Pressmeddelande region Jämtland/Härjedalen

I dagsläget nämns inte ordet psykisk hälsa alls i skolans läroplaner vilket Tilia nu arbetar opinionsbildande med att förändra. Tills dess att förändring sker utbildar föreningen nu själva i en unik skolsatsning. Arbetet startade år 2018 i Stockholms län och vi är glada att nu erbjuda samma upplägg i Jämtland/Härjedalen som nästa regionala samarbete. 

Med stöd av region Jämtland/Härjedalen utför Tilia just nu en riktad utbildningssatsning med syfte att ge elever i gymnasiet kunskap om och verktyg för psykisk hälsa. Utöver detta är målet att fler unga ska veta om vilken hjälp och stöd som finns, vid behov.

Målet är att årligen utvärdera arbetet och att det ska ligga till grund för en modell som går att sprida nationellt.

Vår föreläsning är utformad efter att ha mött tusentals unga med psykisk ohälsa sedan 2012, då Tilia grundades. Det finns ett stort behov att få information om oro, ångest, stress – ofta kopplat till prestation, inte minst i skolans värld. Många unga önskar prata om hälsa och ohälsa och allt däremellan. Förutom att ge unga ord för det som känns måste vi också fånga upp och lyssna på det som pågår. Därför ger Tilia medmänskligt stöd 365 dagar om året. Det går alltid att nå oss senast 24 timmar efter att föreläsningen skett, via vår stödchatt.

 – Anna-Karin Sahlin, Tilia Östersund

Föreläsningen är 90 minuter och syftar till att ge unga ökad kunskap likväl verktyg för psykisk hälsa. Vi reder i begreppen psykisk hälsa, ohälsa och sjukdom och lyfter den vanligt förekommande frågan ”Hur vet jag om det är psykisk ohälsa eller ´bara livet´ som gör ont?”. Läs mer här!


Innehåll “Är det psykisk ohälsa eller ´bara´ livet som gör ont?”

  • Begreppsförklaring. Psykisk hälsa, ohälsa och sjukdom
  • Information om oro, ångest och stress, med fokus på känslan bakom
  • Få stöd. Hur en kan söka stöd och hjälp i offentlig-, privat-, och ideell sektor. Tilia erbjuder stöd inom senast 24 timmar efter att föreläsningen avslutats
  • Egna erfarenheter från Tilias stödjande arbete

Kontakt

Bokning

Se länk alternativt maila hej@teamtilia.se med en bokningsförfrågan

Press

Louise Aronsson

Tel: 0790 79 00 25

E-post: louise@teamtilia.se