Bidra nyårsläger

 JUST NU BEHÖVER VI FRÄMST DIN GÅVA TILL VÅRT NYÅRSLÄGER!

Bidra via knappen ovan

Swisha till 123 170 71 81, märk “nyår”

Sätt in en gåva på Bg 151-1013, märk “nyår”

LÄGERVERKSAMHET NYÅRSHELGEN 

Ungas röster är vår ledstjärna, de är själva experter på sin situation. Så länge vi lyssnar på vår målgrupp, kan vi också erbjuda en verksamhet som passar deras önskemål och behov. Ett exempel på detta är Tilias lägerverksamhet där vi bedrivit sommarläger sedan 2014 och nyårsläger sedan 2016. De bägge verksamheterna fyller ett stort glapp i samhället och vi har möjlighet att komplettera övriga samhällets frånvaro, ofta på grund av semestrar, och finnas där för unga de då de behöver sammanhang och trygga vuxna som mest. 

Jul- och nyårshelgen råder enligt många ungas upplevelse krav från samhället på att en ska vara lyckad och lycklig, ha familj, sammanhang och mening. För många ser däremot inte verkligheten ut så. Finns redan en problematik med psykisk ohälsa kan därför dessa dagar bli extra ångestfyllda och vi är därför väldigt glada att kunna erbjuda en trygg frizon för dessa unga i form av läger. Tidpunkterna är som övrig verksamhet utformade i samråd med unga för att kunna erbjuda stöd som verkligen fyller ett syfte och finns där då unga verkligen behöver. 

Ser vi till statistiken är nyårsdagen den dag då flest människor begår suicid, vilket är ytterligare en anledning för oss att vi vill finnas kvar just denna helg för vår målgrupp. 

Under åren har verksamheten formats mer och mer, vi har gjort utvärderingar och mätningar och har i dagsläget en genomarbetad struktur för våra lägerverksamheter. Det fyller också ett stort syfte att kunna erbjuda både sommar- och nyårsläger, då en del ungdomar behöver oss över tid. Psykisk ohälsa har inte ett slutdatum och många känner ett hopp och får en sporre att orka fortsätta då de vet om att de har en plats på ett nästkommande läger med inte ett alltför stort mellanrum i tid från det förra. Genom åren har vi också sett hur flertalet unga som med vårt stöd och med verktygen vi erbjuder på lägret tagit sig ur eller hittat hälsosamma sätt att hantera sin ohälsa, vilket gör att många idag fortsätter som volontärer i organisationen. De volontärer som själva varit deltagare är enormt viktiga för lägerverksamheten, genom att bland annat vara en inspiration för andra deltagare, någon som verkligen förstår hur det är att vara just deltagare. Men också att de verkligen visar på hur lägret kan göra skillnad och få människor att må så pass bra att de i sin tur kan hjälpa andra in på samma bana. 

BUDGET 

15 deltagare, lägerledare, samordnare och kökspersonal

Totalt att samla in: 55 000 kronor

Projektlöner för samordnare och kökspersonal söks via stiftelser

Deltagares resor, försäkringar och material står Föreningen Tilia för

Kostnader för kost och logi samlar vi gemensamt in via denna insamling

40 000 kronor för boende på lägergården

15 000 kronor för kost


“Jag kan inte riktigt greppa hur stor skillnad ni gjort för mig eller förstå hur detta läger kunde hända just mig. Tilia är som ett mirakel jag aldrig vågat hoppas på. Det känns som om ni har gett mig möjligheten att kunna avmaskera mig och skapa en ny verklighet. Ni har gett mig verktygen, och det jag tror jag behöver nu för att lämna det destruktiva och leva i kärlek är just trygghet och gemenskap.” – Deltagare läger


Att bidra till Tilia

Tilia är en ideell förening* som är beroende av bidragsgivare. Alla gåvor gör stor skillnad för oss och möjliggör de projekt vi vill genomföra för barn och ungas psykiska hälsa. Du kan enkelt vara med genom att skänka en gåva till ett projekt som är aktuellt just för stunden eller till den löpande verksamheten genom ovan.

*Föreningens ekonomi granskas av auktoriserad revisor och vi redovisar samtliga intäkter via Årsrapporter. Dessa granskas dessutom av oberoende part.