Klicka här om du vill bli sponsor

Tack

Diamantsponsorer

- RaIT Infrastructure vill till minne av bortgångne Emil Idh, son till en av grundarna, på detta sätt bidra till Team Tilias arbete med unga människors ohälsa. Vår förhoppning är att vår gåva till Emils minne skall bidra till att lätta andras bördor, på det att de själva må leva ett lyckligare liv och att Emil genom dem skall leva i evighet. Vi tackar Team Tilia för deras fantastiska arbete, som fyller en sorgesamt stor lucka i vårt samhälle men som vi tillsammans hjälps åt att sluta till.

Mer om RaIT Infrastructure

Silversponsorer

Bronssponsorer

Samarbetspartners