på din skola. Ladda ned det kostnadsfria materialet här
  • Bokning av Tilia där vi leder Min självkänsla på din skola, görs här

Kontakt

Bokning

Se ovan

Press

Annso Blixt

Tel: 0790 79 00 24

E-post: annso@teamtilia.se