BeYou online

Självkänslagrupp: BeYou

Våra självkänslagrupper, BeYou – hjälper dig att få ökad självkännedom och att ger inspiration till bättre självkänsla. Stödgrupperna hålls via Skype. 


Datum 

Du kan redan nu anmäla dig. Vi startar så snart vi har en full grupp.

Anmälan till: info@foreningentilia.se

Kostnad: 250 kronor* – i kostnaden ingår en bok; BeYou samt handledning under 6 veckor, då gruppträffarna pågår. Du behöver också vara medlem i Tilia, det blir du här! 

*Vi arbetar ständigt opinionsbildande för att samhället ska bekosta omkostnaderna för dessa stödinsatser. Tills vi nått detta behöver vi ta en avgift. Är denna avgift hindrande för dig att kunna delta, kontakta oss så löser vi detta!

Datum: 19/3, 26/3, 2/4, 9/4, 16/4, 23/4.

Tid: 18:30 – 20:00

Ledare: Sofie S & Lollo A

Övrig information

I din anmälan berättar du lite om dig själv, som namn och ålder samt hur du tror att dessa självkänsla-grupper skulle kunna hjälpa dig. Vi hör sedan av oss till dig då din plats är bekräftad med mer information om dessa träffar. Stödgrupperna hålls med boken BeYou som grund, via Skype i grupper om cirka 6 – 8 deltagare.