“Det råder fortfarande en homofobisk syn i vårt samhälle” – Om psykisk ohälsa bland HBTQ

Vem som helst kan när som helst hamna i ett stadie i livet när allt känns hopplöst, meningslöst och extremt jobbigt. Bara att ta sig upp ur sängen en morgon kan vara tillräckligt. Man hamnar i en psykisk ohälsa. Utsträckningen är generellt högre bland kvinnorna men har under senare år blivit allt vanligare bland hbtq människor. Och ingen har direkt svaret på bakomliggande orsaker till varför vi hbtq personer som lever i samkönade förhållanden är dem som drabbas mest.

När man söker på psykisk ohälsa och sjukdom bland hbtq så hittar man en del olika undersökningar kring sambandet mellan att vara hbtq person och den psykiska ohälsan som idag existerar.

Det är inte direkt som en chock när man dessutom läser en undersökning som omfattar att man i en samkönad relation har nästan dubbelt så stor risk att drabbas av en psykisk sjukdom jämfört med en heterosexuell. Dessutom är det mer vanligt att många av de självmord som idag begås i samhället utförs av hbtq personer.

Men vad är egentligen den bakomliggande orsaken till att den psykiska instabiliteten drabbas oss lättare än andra? Där finns det inte direkt någon som har något specifikt svar på just den frågan. Så genom att inga svar finns så kan man bara anta orsaker som kan ligga till grund för den psykiska ohälsan.

Det råder fortfarande en homofobisk syn i vårt samhälle som generellt innebär att det fortfarande är svårt som hbtq person att leva som “vanligt” folk. Vilket kan vara en av grunderna till att statistiken kring psykisk ohälsa visar de siffror som idag finns registrerade. För det går inte undkomma att människor fortfarande har problem med de personer som går emot den normen.

För personer inom hbtq+ kan fortfarande inte visa sin kärlek öppet utan att riskera att få stöta på homofobiska kommentarer och personer. Både ute i samhället men också på sociala medier. Allt detta för att man anses vara en människa som sticker ut från normen. Men dessa personer har inte tänkt på vad det innebär för de som blir utsatta. Vad som krävs för att förebygga att dra ner sig själv i det mörka träsket? Som att ständigt behöva bearbeta och stå emot det som man blir utsatt för eller kan riskera att bli utsatt för. För det kan hända när som helst, vart som helst och av vem som helst. Det kan vara misshandel, våldtäkter, mord eller kränkningar som det rör sig om.

Resultatet blir att man till slut tappar fotfästet om sig själv och att man inte vågar leva ut till den människan man egentligen bara ska vara stolt över. Man bär på allt inom sig, detta blir en inre stress vilket inte dröjer speciellt länge innan detta blir en påverkan som verkar negativt på människan. Som i sin tur riskerar att bli något allvarligare. T.ex. depression, psykos, missbruk eller att man väljer självmord som utväg. För hbtq personer kan fortfarande inte gå säkra, oavsett vilka koordinater de befinner sig på. De måste alltid vara på sin vakt.

Rätten till att inte kunna få vara den man är eller älska vem man vill är fortfarande bristfällig och man måste hela tiden behöva ta emot kritik och försvara sig på en nivå som inte alls håller måttet som för övriga personer. Men mitt i allt detta som pågår så handskas man också med andra saker i ens vardag som kopplas samman med ens psykiska mående. En av de få sakerna som inte skiljer sig från “vanliga” människor.

Alla har en ryggsäck som man bär med sig. Vissa har bara större än andra och andra klara av att bära mer innan den blir för tung. Vi föds med olika förutsättningar och personligheter.

Så att hbtq+ personer i större utsträckning lider av psykiska sjukdomar och ohälsa är inget som jag vill påstå förvånar mig. Världen är fortfarande väldigt skev och har en stor påverkan på oss människor i allmänhet, speciellt personer som räknas in i de mer utsatta. Så tänk på hur ni behandlar varandra så att vi tillsammans kan få ett mer kärleksfullt och hållbart samhälle.

Där människovärdet prioriteras i första hand.

/Robin Larsson, 25 år från Stockholm

Detta inlägg är ett av flera under vår kampanj #psynligt där vi belyser olika teman kopplat till ungas psykiska ohälsa. Under juni månad fokuserar vi på HBTQ+, könstillhörighet, identitet och sexuell läggning. 

Tilia är en ideell organisation, alltid tillgängliga för stöd inom 24 timmar, för alla unga oavsett könstillhörighet. <3