Rapportsläpp. Ungas röster om systemfelen

Tilia har i den statliga utredningen “En sammanhållen god och nära vård för barn och unga” (S2019:05) bistått med en expertgrupp unga för att synliggöra brister, lyfta goda exempel och ge förslag på förändringar kring samhällets vård och stöd vid psykisk (o)hälsa. 

Nu släpps en rapport på arbetet där unga vittnar om att vården allt för ofta är byggd utifrån vad samhället tror att unga behöver,  inte utifrån vad de faktiskt behöver. Unga vittnar om att vårdens organisation är anpassad för hur en vuxenvärld önskar arbeta.

Vi behöver utrymme att få prata om vår hälsa, normalisera samtalet om den psykiska hälsa och göra det lika självklart som att väga, mäta och kolla vår ryggrad. För även vår inre hälsa kan kännas sne.

 – Ung i expertgruppen för arbetet med “En sammanhållen god och nära vård för barn och unga”

De unga i expertgruppen sitter på en kunskap som är unik: hur det är att vara ung, precis just nu. De har via sina egna erfarenheter kommit in med sina tankar om samhällets hälsofrämjande och förebyggande insatser samt hur de upplever vårdens tillgänglighet och bemötande. De har tyckt till om det som händer eller inte händer innan vård och stöd söks, under pågående kontakt med vården samt efter avslutad kontakt. Avslutningsvis har konkreta förslag på förbättring tagits fram, gällande elevhälsa, ungdomsmottagningar, vårdcentral och högspecialiserad vård: psykiatri.

Det känns äntligen som att våra erfarenheter når fram till de som bestämmer. Äntligen försöker vi fixa kommunikationen, så ingen faller mellan stolarna. Det var min främsta önskan att få föra fram och den känns verkligen besvarad av utredningen.

 – Ung i expertgruppen för arbetet med “En sammanhållen god och nära vård för barn och unga”


En sammanhållen god och nära vård för barn och unga

Ladda ned Tilias rapport

Beställ rapporten i pappersformat: maila hej@teamtilia.se

“Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga” SOU 2021:34
av utredningen “En sammanhållen god och nära vård för barn och unga” (S 2019:05)


Kontakt

Press

Louise Aronsson

Tel: 0790 79 00 25

E-post: louise@teamtilia.se