Vår närvaro är nu viktigare än någonsin! 

Tilias arbete, Covid-19

PRESSMEDDELANDE

2020-03-26

Tilia har sedan 2012 stöttat unga och unga vuxna med psykisk (o)hälsa. Ångest, oro och ängslan är det vi främst möter hos de som hör av sig till oss. Inte sällan berättar de för oss om framtidsångest, oro för miljön och/eller världsläget. 

Föreningen Tilias verksamhet påverkas givetvis av rådande situation med Covid-19, då de stora samhällsförändringar som pågår ökar både utsatthet och ensamhet hos unga, vilket i sig är en risk. 

Unga beskriver i större utsträckning en känsla av panik och hopplöshet. Detta bland annat på grund av ökad känsla av ensamhet, att befintlig vård- och behandling minskas och att trygga rutiner bryts. Detta är mycket allvarligt. Vi ser att vi i civilsamhället gör ett otroligt viktigt arbete i att lugna, bistå med trygghet, minska psykiskt lidande & förebygga suicid genom att finnas närvarande för medmänskliga samtal på kort sikt. Men också på lång sikt genom att tidigt fånga dessa känslor och fortsätta bistå med lätt-tillgängligt och kostnadsfritt stöd och gemenskap digitalt.

Vår närvaro är nu viktigare än någonsin för vår målgrupp. 

Sedan start, har vi byggt vår verksamhet på ungas egna önskemål. Detta innebär att vi i stor utsträckning finns online, med bland annat en stödchatt som är öppen varje kväll, året runt. Vår verksamhet möjliggörs tack vare volontärer som med stora hjärtan och med en fantastisk förmåga att lyssna finns där då det behövs som mest, på tiden och arenor unga själva önskar. 

Unga med psykisk ohälsa har en tuff tid just nu. Samtidigt finns vi på Tilia här, med en enorm kunskap om att bedriva stöd online. Då våra resurser är desamma som innan Covid-19 försöker vi med alla medel vi har möta dessa unga med nu ytterligare ökad oro, en grupp som bör ses som en riskgrupp kopplad till den psykiska hälsan. Däremot är trycket högre än vad vi kan fylla. Varje kväll vill dubbelt så många unga logga in än vad vi kan ta emot. Detta kommer inte att minska i dessa tider av oro. 

Vi fortsätter, precis som alltid också att lyfta ungas röster. Vi för dialog med beslutsfattare, myndigheter och andra yrkesgrupper för att tillsammans stötta upp på bästa sätt. Vi hoppas just nu särskilt på att vi får möjlighet att utöka ytterligare och göra det vi är bäst på, samt där det finns ett stort behov i vårt samhälle just nu; stötta unga som behöver online. 

Stort tack till er alla, för att ni försöker och bidrar med det ni kan. Vi på Tilia ska göra allt för att fortsätta finnas här för unga med psykisk ohälsa! 


För mer information

Annso Blixt, grundare och pressansvarig 

annso@teamtilia.se, 0790790024

Louise Aronsson, verksamhetsledare 

louise@teamtilia.se, 0790790025

FÅ STÖD

  • Chatt varje kväll, 21 – 22:30. Extrainsatt chatt torsdagar 15 – 16:30. Logga in, teamtilia.se 
  • Instalive söndagar, 19 – 20:30. Instagram: teamtilia
  • Stödmail nås via stod@teamtilia.se